INO tiếp kỹ sư Takex – Nhật sang trao đổi về những dòng sản phẩm mới

0
316

TAKEX – Japan là một hãng chuyên về các dòng cảm biến quang trong công nghiệp và INO là đại diện chính thức của hãng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Gần đây hãng ngừng sản xuất một số model đồng thời cũng sản xuất thêm những dòng sản phẩm với tính năng vượt trội hơn so với dòng sản phẩm cũ.

Giám đốc INO tiếp 2 kỹ sư Takex từ Nhật ông Kashima San và Arata San

Đại diện hãng Takex hai kỹ sư đã bay từ Nhật qua để cùng INO trao đổi thêm về thông tin sản phẩm và đưa những con cảm biến từ Nhật đến với Việt Nam.

Như trong video các cảm biến sẽ phát hiện vị trí nào cần cắt trên một dây chuyền dù tốc độ dây chuyền cũng khá nhanh. cảm biến được kết nói với bộ Anolog của hãng và chỉ ra những nhận định khác nhau khi đi qua và được cảm biến phát hiện như thế nào.

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
Web: www.ino.com.vn  |  Mail: info@ino.com.vn
Tel: (+84) 028 73000184  |  Hotline: 0917 496 446
Website: http://www.ino.com.vn
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F80R
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F70A
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F70
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F71
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F70AK/F70K/F71K
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F70T
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F70F
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F71RAN
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F2R
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F10R-AT
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F70A-WS
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F1R/F11R/F11CR
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic sensors F10R/F5RN
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Long distance) FT105BC 
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Long distance) FT7202BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FT8EBC 
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FT8BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FT108BC 
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FT5BC 
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FT7BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FT81BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FT3BC 
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FTV74BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FTV7BC 
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (General purpose) FTV502YBC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Flexible) FT91YBC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Flexible) FT19YBC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Flexible) FT5YBC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Narrow view) FTN5BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Narrow view) FTVN5BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Narrow view) FTVN501BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTS88BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTS53BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTS8BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTS5BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTSV82BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTSV821BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTSV73BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTSV93BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTSV84BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (SUS tube) FTSV5BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (S-shaped) FU505BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (S-shaped) FU712BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (S-shaped) FU715BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (S-shaped) FU725BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (S-shaped) FU904BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (S-shaped) FU916BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Wide area) FTL706BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Wide area) FTL716BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Wide area) FTL7165BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Wide area) FTL7166BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Wide area) FTL745BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Wide area) FTLV702BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Wide area) FTVW7YBC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Elbow) FT704BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Heat resistant) FUH612BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Heat resistant) FTH7BC
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Heat resistant) GLT500J Series
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Heat resistant) GT500J series
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Heat resistant) GTH500J series
Đại lý Takex Viêt Nam Fiber optic cables (Heat resistant) FTHV74BC