Súng đo nhiệt độ – Hoả kế quang học AOIP Irtec

0
371

Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Hoả kế quang học dòng RAYOMATIC TC

  • Loại cố định, có tín hiệu ra loại cặp nhiệt điện.

  • Bước sóng 8 – 14µm

RAYOMATIC TC             Compact IR thermometer with thermocouple signal output (8 – 14µm)

Order code: TC-AA-BB-C-DD-E/MAN

Bộ tiêu chuẩn gồm/Standard packing includes:

Hoả kế RAYOMATIC TC

Sách hướng dẫn sử dụngInstruction manual

Warranty: 2 years

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

BASE UNIT

Thiết bị chính

AOIP Viet Nam

TC

IRtec RAYOMATIC TC

Hoả kế quang học RAYOMATIC TC

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table AA

OPTICS – Distance to target

Thấu kính- khoảng cách từ súng đến vật cần đo

AOIP Viet Nam

2

2:1 optics, 61.9 mm @ 100 mm

AOIP Viet Nam

15

15:1 optics, 45.2 mm @ 500 mm

AOIP Viet Nam

30

30:1 optics, 28.6 mm @ 500 mm

AOIP Viet Nam

CF

Close Focus lens, 5 mm @ 100 mm

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table BB

TEMPERATURE RANGE

Phạm vi đo nhiệt độ

AOIP Viet Nam

LT

-20°C – 100°C

AOIP Viet Nam

MT

0 – 250°C

AOIP Viet Nam

HT

0 – 500°C (not available for 2:1 optics)

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

|Table C

OUTPUT SIGNAL

Tín hiệu ra

AOIP Viet Nam

0

2-wire, 4 – 20 mA

2 dây, 4- 20mA

AOIP Viet Nam

1

4-wire, 0 – 50 mV (target temperature), 4 – 20 mA (sensor temperature)

4 dây, nhiệt độ đối tượng 0 -50 mV, nhiệt độ của Sensor 4-20mA

AOIP Viet Nam

2

4-wire, T thermocouple (target temperature), 4 – 20 mA (sensor temperature)

4 dây, cặp nhiệt điện loại T, nhiệt độ của Sensor 4-20mA

AOIP Viet Nam

3

4-wire, J thermocouple (target temperature), 4 – 20 mA (sensor temperature)

4 dây, cặp nhiệt điện loại J, nhiệt độ của Sensor 4-20mA

AOIP Viet Nam

4

4-wire, K thermocouple (target temperature), 4 – 20 mA (sensor temperature)

4 dây, cặp nhiệt điện loại K, nhiệt độ của Sensor 4-20mA

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

liable DD

ACCESSORIES

Phụ kiện

AOIP Viet Nam

NO

None

Không

AOIP Viet Nam

WJ

Air purge collar and Air/Water cooled jacket

Bộ trao đổi nhiệt bằng không khí/nước

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

|Table E

CALIBRATION CERTIFICATE

Chứng chỉ hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

0

none

Không yêu cầu

AOIP Viet Nam

1

Factory traceable calibration certificate

Chứng chỉ hiệu chuẩn của nhà máy

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table MAN

PERSONAL SETTINGS

AOIP Viet Nam

ENG

English instruction manual

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh

Phụ kiện cho súng bắn nhiệt độ – hoả kế quang học /RAYOMATIC TC ACCESSORIES

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

AOIP Viet Nam

FBS

Fixed mounting bracket for compact sensors

Đế

AOIP Viet Nam

ABS

Adjustable mounting bracket for compact sensors

Đế cắm thay đổi vị trí được

AOIP Viet Nam

APSW

Air purge collar for compact 2:1 sensors

Bộ trao đôi nhiệt bằng không khí cho hoả kế 2:1

AOIP Viet Nam

APSN

Air purge collar for compact 15:1, 30:1 and close-focus sensors

Bộ làm mát bằng không khí cho súng bắn nhiệt độ 15:1 và “close-focus”

AOIP Viet Nam

LSTS

Laser sighting tool for compact sensors

Laze điều hướng

AOIP Viet Nam

PCCE

Extended cable for uncooled RAYOMATIC TC sensor, option 0

Cáp kéo dài cho thiết bị không sử dụng bộ trao đổi nhiệt (4 tuỳ chọn)

