Thread Gages – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị đo ren

2
1097

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

ACCU 1 1/16 20UN2A
ACCU 1 1/16-2OUN2A
ACCU GAGE 1/4-28UNF3A
ACCU-GAGE 1 1/16 16 UN-2A
ACCU-GAGE 1 1/16 UN-2A
ACCU-GAGE 1 1/16-12 UN 3A
ACCU-GAGE 1 1/16-20UN2A
ACCU-GAGE 1/2-20 UNF-2A
ACCU-GAGE 1/2-32 UN2A
ACCU-GAGE 1/4-28 UNF 2A
ACCU-GAGE 1/4-28 UNF 3A
ACCU-GAGE 1/4-40 UNS-3A
ACCU-GAGE 10-32 UNF-2A
ACCU-GAGE 10-32UNF-2A
ACCU-GAGE 2-56 UNC-2A
ACCU-GAGE 3/8-24 UNF-2A
ACCU-GAGE 4-40 UNC-2A
ACCU-GAGE 6-32 UNC-2A
ACCU-GAGE 6-80 UNS-3A
ACCU-GAGE 7/16-28 UNEF 2A
ACCU-GAGE 7/8-20 UNEF-2A
ACCU-GAGE 8-32 UNC-2A
ACCU-GAGE 9/16-18UNJF3A
ACCU-GAGE M3.0X0.50-6g
ACCU-GAGE M4.0X0.70-6g
ACME
ALAMDEA M5X0.8 6g
ALAMEADA 5/8-24 UNEF 2A
ALAMEDA "1""-11 1/2NPSM2A"
ALAMEDA "1""-14 UNS 2A"
ALAMEDA "1""-20 UNEF 2A"
ALAMEDA "1""-20 UNEF-2A"
ALAMEDA "1""-20 UNEF-3A"
ALAMEDA "2""18 UNS 2A"
ALAMEDA "2""-18 UNS 2A"
ALAMEDA "2""-20 UN 2A"
ALAMEDA .060-80 UNF 2A
ALAMEDA .073-72 UNF 2A
ALAMEDA .086-56 2A
ALAMEDA .086-56 UNC 2A
ALAMEDA .086-56 UNC-2A
ALAMEDA .099-48 UNC 2A
ALAMEDA .112-40 UNC 2A
ALAMEDA .112-40 UNC-2A
ALAMEDA .112-48 UNF 3A
ALAMEDA .125-40 UNC 3A
ALAMEDA .138-32 UNC 2A
ALAMEDA .138-32 UNC-2A
ALAMEDA .164-32 UNC 2A
ALAMEDA .164-32 UNC 3A
ALAMEDA .164-32 UNC-2A
ALAMEDA .190-24 UNC 3A
ALAMEDA .190-32 UNF 2A
ALAMEDA .190-32 UNF2A
ALAMEDA .190-32 UNF-2A
ALAMEDA .190-32
ALAMEDA .216-28 UNF-2A
ALAMEDA .216-32 UNEF 2A
ALAMEDA .4375-20 UNF-2A
ALAMEDA 1 1/16-12 UN 2A
ALAMEDA 1 1/16-12 UNJ3A
ALAMEDA 1 1/16-18UNEF2A
ALAMEDA 1 1/16-20 UN2A
ALAMEDA 1 1/2-12 UNF 2A
ALAMEDA 1 1/4-18 UNEF2A
ALAMEDA 1 7/16-20 UN 2A
ALAMEDA 1 7/8-14 UNS 2A
ALAMEDA 1.173-32 UNS-3A
ALAMEDA 1/2-20 UNF 2A
ALAMEDA 1/2-20 UNF 3A
ALAMEDA 1/2-28 UNEF 2A
ALAMEDA 1/2-28 UNEF-2A
ALAMEDA 1/2-40 UNS 2A
ALAMEDA 1/4-18 NPT L-1
ALAMEDA 1/4-18 NPTF L1
ALAMEDA 1/4-18 NPTF L-1
ALAMEDA 1/4-18 NPTF
ALAMEDA 1/4-20 UNC 2A
ALAMEDA 1/4-20 UNC-2A L
ALAMEDA 1/4-20 UNC-2A
ALAMEDA 1/4-24 UNS 2A
ALAMEDA 1/4-28 UNF 2A
ALAMEDA 1/4-28 UNF-2A
ALAMEDA 1/4-36 UNS-2A
ALAMEDA 1/4-48 UNS2A
ALAMEDA 1/8-27 NPT L-1
ALAMEDA 11/16-18 UNS 2A
ALAMEDA 11/16-24 UNEF-2
ALAMEDA 11/16-24 UNEF2A
ALAMEDA 1-20 UNEF-2A
ALAMEDA 13/16-20 UNEF2A
ALAMEDA 15/16-20 UNEF 2
ALAMEDA 15/16-20 UNEF2A
ALAMEDA 15/16-20UNEF-2A
ALAMEDA 15/16-28 UNJ-3A
ALAMEDA 1-7/8-14 UNS 2A
