TEMPERATURE INDICATOR – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị hiển thị nhiệt độ

0
686

        

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Action Instruments 2108

Action Instruments V501-002000

Chemco CS-500

Chemcut Unknown

Newport Q2000K

Omega Digicator

Omega DP-460-T GSS

Omega DP460 GSS

Omega DP460 GSS K

Omega DP465-JC-MDSSD

Omega DP900

Omega DP900 GSS

Omega DP900 GSS K

Trend Unknown

Watlow 8D45-0080-0101

Watlow 8D45-0080-0102

Watlow TM Series

Barfield 2305F Temperature Indicator Test Set Calibration

Honeywell LC3005-0-000-1-FM-0111 Temperature Limit Controller

EDC NMP Series II Temperature Meter

Hanna Instruments, Inc. Checktemp 1 Temperature Meter

Hanna Instruments, Inc. Checktemp F Temperature Meter

Omega DP45-KF Temperature Meter

Omega DPi 8 Temperature Meter

Testo 650 w/ 0560 8888 Temperature Meter w/ 2 Surface Probes

Measurement Computing USB-Temp Temperature Module, 8 Channel

Control Company 4014 Temperature Probe

Extech 6520 Temperature Probe

Extech 6545 Temperature Probe

Fluke 80PK Temperature Probe

Fluke 80PK3A Temperature Probe

Fluke 80PK4 Temperature Probe

Fluke 80T-150 Temperature Probe

Fluke 80T-150U Temperature Probe

Logan Enterprises 4150-+-5-96-PT139W-R-VI-RTS Temperature Probe

Oakton 35628-00 Temperature Probe

Omega 88305K Temperature Probe

Omega 98220K Temperature Probe

Omega KTSS-HH Temperature Probe

Omega OS-88000 Temperature Probe

Omega Type J Temperature Probe

Omega Type K Temperature Probe

Thermo Electric Unknown Temperature Probe

Unknown Type T Temperature Probe

Anritsu N-234K-00 Temperature Probe, Surface

Control Company 240 Ohm Temperature Probe, Thermistor

Unknown ANSI Z-21 Temperature Probe,Surface

Chemcut Unknown Temperature Sensor

Hydrotechnik/Red Lion Controls 3969-04-01.00 w/ DP5P Temperature Sensor w/ Indicator
 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.