AOIP Viet Nam

PCCEV

Extended cable for uncooled RAYOMATIC TC sensor, option 1

AOIP Viet Nam

PCCET

Extended cable for uncooled RAYOMATIC TC sensor, option 2

AOIP Viet Nam

PCCEJK

Extended cable for uncooled RAYOMATIC TC sensor, option 3 and 4

AOIP Viet Nam

PCCEHT

Extended cable, high temperature, for cooled RAYOMATIC TC sensor, option 0

Cáp kéo dài cho thiết bị sử dụng bộ trao đổi nhiệt, chịu nhiệt độ cao (3 tuỳ chọn)

AOIP Viet Nam

PCCEHTJ

Extended cable, high temperature, for cooled RAYOMATIC TC sensor, option1

AOIP Viet Nam

PCCEHTK

Extended cable, high temperature, for cooled RAYOMATIC TC sensor, option2

AOIP Viet Nam

CALCERT A

Calibration certificate

Chứng chỉ hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

CALCERT B

Re-calibration and certificate

Hoả kế quang học nhỏ gọn với mạch điện tử riêng biệt RAYOMATIC 16

·         Loại cố định

·         Bước sóng 8 – 14µm

RAYOMATIC 16         Miniature IR thermometer with separate electronics

Order Code: 16-AA-BB-CC-DDD-D/MAN

Bộ tiêu chuẩn bao gồm/Standard packing include:

Hoả kế quang học/IRtec RAYOMATIC 16

Tài liệu hướng dẫn sử dụng/Instruction manual

Bảo hành/Warranty: 2 years

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

AOIP Viet Nam

BASE UNIT

Thiết bị chính

AOIP Viet Nam

16

IRtec RAYOMATIC 16

Hoả kế quang học RAYOMATIC 16

AOIP Viet Nam

|Table AA

SENSING HEAD OPERATING TEMPERATURE

Khả năng chịu nhiệt của đầu sensor

AOIP Viet Nam

MA

0 – 60°C

0 – 60°C

AOIP Viet Nam

JA

0 – 120°C (20 optics only)

0 – 120°C (20 optics only)

AOIP Viet Nam

HA

0 – 180°C (20 optics only)

0 – 180°C (20 optics only)

AOIP Viet Nam

Table BB

OPTICS

Thấu kính- khoảng cách từ súng đến vật cần đo

AOIP Viet Nam

2

2:1 optics, 61.9 mm @ 100 mm

2:1 optics, 61.9 mm @ 100 mm

AOIP Viet Nam

15

15:1 optics, 45.2 mm @ 500 mm

15:1 optics, 45.2 mm @ 500 mm

AOIP Viet Nam

20

20:1 optics, 36.9 mm @ 500 mm

20:1 optics, 36.9 mm @ 500 mm

AOIP Viet Nam

30

30:1 optics, 28.6 mm @ 500 mm

30:1 optics, 28.6 mm @ 500 mm

AOIP Viet Nam

CF

Close Focus lens, 5 mm @ 100 mm

Close Focus lens, 5 mm @ 100 mm

AOIP Viet Nam

|Table CC

TEMPERATURE RANGE

PHẠM VI ĐO NHIỆT DỘ

AOIP Viet Nam

LT

-20°C – 100°C

-20°C – 100°C

AOIP Viet Nam

MT

0 – 250°C

0 – 250°C

AOIP Viet Nam

HT

0 – 500°C

0 – 500°C

AOIP Viet Nam

XT

0 – 1000°C

0 – 1000°C

AOIP Viet Nam

CT

-20 – 1000°C

-20 – 1000°C

AOIP Viet Nam

Table DD

OUTPUT SIGNAL

TÍN HIỆU RA

AOIP Viet Nam

CB

4 – 20 mA, no display

4 – 20 mA, Không hiển thị

AOIP Viet Nam

CRT

4 – 20 mA, two alarm relay outputs, with touchscreen

4 – 20 mA, 2 ngõ ra Rơ le và màn hình cảm ứng.

AOIP Viet Nam

BB

RS485 Modbus, no display

RS485 Modbus, không hiển thị

AOIP Viet Nam

BRT

RS485 Modbus, two alarm relay outputs, with touchscreen

RS485 Modbus, 2 ngõ ra Rơ le và màn hình cảm ứng.

