Resistance Meter- Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị đo điện trở

0
313

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
DESCO – 50557 – SURFACE RESISTANCE METER 

3M – 701 – SURFACE RESISTANCE METER 

ADWEL INTERNATIONAL LTD. – DRM-100 – DIGITAL RESISTANCE METER 

AEMC – 3731 – CLAMP ON GROUND RESISTANCE METER 

AEMC – 4500 – GROUND RESISTANCE METER 

AEMC – 4500 – LOW RESISTANCE METER 

AGILENT – 4329A – HIGH RESISTANCE METER 

AGILENT – 4339B – HIGH RESISTANCE METER 

AGILENT – 4349B – 4 CHANNEL HIGH RESISTANCE METER 

AMPROBE – AMB-5KVD – INSULATION RESISTANCE METER 

AMPROBE INSTRUMENTS – AMC-4 – INSULATION AND RESISTANCE METER 

ANDO ELECTRIC – HR-4G – INSULATION RESISTANCE METER 

BIDDLE – 24-1J – LOW RESISTANCE METER 

BIDDLE INSTRUMENTS – 3610 – RESISTANCE METER 

BIDDLE INSTRUMENTS – DLRO – LOW RESISTANCE METER 

BK PRECISION – 815 – CAPACITANCE RESISTANCE METER 

CHARLES WATER – SR7800 – DIGITAL SURFACE RESISTANCE METER 

CHARLES WATER – U MEG – RESISTANCE METER 

CHARLESWATER – #19660 – SURFACE RESISTANCE METER 

DESCO – 19650 – SURFACE RESISTANCE METER 

DESCO – 19650 – SURFACE RESISTIVITY/ RESISTANCE METER 

DESCO – 19780 – SURFACE RESISTANCE METER 

DESCO – 19781 – DIGITAL SURFACE RESISTANCE METER 

DESCO – 19781 – RESISTANCE METER 

DESCO – 19781 – SURFACE RESISTANCE METER 

DESCO – 50557 – SURFACE RESISTANCE METER 

DESCO – A50002 – RESISTANCE METER 

DESCO – A50002 – SURFACE RESISTANCE METER 

DESCO – A50020 – SURFACE RESISTANCE METER 

DESCO – A50070 – SURFACE RESISTANCE METER 

DESCO – A50259 – RESISTANCE METER 

DESCO EMIT – 50557 – SURFACE RESISTANCE METER 

ELECTRO-TECH SYSTEMS, INC. – 872A – WIDE RANGE RESISTANCE METER 

EMIT – 50557 – SURFACE RESISTANCE METER 

ETS – 370A – SURFACE RESISTANCE METER 

ETS – 870A – RESISTANCE METER 

ETS – 870M – RESISTANCE METER 

ETS – 870M – SURFACE RESISTANCE METER 

EXTECH INSTRUMENTS – 382357 – GROUND RESISTANCE METER 

GARDIAN MANUFACTURING – SRM-232 – SURFACE RESISTANCE METER 

GIGALAB – 9265.043 – RESISTANCE METER 

GROUND ZERO – SRM-100/3 – SURFACE RESISTANCE METER 

HATHAWAY – C-6B – RESISTANCE METER 

HEWLETT PACKARD – 4329A – HIGH RESISTANCE METER 

HEWLETT PACKARD – 4339A – HIGH RESISTANCE METER 

HEWLETT PACKARD – 4339A – RESISTANCE METER 

HEWLETT PACKARD – 4339B – HIGH RESISTANCE METER 

HEWLETT PACKARD – 4339B – RESISTANCE METER 

HEWLETT PACKARD – 4349B – 4 CHANNEL HIGH RESISTANCE METER 

HEWLETT PACKARD – 4349B – HIGH RESISTANCE METER 

HIOKI – 3226 – RESISTANCE METER 

HYMAR – F-603 – RESISTANCE METER 

KEITHLEY – 6517A – ELECTROMETER/ HIGH RESISTANCE METER 

KEITHLEY – 6517A – ELECTROMETER/HIGH RESISTANCE METER 

KEITHLEY – 6517A – HIGH RESISTANCE METER 

KEITHLEY – 6517B – ELECTROMETER/HIGH RESISTANCE METER 

KEITHLEY INSTRUMENTS – 6517A – RESISTANCE METER 

KIKUSUI – TOS7200 – INSULATION RESISTANCE METER 

LAKE DIGITAL – N/A – CONTACT RESISTANCE METER 

MONROE ELECTRONICS – 262A – SURFACE RESISTANCE METER 

MONROE ELECTRONICS – 292 – SURFACE RESISTANCE METER 

N/A – 6517A – RESISTANCE METER 

N/A – KS10375 – RESISTANCE METER 

NEL – 400 – RESISTANCE METER 

NEWPORT – DP-04D – WATER RESISTANCE METER 

NILSSON – 400 – RESISTANCE METER 

NILSSON – 400 – SOIL RESISTANCE METER 

OPTI-MATE – NA – RESISTANCE METER 

PROSTAT – PRS-801 – RESISTANCE METER 

PROSTAT – PRS-812 – RESISTANCE METER 

PROSTAT – PRS-812 – RESISTANCE METER/TEST KIT 

RAYTECH – WR50-2 – RESISTANCE METER 

RED LION – N/A – RESISTANCE METER 

RICHMOND TECHNOLOGY – RT-03 – SURFACE RESISTANCE METER 

ROSEMOUNT ANALYTICAL INC – SCL-R-401-M2 – RESISTANCE METER, DIGITAL 

SIMPSON – 444 – RESISTANCE METER 

SIVANANDA ELECTRONICS – TWRM-10A – WINDING RESISTANCE METER 

STATIC MANAGMENT SYSTEMS – SR1000 – SURFACE RESISTANCE METER 

STATICO – S2020 – RESISTANCE METER 

STATICO – S2020 – SURFACE RESISTIVITY/RESISTANCE METER 

TREK – 152 – DIGITAL RESISTANCE METER 

TREK – 152 – RESISTANCE METER 

TSURUGA – 3565 – RESISTANCE METER 

TSURUGA – 3565-04-R4 – RESISTANCE METER 

VANGUARD INST. – AUTO-OHM – LOW RESISTANCE METER 

VANGUARD INSTRUMENTS – WRM-10P – TRANSFORMER RESISTANCE METER 

VANGUARD INSTRUMENTS CO., INC. – IRM-5000P – INSULATION RESISTANCE METER 

VANGUARD INSTRUMENTS COMPANY – IRM-5000P – INSULATION RESISTANCE METER 

VOYAGER – N/A – SURFACE RESISTANCE METER 

VOYAGER TECH. – SRM 110 – RESISTANCE METER 

WARMBIER – SRM-110 – SURFACE RESISTANCE METER 

WAVETEK – CR50 – CAPACITANCE / RESISTANCE METER 

WAVETEK – CR50 – CAPACITANCE/RESISTANCE METER 

WESCORP – WSRTG330 – SURFACE RESISTANCE METER 

WESCORP – WSRTG340 – RESISTANCE METER 

WESCORP – WSRTG340 – SURFACE RESISTANCE METER 

ZITEK – TYPE 8000 – DECADE RESISTANCE METER 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
Standards