ALAMEDA 2 1/4-14 UNS 2A
ALAMEDA 2 1/8-16 UN 2A
ALAMEDA 2 3/4-14 UNS 2A
ALAMEDA 3/4-20 UNEF 2A
ALAMEDA 3/4-20 UNEF-2A
ALAMEDA 3/4-24 UNS 2A
ALAMEDA 3/4-27 UNS 2A
ALAMEDA 3/4-2A UNS 2A
ALAMEDA 3/8-24 UNF 2A
ALAMEDA 3/8-24 UNF-2A
ALAMEDA 3/8-32 UNEF 2A
ALAMEDA 3/8-32 UNEF-2A
ALAMEDA 3/8-36 UNS 2A
ALAMEDA 5/16-18 UNC 2A
ALAMEDA 5/16-18 UNC-2A
ALAMEDA 5/16-24 UNF 2A
ALAMEDA 5/16-24 UNF2A
ALAMEDA 5/16-32 UNEF-2A
ALAMEDA 5/16-40 UNS 2A
ALAMEDA 5/16-40 UNS 2A
ALAMEDA 5/16-40 UNS2ALH
ALAMEDA 5/16-40-UNS 2A
ALAMEDA 5/8-11 UNC 2A
ALAMEDA 5/8-20 UN 2A
ALAMEDA 5/8-24 UNEF 2A
ALAMEDA 5/8-24 UNEF-2A
ALAMEDA 5/8-24 UNEF-3A
ALAMEDA 7/16-20 UNF 3A
ALAMEDA 7/16-20 UNF-2A
ALAMEDA 7/16-20 UNF-3A
ALAMEDA 7/16-28 UNEF 2A
ALAMEDA 7/16-28 UNEF-2A
ALAMEDA 7/16-28UNEF2A
ALAMEDA 7/16-32 UN 2A
ALAMEDA 7/8-14 UNF 2A
ALAMEDA 7/8-14 UNJF-3A
ALAMEDA 7/8-20 UNEF 2A
ALAMEDA 7/8-22 UNS 2A
ALAMEDA 9/16-12 UNC 3A
ALAMEDA 9/16-18 UNF 2A
ALAMEDA 9/16-18 UNF 3A
ALAMEDA 9/16-18 UNF2A
ALAMEDA 9/16-18 UNJF-3A
ALAMEDA 9/16-20 UN 2A
ALAMEDA 9/16-24 UNEF 2A
ALAMEDA 9/16-28 UN 2A
ALAMEDA 9/16-32 UN 2A
ALAMEDA M10 X 1.0 6G
ALAMEDA M12X1.0 6g
ALAMEDA M14 X 1.0 6G
ALAMEDA M14x1.0 6g
ALAMEDA M14x1.5 6g
ALAMEDA M2 X 0.4 6G
ALAMEDA M2.5 X.45 6G
ALAMEDA M2.5X.45 6G
ALAMEDA M2.5X.45
ALAMEDA M3 X 0.5 6G
ALAMEDA M30 X 1.5 4G 6G
ALAMEDA M3X0.5 6G
ALAMEDA M4 X 0.7 6G
ALAMEDA M4X0.5 6g
ALAMEDA M4x0.7 6g
ALAMEDA M4XO 7 6g
ALAMEDA M4XO.7 6G
ALAMEDA M5X0.8 6g
ALAMEDA M6 X 1.0 6G
ALAMEDA M6X1.0 6g
ALAMEDA M7x0.75 6g
ALAMEDA M8 X 1.0 6G
ALAMEDA M8 X 1.25 6G
ALAMEDA M8X.750 6g
ALAMEDA M9X0.5-6G
ALAMEDA N/A
ALAMEDA NPT L-1
ALAMEDA UNC 2A .086-56
ALAMEDA. .060-80 UNF2A
ALAMEDA. .086-56 UNC3A
ALAMEDA/HEMCO M10 X 1.0 6G
ALEMEDA .112-40 UNC 3A
ALEMEDA .164-56 UNS 2A
ALEMEDA .190-32UNF2A
ALEMEDA 1 7/8-14 UNS2A
ALEMEDA 1/4-40 UNS 2A
ALEMEDA 10-32UNF-2A
ALEMEDA 3/8-16 UNC 2A
ALEMEDA 5/16-32 UNEF2A
AMAR 3-56NF.2
AMERICAN 1/4-28 UNF-2A
AMERICAN 2-56 UNC-2A
AMERICAN M6X1.0-6g
AMOT 1 5/16-12UN-2A
AMOT 1 7/8-12 UN2A
AMOT 3/4-10-UNC-2A
AMS 10-32 UNF-2A
AMS 10-32-UNF-2A
ATG 5/16-40 UNS-2A
AUS
B.P. 3/8-24 UNF-2A L
B.P. 3/8-24 UNF-2A
BALAX M8X1.25 6H
BESLY
BESLY 1/4-20 UNC-2A
BESLY 10-32 UNF-2A
BESLY N/A
BODWIN GAGE CO. 7/16-28 UNEF-2A
CARD 1/2-13NC-3
CARD 1/4-18 NPT
CARD 3/8-18 NPT
CLOU
CLOU M10710A1
CLOU M17005U
CLOU M17010/P
CLOU M17050A
CLOU M17050B
CLOU M17129D
DESSIL TOOL 10-32 UNF-2A