AOIP Viet Nam

Table E

CALIBRATION CERTIFICATE

Hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

0

none

Không

AOIP Viet Nam

1

Factory traceable calibration certificate

Nhà máy

AOIP Viet Nam

Table MAN

PERSONAL SETTINGS

AOIP Viet Nam

ENG

English instruction manual

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh

Phụ kiện cho súng bắn nhiệt độ – hoả kế quang học RAYOMATIC 16 ACCESSORIES

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

AOIP Viet Nam

MSD

2GB MicroSD Card with SD Card adapter (-BRT and -CRT models) for storage and transfer of data logged

Thẻ nhớ 2GB

AOIP Viet Nam

FBS

Fixed mounting bracket for compact sensors

Đế lắp đặt cố định

AOIP Viet Nam

ABS

Adjustable mounting bracket for compact sensors

Đế lặp đặt dịch vị trí được

AOIP Viet Nam

APSW

Air purge collar for compact 2:1 sensors

Bộ trao đổi nhiệt bằng không khí cho cảm biến loại 2:1

AOIP Viet Nam

APSN

Air purge collar for compact 15:1, 30:1 and close-focus

sensors

Bộ trao đổi nhiệt bằng không khí cho cảm biến loại 15:1, 30:1 và close-focus

AOIP Viet Nam

LSTS

Laser sighting tool for compact sensors

Laze điều hướng

AOIP Viet Nam

PMCE

Extended sensing head cable (-MA models)

Cáp kéo dài cho model – MA

AOIP Viet Nam

PMCEHT

Extended sensing head cable, high temperature (-HA and -JA models)

Cáp kéo dài cho model – HA và -JA

AOIP Viet Nam

CALCERT A

Calibration certificate

Chứng chỉ hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

CALCERT B

Re-calibration and certificate

AOIP Viet Nam

Digimax 180

6-channel touch screen hub for -BB, -BRT and NET models

Màn hình cảm ứng 6 kênh cho Model –BB, -BRT và NET


Hoả kế quang học – Súng bắn nhiệt độ RAYOMATIC 16

·         Loại cố định

·         Bước sóng 8 – 14µm

IR thermometer RAYOMATIC PE    8 – 14 µm

Order Code: PE-AA-BB-CC-D/MAN

Bộ tiêu chuẩn bao gồm/Standard packing include:

Hoả kế quang học/IRtec RAYOMATIC PE

Tài liệu hướng dẫn sử dụng/Instruction manual

Bảo hành/Warranty: 2 years

Brand

Code

Description

Vietnamsese Name

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

BASE UNIT

Thiết bị chính

AOIP Viet Nam

PE

IRtec RAYOMATIC PE

Hoả kế quang học RAYOMATIC PE

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table AA

OPTICS

Thấu kính- khoảng cách từ súng

AOIP Viet Nam

2

2:1 optics, 61.9 mm @ 100 mm

2:1 optics, 61.9 mm @ 100 mm

AOIP Viet Nam

15

15:1 optics, 45.2 mm @ 500 mm

15:1 optics, 45.2 mm @ 500 mm

AOIP Viet Nam

30

30:1 optics, 28.6 mm @ 500 mm

30:1 optics, 28.6 mm @ 500 mm

AOIP Viet Nam

CF

Close Focus lens, 5 mm @ 100 mm

Close Focus lens, 5 mm @ 100 mm

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

|Table BB

TEMPERATURE RANGE

Phạm vi đo nhiệt độ

AOIP Viet Nam

LT

-20°C – 100°C

-20°C – 100°C

AOIP Viet Nam

MT

0 – 250°C

0 – 250°C

AOIP Viet Nam

HT

0 – 500°C (not available for 2:1 optics)

0 – 500°C (not available for 2:1 optics)

