Temperature Transmitter – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
389

        

 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi  chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
Anritsu N-234K-00 Temperature Probe, Surface

Barfield 2305F Temperature Indicator Test Set

Chemcut Unknown Temperature Sensor

Control Company 240 Ohm Temperature Probe, Thermistor

Control Company 4014 Temperature Probe

EDC NMP Series II Temperature Meter

Extech 6520 Temperature Probe

Extech 6545 Temperature Probe

Fluke 80PK Temperature Probe

Fluke 80PK3A Temperature Probe

Fluke 80PK4 Temperature Probe

Fluke 80T-150 Temperature Probe

Fluke 80T-150U Temperature Probe

Hanna Instruments, Inc. Checktemp 1 Temperature Meter

Hanna Instruments, Inc. Checktemp F Temperature Meter

Honeywell LC3005-0-000-1-FM-0111 Temperature Limit Controller

Hydrotechnik/Red Lion Controls 3969-04-01.00 w/ DP5P Temperature Sensor w/ Indicator

Logan Enterprises 4150-+-5-96-PT139W-R-VI-RTS Temperature Probe

Measurement Computing USB-Temp Temperature Module, 8 Channel

Oakton 35628-00 Temperature Probe

Omega 88305K Temperature Probe

Omega 98220K Temperature Probe

Omega DP45-KF Temperature Meter

Omega DPi 8 Temperature Meter

Omega KTSS-HH Temperature Probe

Omega OS-88000 Temperature Probe

Omega Type J Temperature Probe

Omega Type K Temperature Probe

Testo 650 w/ 0560 8888 Temperature Meter w/ 2 Surface Probes

Thermo Electric Unknown Temperature Probe

Unknown ANSI Z-21 Temperature Probe,Surface

Unknown Type T Temperature Probe

Watlow TM Series Temperature Indicator

Watlow 8D45-0080-0102 Temperature Indicator

 
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.