DESSIL TOOL 3/8-16 UNC-2A
DESSIL TOOL 8-32 UNC-2A
DO ALL "1""-11 1/2NPT L1"
DOALL 1 1/2-12 UNF-2A
DOALL 10-32 NF-2&3&3A
DOALL 10-32 NF-3A
DOALL 4-40 NC-2-3 &3A
DOALL 4-40 NC-3A
DOALL 5/8-18 UNF-2A
DOALL 8-32 NC-2A
DOMAR 10-32 UNF-2A
DOMAR 1-72 UNF-2A
DUNDICK
DUNDICK 1 1/2-20 UN-2A
DUNDICK 1 1/4-18 UNEF-2
DUNDICK 1 1/4-20 UN-2A
DUNDICK 1 1/8-20 UN-2A
DUNDICK 1 3/8-20 UN-2A
DUNDICK 1 5/16-18 UNEF-
DUNDICK 1 5/16-18UNEF2A
DUNDICK 1 5/16-20 UN-2A
DUNDICK 1 7/16-20 UN-2A
DUNDICK 1 7/8-14 UNS-2A
DUNDICK 1.000-20UNEF-2A
DUNDICK 1.030-14NGO-RH
DUNDICK 1/2-20 UNF-2A
DUNDICK 1/4-20 UNC-2A
DUNDICK 1/4-40 UNS-2A
DUNDICK 1/4-48 UNS-2A
DUNDICK 10-32 UNF-2A
DUNDICK 10-32 UNF-3A
DUNDICK 10-80 UNS-3A
DUNDICK 1-20 UNEF-2A
DUNDICK 12-32 UNEF-2A
DUNDICK 14-48 UNS-2A
DUNDICK 15/16-20 UNEF-2
DUNDICK 1-7/16-20 UN-2A
DUNDICK 1-72 UNF-2A
DUNDICK 2 1/4-14 UNS-2A
DUNDICK 2 3/4-14 UNS-2A
DUNDICK 2-3/4-14 UNS-2A
DUNDICK 2-56 UNC-2A
DUNDICK 3/4-0 UNEF-2A
DUNDICK 3/4-20 UNEF-2A
DUNDICK 3/4-24 UNS-2A
DUNDICK 3/4-27 UNS-2A
DUNDICK 3/4-27 UNS-A
DUNDICK 3/8-16 UNC-2A L
DUNDICK 3/8-16 UNC-2A
DUNDICK 3/8-24 UNF-2A
DUNDICK 5/16-20 UN-2A
DUNDICK 5/16-24 UNF-2A
DUNDICK 5/16-24 UNF-3A
DUNDICK 5/16-2OUN-2A
DUNDICK 5/8-18 UNF-2A
DUNDICK 5/8-27 UNS-2A
DUNDICK 6-40 UNF-2A
DUNDICK 6-40 UNF-3A
DUNDICK 7/16-20 UNF-2A
DUNDICK 8-32 UNC-2A
DUNDICK 9/16-27 UNS-2A
DUNDICK M2.5X0.45-6g
DUNDICK M3X0.5-6g
DUNDICK M4X0.7-6g
DUNDICK N/A
DUNDICK/REGAL 9/16-27 UNS-2A
DURA "1""-14 UNS-2A"
DURA "1""-14-UNS-2A"
DURA "1""5 NA-2G"
DURA
DURA 1 1/4-12 UNF-2A
DURA 1 3/4-20 un-2a
DURA 1/2-14 BSPP 55
DURA 1/2-14 BSPP MOD
DURA 1/2-20 UNF-2A
DURA 1/2-20 UNF-3A
DURA 1/2-24 UNS-2A
DURA 1/2-28 UN-2A
DURA 1/4-19 BSPP 55
DURA 1/8-28 BSPP 55
DURA 10-24 UNC-2A
DURA 10-40 UNS-2A
DURA 10-48 UNS-2A
DURA 11/16-32 UN-2A
DURA 1-27 UNS-2A
DURA 15/16-20 UNEF-2
DURA 1-64 UNC-2A
DURA 1-8 UNC-3A
DURA 3/4 14 BSPP 55
DURA 3/4-14 BSPP 55
DURA 3/4-48 UNS-2A
DURA 4-40 UNC-3A
DURA 4-48 UNF-2A
DURA 5/16-24 UNF-3A
DURA 5/16-32 UNEF2A
DURA 5/8-18 UNF-3A
DURA 5-32 UNS-2A
DURA 7/16-14 UNC-3A
DURA 7/16-32 UN-2A
DURA 7/8-18 UNS-2A
DURA 7/8-20 UNEF-3A
DURA 9/32-40 UNS-2A
DURA M109.8X3.0 6G
DURA M109.8X3.0-6G
DURA M10X1 6G
DURA M18X1.5 6G
DURA M24X1.5 6G
DURA M24X1.5 6G
DURA M295
DURA M3.5X.75 6G
DURA M36X2.0 6G
DURA M54X2.0 6G
DURA M7X1 6G
DURK 1/4-36 UNS-2A
E.I.P. M3.5X0.6-6g
EFCO
EFCO 1.030-14 NGO