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

|Table CC

ACCESSORIES

Phụ kiện

AOIP Viet Nam

NO

None

Không

AOIP Viet Nam

WJ

Air purge collar and Air/Water cooled jacket

Bộ trao đổi nhiệt bằng không khí/nước

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

|Table D

CALIBRATION CERTIFICATE

Chứng chỉ hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

0

none

không

AOIP Viet Nam

1

Factory traceable calibration certificate

Chứng chỉ nhà máy

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table MAN

PERSONAL SETTINGS

AOIP Viet Nam

ENG

English instruction manual

Tài liệu hướng dẫn tiếng Anh

Phụ kiện cho súng bắn nhiệt độ – hoả kế quang học PRAYOMATIC PE ACCESSORIES

Brand

Code

Description

Vietnamsese Name

AOIP Viet Nam

DIGIMAX PE

Emissivity adjuster, 24 V DC input, 4-20 mA output

Bộ điều chỉnh hệ số nhiệt

AOIP Viet Nam

FBS

Fixed mounting bracket for compact sensors

Đế lắp đặt cố định

AOIP Viet Nam

ABS

Adjustable mounting bracket for compact sensors

Đế lắp đặt bán cố định

AOIP Viet Nam

APSW

Air purge collar for compact 2:1 sensors

Bộ tao đổi nhiệt bằng không khí cho bộ cảm biến 2:1

AOIP Viet Nam

APSN

Air purge collar for compact 15:1, 30:1 and close-focus sensors

Bộ tao đổi nhiệt bằng không khí cho bộ cảm biến 15:1, 30:1 và close-focus sensors

AOIP Viet Nam

LSTS

Laser sighting tool for compact sensors

Laze điều hướng

AOIP Viet Nam

PECE

Extended cable for uncooled PE sensor

Cáp kéo dài cho bộ PE không làm mát bằng nước

AOIP Viet Nam

PECEHT

Extended cable,high temperature, for cooled PE sensor

Cáp kéo dài cho bộ PE làm mát bằng nước

AOIP Viet Nam

CALCERT A

Calibration certificate

Chứng thư hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

CALCERT B

Re-calibration and certificate

Hoả kế quang học – Súng bắn nhiệt độ RAYOMATIC USB

·         Loại cố định

·         Giao tiếp truyền thông: USB

·         Bước sóng 8 – 14µm

Process IR thermometer with 4 – 20 mA output and USB         

RAYOMATIC USB

Order: USB-AA-BB-C/MAN

Bộ thiết bị tiêu chuẩn/Standard packing include:

·         Hoả kế quang học – Súng bắn nhiệt độ IRtec RAYOMATIC USB

·         Tài liệu hướng dẫn sử dụng/Instruction manual

·         Cáp USB/USB cable

·         Phần mềm chạy trên PC/ PC software

·         Bảo hàng/Warranty: 2 years

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

BASE UNIT

Thiết bị chính

AOIP Viet Nam

USB

IRtec RAYOMATIC USB

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table AA

OPTICS

Thấu kính- khoảng cách từ súng đến vật cần đo

AOIP Viet Nam

15

15:1 optics, 45.2 mm @ 500 mm

15:1 optics, 45.2 mm @ 500 mm

AOIP Viet Nam

30

30:1 optics, 28.6 mm @ 500 mm

30:1 optics, 28.6 mm @ 500 mm

AOIP Viet Nam

CF

Close Focus lens, 5 mm @ 100 mm

Close Focus lens, 5 mm @ 100 mm

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table BB

ACCESSORIES

Phụ kiện

AOIP Viet Nam

NO

None

0

AOIP Viet Nam

WJ

Air purge collar and Air/Water cooled jacket

Bộ trao đổi nhiệt bằng không khí/nước

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table D

CALIBRATION CERTIFICATE

Chứng chỉ hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

0

none

0

AOIP Viet Nam

1

Factory traceable calibration certificate

Chứng chỉ hiệu chuẩn của nhà máy

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table MAN

PERSONAL SETTINGS

AOIP Viet Nam

ENG

English instruction manual

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh

Phụ kiện cho súng bắn nhiệt độ – hoả kế quang học /RAYOMATIC USB ACCESSORIES

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

AOIP Viet Nam

FBL

Fixed mounting bracket for RAYOMATIC USB

Đế cắm cố định

AOIP Viet Nam

ABL

Adjustable mounting bracket for RAYOMATIC USB

Đế cắm bán cố định

AOIP Viet Nam

APL

Air purge collar for RAYOMATIC USB

Bộ làm mát bằng không khí cho RAYOMATIC USB

AOIP Viet Nam

LSTL

Laser sighting tool for RAYOMATIC USB

Laze điều hướng

AOIP Viet Nam

PUCE

Extended 4-20 mA output cable for uncooled RAYOMATIC USB

Cáp kéo dài output 4 -20mA cho thiết bị không sử dụng bộ trao đổi nhiệt

AOIP Viet Nam

PUCEHT

Extended 4-20 mA output cable, high temperature, for cooled RAYOMATIC USB

Cáp kéo dài output 4 -20mA cho thiết bị sử dụng bộ trao đổi nhiệt bằng nước

AOIP Viet Nam

CALCERT A

Calibration certificate

Chứng chỉ hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

CALCERT B

Re-calibration and certificate


Hoả kế quang học – Súng đo nhiệt độ RAYOMATIC USB 2.2

·         Loại cố định.

