SURVEY METER – Tư vấn mua sắm và cung cấp lắp đặt thiết bị

0
568

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

VICTOREEN – 440RFR/D – RF SURVEY METER

ACL, INC. – 300B – STATIC SURVEY METER

Bicron – Surveyor 2000 – Survey Meter

BICRON – SURVEYOR 50 – RADIATION SURVEY METER

CASELLA – CEL-231 – SOUND SURVEY METER

CEL – CEL-231 – DIGITAL SOUND SURVEY METER

CEL INSTRUMENTS – CEL-231 – SOUND SURVEY METER

CEL INSTRUMENTS LTD. – CEL-231 – DIGITAL SOUND SURVEY METER

FLUKE – 451 – ION CHAMBER SURVEY METER

HEALTH PHYSICS INSTRUMENT – 1010 – SURVEY METER

HOLADAY – 1501 – MICROWAVE SURVEY METER

HOLADAY – HI-1501 – MICROWAVE SURVEY METER

HOLADAY – HI-3627 – EMF SURVEY METER

HOLADAY – HI-3637 – EMF SURVEY METER

HOLADAY INDUSTRIES – 1500 – MICROWAVE SURVEY METER

HOLADAY INDUSTRIES – HI-1501 – MICROWAVE SURVEY METER

HOLADAY INDUSTRIES INC. – 1501 – SURVEY METER

INOVISION – 451P – SURVEY METER, PRESSURIZED ION CHAMBER

INOVISION – 451P-RYR – SURVEY METER, PRESSURIZED ION CHAMBER

LUDLUM – 2 – SURVEY METER

LUDLUM – MODEL 3 – SURVEY METER

LUDLUM – MODEL4 – SURVEY METER

NARDA – 8718 – SURVEY METER

NDS PRODUCTS – ND-2000 – RADIOGRAPHIC SURVEY METER

NDS PRODUCTS – ND-2000C – SURVEY METER

SE INTERNATIONAL – MONITOR 4 – SURVEY METER

VICTOREEN – 440RF/D – LOW ENERGY RF SHIELD SURVEY METER

VICTOREEN – 440RFR/D – RF SURVEY METER

VICTOREEN – 990 – ADVANCED SURVEY METER

VICTOREEN – 990 – DIGITAL SURVEY METER

VICTOREEN INSTRUMENT DIV. – 440 RF – SURVEY METER

VICTOREEN INSTRUMENT DIV. – 450B – RADIATION SURVEY METER

WM. B. JOHNSON & ASSOC. – GSM-5 – SURVEY METER

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.