EFCO 1/2-14 NPT L-1
EFCO 10-32 UNF-2A
EFCO 11/16-11 UNS-2A
EFCO 2 1/4-14 NS – 2
EFCO 7/16-20 UNF-2A
EFCO-M
EFCO-M NPT L-1
EFCO-M 384
EFCO-M 584
EIP M3.5X06-6g
ENCO 4-48 UNF-2A
F.I.P. 2-56 INC-3A
F.I.P. 2-56 UNC-2A
F.I.P. 2-56 UNC-3A
F.I.P. 4-40 UNC-2A
F.I.P. 4-40 UNC-3A
F.I.P. 6-32 UNC-2A
F.I.P. 6-32 UNC-3A
F.I.P. 8-32 UNC-2A
F.I.P. 8-32 UNC-3A
F.I.P. M.389 2-56 UNC-2A
FRANCE MG N/A
G A CO. 9/16-20 UN-2A
G&CO 6-32UNC-2A
G&CO. M5X0.8-6G
G&CO. M5X0.8-6H
G&CO. M6X1.0-6G
G&CO. M6X1.0-6H
G. & COMPANY 10-32 UNF-2A
G. & COMPANY 8-32 UNC-3A
G. & COMPANY M3X.5-6g
G. & COMPANY M4X.7-6g
G. & COMPANY M4X7-6g
G.A CO 1/4-20 UNC 2A
G.A CO 1/8-27 NPT
"G.A 1.000-12UNF-3A"
G.A. 1 1/2-12UNJF-3A
G.A. 1 1/4-12 UNF-2A
G.A. 1 1/4-12 UNF-3A
G.A. 1 1/8-16UN-LH
G.A. 1 1/8-18NEF-3-A
G.A. 1 1/8-18NEF-3-B
G.A. 1 15/16-16UN-2A
G.A. 1 3/4-5 UNC-2A
G.A. 1 5/8-12UNJ-3A
G.A. 1 5/8-16UN-3A
G.A. 1.000-12UNJF-3A
G.A. 1.000-16 UN-3A
G.A. 1.000-20 UNEF-3
G.A. 1.000-32 UN-2A
G.A. 1/2-32 UN-3A
G.A. 1/4-20 UNC-2A
G.A. 1/8-27 NPTF L1
G.A. 10-32 UNF-2A
G.A. 12-28UNF-2A
G.A. 3/4-10UNC-3A
G.A. 3/4-16UNF-2A
G.A. 3/4-16UNF-3A
G.A. 3/4-16UNJF-3A
G.A. 3/4-20UNEF-3A
G.A. 3/8-16 UNC-2A
G.A. 3/8-24UNF-3A
G.A. 3/8-24UNJF-3A
G.A. 4-40 UNC-2A
G.A. 5/16-18UNC-2A
G.A. 5/16-24 UNF-3A
G.A. 5/8-18 UNF-3A
G.A. 5/8-18UNJF-3A
G.A. 7/16-20UNF-3A
G.A. 7/16-28 UNEF-2A
G.A. 7/8-14 UNJF-3A
G.A. 9/16-18UNF-3A
G.A. 9/16-32UN-3A
G.A. CO 1 1/8-12 UNF-2A
G.A. CO 1/2-14 NPT
G.A. CO 1/4-40 UNS-2Q
G.A. CO 1-11 1/2 NPT
G.A. CO 3/4-14 NPT
G.A. CO 3/8-16 UNC 2A
G.A. CO 7/16-20 UNF-2A
G.A. CO 9/16-18 UNF-2A
G.A. CO W 21.8 X 14 TPI
G.A. CO. .825-14 NGO-LH
G.A. CO. 13/16-18 UNS-2A
G.A. CO. 3/8-80 UNS-3A
G.A. CO. 5/8-24 UNEF-2A
G.A. CO. M 19 X 1.5-6g
G.A. CO./PONAM 8-32UNC-2A
G.A. COMPANY 1 1/16-18 UNEF-
G.A. COMPANY 1/2-13 UNC-2A
G.A. COMPANY 1/4-28 UNF-2A
G.A. COMPANY 10-24UNC-2A
G.A. COMPANY 3/4-16 UNF-2A
G.A. COMPANY 3/8-16UNC-2A
G.A.C.O. 1/4-28 UNF-1A
G.A.CO 0-80 UNF-2A
G.A.CO 1 3/8-16 UN-2A
G.A.CO 1/4-28UNF-2A
G.A.CO 10-32 UNF-2A
G.A.CO 10-32 UNF-3A
G.A.CO 11/8-12 UNF-3A
G.A.CO 2.000-12 UN-2A
G.A.CO 3/4-20 UNEF-2A
G.A.CO 3/8-16 UNC-2A
G.A.CO 4-40UNC2A
G.A.CO 7/16-20 UNF-3A
G.A.CO 7/16-27 UNS-2A
G.A.CO 9/16-16 UN 2A
G.A.CO. .825-14 NGO-LH
G.A.CO. .90 3-14 NGO-LH
G.A.CO. .903-14-NGO-14
G.A.CO. 1 1/16-18 UNEF-
G.A.CO. 1 1/16-18UNEF2A
G.A.CO. 1 120-14 NGO-RH
G.A.CO. 1 3/8-20 UN-2A