·         Tín hiệu ra Analog + USB

·         Bước sóng 8 – 14µm

RAYOMATIC USB 2.2       Process IR thermometer with selectable output and USB RAYOMATIC USB 2.2 communication (2 – 2.6µm)

Order code: USB-AA-BB-2.2-CC-D/MAN

Bộ tiêu chuẩn gồm/Standard packing includes:

·         Hoả kế IRtec RAYOMATIC USB 2.2

·         Sách hướng dẫn sử dụngInstruction manual

·         Cáp USB

·         Phần mềm cài đặt cho PC

–     Bảo hành/Warranty: 2 years

Brand

Code

Description

Vietnamese

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

I

BASE UNIT

Thiết bị chính

AOIP Viet Nam

USB

IRtec RAYOMATIC USB 2.2

RAYOMATIC USB 2.2

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

|Table AA

OPTICS

Thấu kính- khoảng cách từ súng đến vật cần đo

AOIP Viet Nam

15

15:1 optics, 100 mm @ 1500 mm (T° range LT and PT only)

15:1 optics, 100 mm @ 1500 mm (T° range LT and PT only)

AOIP Viet Nam

25

25:1 optics, 80 mm @ 1500 mm (T° range MT and HT only)

25:1 optics, 80 mm @ 1500 mm (T° range MT and HT only)

AOIP Viet Nam

75

75:1 optics, 20 mm @ 1500 mm (T° range MT and HT only)

75:1 optics, 20 mm @ 1500 mm (T° range MT and HT only)

AOIP Viet Nam

CF

Close Focus lens, 7.5 mm @ 100 mm (T° range MT and HT only)

Close Focus lens, 7.5 mm @ 100 mm (T° range MT and HT only)

AOIP Viet Nam

Table BB

TEMPERATURE RANGE

Phạm vi đo nhiệt độ

AOIP Viet Nam

LT

45°C – 300°C (Optics 15:1 only)

45°C – 300°C (Optics 15:1 only)

AOIP Viet Nam

PT

100 – 400°C (Optics 15:1 only)

100 – 400°C (Optics 15:1 only)

AOIP Viet Nam

MT

250 – 1000°C

250 – 1000°C

AOIP Viet Nam

CF

450 – 2000°C

450 – 2000°C

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table CC

ACCESSORIES

Phụ kiện

AOIP Viet Nam

NO

None

Không

AOIP Viet Nam

WJ

Air purge collar and Air/Water cooled jacket

Bộ trao đổi nhiệt bằng không khí/nước

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table D

CALIBRATION CERTIFICATE

Chứng chỉ hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

0

none

Không yêu cầu

AOIP Viet Nam

1

Factory traceable calibration certificate

Chứng chỉ hiệu chuẩn của nhà máy

AOIP Viet Nam

AOIP Viet Nam

Table MAN

PERSONAL SETTINGS

AOIP Viet Nam

ENG

English instruction manual

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh

Phụ kiện cho súng bắn nhiệt độ – hoả kế quang học /RAYOMATIC USB 2.2 ACCESSORIES

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

AOIP Viet Nam

FBL

Fixed mounting bracket for RAYOMATIC USB 2.2

Đế cắm cố định

AOIP Viet Nam

ABL

Adjustable mounting bracket for RAYOMATIC USB 2.2

Đế cắm bán cố định

AOIP Viet Nam

APL

Air purge collar for RAYOMATIC USB 2.2

Bộ làm mát bằng không khí cho RAYOMATIC USB

AOIP Viet Nam

LSTL

Laser sighting tool for RAYOMATIC USB 2.2

Laze điều hướng

AOIP Viet Nam

PU2.2CE

Extended 4-20 mA output cable for RAYOMATIC USB 2.2

Cáp kéo dài output 4 -20mA cho thiết bị không sử dụng bộ trao đổi nhiệt

AOIP Viet Nam

CALCERT A

Calibration certificate

Chứng chỉ hiệu chuẩn

AOIP Viet Nam

CALCERT B

Re-calibration and certificate