G.A.CO. 1.030-14 NGO-LH
G.A.CO. 10-32 UNF-2A
G.A.CO. 13/16-18 UNS-2A
G.A.CO. 13/16-20 UNEF2A
G.A.CO. 2 3/4-14 UNS-2A
G.A.CO. 2.000-20
G.A.CO. 2.000-20UN-2A
G.A.CO. 3/8-24UNF-2A
G.A.CO. 5/8-11 UNC-2A
G.A.CO. 7/16-14UNC-2A
G.A.CO. 903-14 NGO-LH
G.A.CO./PONAM 10-32 UNF-2A
G.S. 5-40 UNC-2A
G.T.D. 1 1/4-12 UNF/NF
G.T.D. 1 1/8-12 UNF/NF
G.T.D. 1/2-20UNF&1/2-2
G.T.D. 1-12 UNF/1-12 N
G.T.D. 3/4-14 ANPT/L-2
G.T.D. 5/8-18UNF/5/8-1
G.T.D. 6-32 UNC-2A
G.T.D. M14X1.0-6G
G/A/CO. 1 120-14 NGO-RH
GA CO 1 11/16-28UN-2A
GA CO 1 3/16-28 UN-2A
GA CO 5/8-32 UN-2A
GA CO 9/16-20 UN-2A
GA CO. 1.000-14 UNS-2A
GACO .825-14-LH-EXT
GACO 1.375-16UN3A-LH
GACO 1/2-20 UNF-3A
GACO 1/4-40 UNS-2A
GACO 3/8-24 UNF-2A
GACO 5/16-24 UNF-2A
GACO 5/16-24 UNF-3A
GACO 8-32 UNC-2A
GACO NPTF L2
GACO NPTF-L2
GAGE ASSEMBLY 2 1/2-20 UN-2A
GAGE ASSEMBLY 2 3/4-12UN-3A
GAGE ASSEMBLY 2 7/8-16 UN-2A
GAGE ASSEMBLY 2.875-12UNJ-3A
GAGE ASSEMBLY CO. 5/16-20 UN-2A
GAGE ASSEMBLY CO. 5/16-20 UN2-A
GAGE CO. 6-32 UNC-2A
GODWIN 1 1/16-18 UNEF-
GODWIN 1.0-20 UNEF-2A
GODWIN 1/4-36 UNS-2A
GODWIN 2-56 UNC-2A
GODWIN 2-56-UNC-2A
GODWIN 3/8-16 UNC-2A
GODWIN 3/8M10 ACME 2G
GODWIN 3/8M10 ACME 2G
GODWIN 314-16 UNF-3A
GODWIN 4-40 UNC-2A
GODWIN 6-32 UNC-2A
GODWIN 7/16-28 UNEF-2A
GODWIN 8-32 UNC-2A
GODWIN M1.6X0.35-6
GODWIN M5X0.8 6G
GODWIN GAGE CO. 7/16-28 UNEF-2A
GREENFIELD 1 1/2-11 1/2NPT
GREENFIELD 1 1/4-11 1/2NPT
GREENFIELD 1 7/8-14 UNS-2A
GREENFIELD 1/2-14NPT L-1
GREENFIELD 1/4-18 NPT L-1
GREENFIELD 1/8-27 NPT
GREENFIELD 1-11 1/2 NPTL1
GREENFIELD 2 3/4-14 UNS-2A
GREENFIELD 3/4-14 NPT L-1
GREENFIELD 3/8-18 NPT
GSG 1 1/2-12 UNF-2A
GSG 1 1/4-20 UN-2A
GSG 1 3/4-12 UN-2A
GSG 1 3/4-12UN-2A
GSG 1.00-14 UNS-2A
GSG 1.00-20 UNEF-2A
GSG 1.125-14 UNS-2A
GSG 1/4-20 UNC-2A
GSG 10-32 UNF-2A
GSG 2-56 UNC-2A
GSG 3/4-16 UNJF-3A
GSG 3/4-16UNJF-3A
GSG 3/4-20 UNEF-2A
GSG 3/4-20 UNF-2A
GSG 3/8-32 UNEF-2A
GSG 5/16-24 UNF-2A
GSG 5/16-40 UNS-2A
GSG 5-40 UNC-2A
GSG 7.00E+03
GSG 7/16-20 UNF-2A
GSG 7/8-14 UNF-3A
GSG 7/8-14 UNJF-3A
GSG 9/16-18 UNF-3A
GSG M1.6 X .35-6G
GSG M1.8 X .35-6G
GSG M10 X 1.25-6G
GSG M10 X 1.5-6G
GSG M12 X 1.0-6G
GSG M12 X 1.25-6G
GSG M12 X 1.5-6G
GSG M12 X 1.75-6G
GSG M14 X 1.5-6G
GSG M16 X 1.5-6G
GSG M16 X 2.0-6G
GSG M18 X 1.5-6G
GSG M18 X 2.5-6G
GSG M2 X .4-6G
GSG M2.5 X .35-6G
GSG M2.5 X .45-6G
GSG M3 X .5-6G
GSG M3.5 X .6-6G
GSG M4 X .7-6G
GSG M4.5 X .75-6G
GSG M5 X .8-6G
GSG M6 X 1.0-6G
GSG M7 X 1.0-6G
GSG M8 X 1.0-6G
GSG M8 X 1.25-6G
GTC 3/4-10 UNC
GTC 3/4-10 UNC-3A
GTD "1""-12 UNF-2A"
GTD
GTD 0-80 UNF-2A
GTD 1 1/16-20 UN-2A
GTD 1 1/4-12 UNF-2A
GTD 1 1/4-24 UNS-2A
GTD 1 5/8-12 UNS-2A
GTD 1/2-13 UNC-2A
GTD 1/2-14 NPT
GTD 1/2-20 UNF-2A
GTD 1/2-20 UNF-3A
GTD 1/2-24 UNS-2A
GTD 1/2-28 UNEF 2A
GTD 1/2-28 UNEF-2A
GTD 1/2-28UNEF-2A
GTD 1/4-20 UNC
GTD 1/4-20 UNC-3A
GTD 1/4-28 UNF-2A
GTD 1/4-28 UNF-3A
GTD 1/4-32 UNEF-2A
GTD 10-24 NC-2
GTD 10-24 UNC
GTD 10-24 UNC-2A
GTD 10-32 UNF-2A
GTD 10-32 UNF-3A
GTD 10-40 UNS-2A
GTD 10-40UNS-2A
GTD 10-40-UNS-2A
GTD 11/16-20 UN-2A
GTD 1-72 UNF-2A
GTD 1-72UNF-2A
GTD 19/32-18 UNS-2A
GTD 19/32-18UNS-2A
GTD 2-56 UNC-2A
GTD 3/4-10 UNC-2A
GTD 3/4-14NPT
GTD 3/4-16 UNF-2A
GTD 3/8-16 UNC-2A
GTD 3/8-24 UNF2A
GTD 3/8-24 UNF-2A
GTD 4-40 NC
GTD 4-40 NC-2
GTD 4-40 UNC-2A
GTD 5/16/2018
GTD 5/16-18 NC 2
GTD 5/16-18 UNC
GTD 5/16-18 UNC-2A
GTD 5/16-18 UNC-3A
GTD 5/16-24 UNF-2A
GTD 5/16-32 UNEF-2A
GTD 5/18-18UNF-2A
GTD 5/8-18 UNF-2A
GTD 5/8-18 UNF-3A
GTD 5/8-18UNF-2A
GTD 5/8-24 UNEF-2A
GTD 5-44 UNF-2A
GTD 6-32 NC
GTD 6-32 UNC-2A
GTD 6-40 UNF
GTD 7/16-14 UNC-2A
GTD 7/16-20 UNF-2A
GTD 7/16-20 UNF-3A
GTD 7/16-24UNS-2A
GTD 7/16-28 UNEF-2A
GTD 7/16-28 UNEF-2A
GTD 8-32 UNC-2A
GTD 8-32 UNC-3A
GTD 9/16-18 UNF-2A
GTD ANPT L-2
GTD M10X1.0-6G
GTD M12 X 1.0-6g
GTD M5 X .8-6g
GTD M6 X 1-6g
GTD M6X1-6G
GTD M8X1.0
GTD M8X1.0-6G
GTD M9X.75-6g
GTD M9X1-6G
GTD MI6X1.0-68
GTD N/A
GTG 5/16-40 UNS-2A
H.K.
HAMCO 3/8-24UNF-3A
HANSON WHITNEY 2-56 UNC-2A
HANSON-WHITNEY 1/4-20 UNC-2A
HANSON-WHITNEY 2-56 UNC-2A
HANSON-WHITNEY 5/8-18 UNF-2A
HANSON-WHITNEY 7/8-14 UNF-2A
HEADLAND
HEADLAND 12 BSP H350
HEMCO
HEMCO .250-20 UNC-2A
HEMCO .375-16 UNC-2A
HEMCO .644-32 UNS 3A
HEMCO .960-14 NGO
HEMCO 1 1/16-12 UNC2A
HEMCO 1 1/16-18 UNEF-
HEMCO 1 1/16-18UNEF2A
HEMCO 1 1/16-20 UN-2A
HEMCO 1 1/2-18 UNEF 2
HEMCO 1 1/2-18 UNEF-2
HEMCO 1 1/2-18 UNEF2A
HEMCO 1 1/2-20 UN 2A
HEMCO 1 1/2-6 UNC 2A
HEMCO 1 1/4-12 UNF 25
HEMCO 1 1/4-12 UNF 2A
HEMCO 1 1/4-20 UN2A
HEMCO 1 1/4-20 UN-2A
HEMCO 1 1/4-20
HEMCO 1 1/4-7 UNC 2A
HEMCO 1 1/4-7 UNC2A
HEMCO 1 1/4-7 UNC3A
HEMCO 1 1/4-7
HEMCO 1 1/8-12 UNF2A
HEMCO 1 1/8-12 UNF-3A
HEMCO 1 1/8-18 UNEF 2
HEMCO 1 1/8-24 UN-2A
HEMCO 1 1/8-7 UNC2A
HEMCO 1 13/16-20 UN 2
HEMCO 1 3/16-18 UNEF-
HEMCO 1 3/16-18UNEF2A
HEMCO 1 3/4-20 UN-2A
HEMCO 1 3/8-18 UNEF-2
HEMCO 1 3/8-18 UNEF2A
HEMCO 1 3/8-6 UNC 2A
HEMCO 1 3/8-6 UNC 2A5
HEMCO 1 5/16-12 UN 2A
HEMCO 1 5/16-16 UN 2A
HEMCO 1 7/16-18 UNEF
HEMCO 1 7/8-14 UN 2A
HEMCO 1 7/8-14 UNS-2A
HEMCO 1 7/8-20 UN2A
HEMCO 1.000-32 UN-2A
HEMCO 1.125-28 UN 2A
HEMCO 1.125-8 UNS 2A
HEMCO 1.250-7 UNC 1A
HEMCO 1.250-8 UN 2A
HEMCO 1.25-11.5 NPT
HEMCO 1.375-28 UN-2A
HEMCO 1.375-8 UN 2A
HEMCO 1.376-18 UN 3A
HEMCO 1.500-28 UN2A
HEMCO 1.625-8 UN 2A
HEMCO 1.750-8 UN 2A
HEMCO 1.767-18 UN 3A
HEMCO 1.967-18 UNS 3A
HEMCO 1/2-13 UNC 2A
HEMCO 1/2-14 NPT
HEMCO 1/2-14 NPTF L2
HEMCO 1/2-14 NPTF-L1
HEMCO 1/2-20 UNF 2A
HEMCO 1/2-20 UNF2A
HEMCO 1/2-20 UNF-2A
HEMCO 1/2-27 UNS-2A
HEMCO 1/4-18 NPTF L1
HEMCO 1/4-18 NPTF LI
HEMCO 1/4-18NPTF L1
HEMCO 1/4-18-NPTF
HEMCO 1/4-18NPTFL1
HEMCO 1/4-20 UNC2A
HEMCO 1/4-20 NC
HEMCO 1/4-20 NC-2A
HEMCO 1/4-20 UN2A
HEMCO 1/4-20 UNC 2A
HEMCO 1/4-20 UNC-2A
HEMCO 1/4-20 UNC-3A L
HEMCO 1/4-20 UNC3A LH
HEMCO 1/4-20 UNC-3A
HEMCO 1/4-28 UNF2A
HEMCO 1/8-27 NPTF L1
HEMCO 1/8-27 NPTF L2
HEMCO 1/8-27 NPTF LI
HEMCO 1/8-27NPTF L1
HEMCO 10-24 UNC2A
HEMCO 10-24 UNC3A
HEMCO 10-32 UNF 2A
HEMCO 10-32 UNF2A
HEMCO 10-32 UNF3A
HEMCO 10-32 UNF-3A
HEMCO 10-32 UNJF 3A
HEMCO 10-32 UNJF-3A
HEMCO 10-48 UNS2A
HEMCO 11/16-24 UNEF2A
HEMCO 11/16-27 UNS 2A
HEMCO 1-14 UNS-2A
HEMCO 1-20 UNEF 2A
HEMCO 12-48 UNS2A
HEMCO 13/16-20 UNEF2A
HEMCO 1-3/4-20 UN-2A
HEMCO 15/16-20 UNEF 2
HEMCO 1-7/8-14 UN 2A
HEMCO 1-72 UNF3A
HEMCO 1-72 UNF-3A
HEMCO 1-8 UNC 2A
HEMCO 2 – 18 UNS-2A
HEMCO 2 1/4-14 UNS 2A
HEMCO 2 1/4-14 UNS2A
HEMCO 2 1/4-14 UNS-2A
HEMCO 2 1/4-14 UNSA
HEMCO 2 1/8-16 UN-2A
HEMCO 2 1/8-20 UN 3A
HEMCO 2 1/8-20 UN-2A
HEMCO 2 3/4-14 UNS-2A
HEMCO 2.157-18 UN-3A
HEMCO 2.360-18 UN 3A
HEMCO 2.5-8 NPT
HEMCO 2.933-12 UNS 3A
HEMCO 2'1/4-14 UNS 2A
HEMCO 2-11.5 NPT
HEMCO 2-18 UNS-2A
HEMCO 2-8 UN 2A
HEMCO 3/4-10 UNC 2A
HEMCO 3/4-10 UNC-2A
HEMCO 3/4-14 NPTF L1
HEMCO 3/4-16 UNF-2A
HEMCO 3/4-20 UNEF 2A
HEMCO 3/4-20 UNEF2A
HEMCO 3/4-20 UNEF-2A
HEMCO 3/4-24 UN2A
HEMCO 3/4-24 UNS
HEMCO 3/4-24 UNS-2A
HEMCO 3/8-16 UNC2A
HEMCO 3/8-16 UNC-2A
HEMCO 3/8-16 UNC3A
HEMCO 3/8-18 NPTF L1
HEMCO 3/8-18 NPTF L2
HEMCO 3/8-24 UNF 2A L
HEMCO 3/8-24 UNF LH
HEMCO 3/8-24 UNF-2A L
HEMCO 3/8-24 UNF2A
HEMCO 3/8-24 UNF-2A
HEMCO 3/8-24UNF LH
HEMCO 3/8-32 UNEF 2A
HEMCO 3/8-36 UN 2A
HEMCO 3/8-36 UNS 2A
HEMCO 3/8-36 UNS-2A
HEMCO 3/8-40 UNS 2A
HEMCO 3/8-40 UNS-2A
HEMCO 3-8 NPT
HEMCO 4-40 UNC2A
HEMCO 4-40UNC-2A
HEMCO 5.888-12 UNS3A
HEMCO 5/16-18 UNC3A
HEMCO 5/16-18 UNC-3A
HEMCO 5/16-20 UN 2A
HEMCO 5/16-24 UNF 2A
HEMCO 5/16-24 UNF2A
HEMCO 5/16-24 UNF-2A
HEMCO 5/16-24 UNF-3A
HEMCO 5/16-24UNF2A
HEMCO 5/16-32 UNEF2A
HEMCO 5/8-11 UNC 2A
HEMCO 5/8-18 UNF 2A
HEMCO 5/8-20UN2A
HEMCO 5/8-27 UN-2A
HEMCO 5/8-27 UNS 2A
HEMCO 5/8-27 UNS-2A
HEMCO 5-40 NC 2
HEMCO 5-40 UNC 2A
HEMCO 7/16/2020
HEMCO 7/16-10 ACME 2G
HEMCO 7/16-14 UNC 2A
HEMCO 7/16-14 UNC-2A
HEMCO 7/16-20 2A
HEMCO 7/16-20 UNF 2A
HEMCO 7/16-20 UNF2A
HEMCO 7/16-20 UNF-2A
HEMCO 7/16-24 UNS 2A
HEMCO 7/16-28 UNEF-2A
HEMCO 7/8-14 UNF 2A
HEMCO 7/8-14 UNF2A
HEMCO 7/8-22 UN2A
HEMCO 7/8-22 UN-2A
HEMCO 7/8-27 UNS2A
HEMCO 7/8-6 ACME 2G L
HEMCO 7/8-9 UNC 2A
HEMCO 8-32 NC-2A
HEMCO 9/16-18 UNF 2A
HEMCO 9/16-18 UNF2A
HEMCO 9/16-18 UNF-2A
HEMCO 9/16-20 UN 2A
HEMCO 9/16-20 UN2A
HEMCO 9/16-24 UNEF 2A
HEMCO 9/16-27 UNS-2A
HEMCO 9/32-32 UNS2A
HEMCO 9/32-32 UNS-2A
HEMCO M10 X 1.5 6g
HEMCO M12 X 1.75 6g
HEMCO M2 X 1.75 6g
HEMCO M20 X 2.5 6g
HEMCO M25 X 1.5 6g
HEMCO M40 X 1.5 6G
HEMCO M4X76g
HEMCO M6 X 1.0 6G
HEMCO M63 X 1.5 6g
HEMCO M75 X 1.5 6G
HEMCO N/A
HEMCO . 1 7/8-14 UNS-2A
HEMCO 2 3/4-20 UNEF 2A
HEMCO HOLLAND 10-32 UNF-2B
HEMCO/REGAL BELOIT 5/16-24 UNF-2A
HEMCOECH 1.000-32 UN-2A
HGCO 6-32 UNC-3A
HOMCO 5/16-24 UNF 2A
HORSTMANN 1/2 BSPF
HURON 10-32UNF-3A
HURON 5/16-24 UNF
IDEAL
IDEAL 0-80 UNF-2A
IDEAL 1 3/8-18 UNEF-2
IDEAL 1.500-20 UN-2A
IDEAL 2-56 UNC-2A
IDEAL 4-40 UNC-2A
INTERSTATE 1 1/4-18 UNEF-2
INTERSTATE 1/4-20 UNC-2A
INTERSTATE 1/4-28 UNF-2A
INTERSTATE 10-32 UNF-2A
INTERSTATE 2-56 NC-2A
INTERSTATE 2-56 UNC-2A
INTERSTATE 3/8-16 UNC-3A
INTERSTATE M4 X 0.7 6G
INTERSTATE KOREA 1/4-28 UNF-3A
J & L 1.000-8 UNC-2A
J & L 1/4-20 UNC-2A
J & L 10-24 UNC-2A
J & L 3/4-16 UNF-3A
J & L 9/16-24 UNEF-2A
J & L M22-X-1.5-6g
J & L N/A
J&L 1/20-20 UNF-2A
J&L 1/2-20 UNF-2A
J&L 1/4-18 NPT
J&L 1/4-20 UNC-2
J&L 1/4-20 UNC-2A
J&L 1/4-20UNC-3A
J&L 1/4-28 UNF-2A
J&L 10-24 UNC-2A
J&L 10-24 UNC-3A
J&L 3/18-18 UNC-2A
J&L 3/4-16 UNF-2A
J&L 3/8-16 UNC-2A
J&L 3/8-16 UNC-2A
J&L 5/16-24 UNF-3A
J&L 9/16-18 UNF-3A
J. & L. 1/4-18 NPT
JANIN M 10-6G
KAVLICO .190-32 UNJF-3A
KBC 10-32-UNF-2A
KGW
KGW 6013074
KGW 6121376
KGW 6121381
KGW 70166099
KGW N/A
KGW PT 1 1/2 11
KGW PT 1 1/4 11
KGW PT 1/2 14
KGW PT 1/4.19
KGW PT 2 11
KGW PT 3/4 14
KGW PT 3/8 19
KKS D7111
KOGA 5/16-24 UNF-2A
KOGA-KOREA 1/4-28 UNF-2A
KOREA 1/16-27 NPT L1
KOREA 1/2-14 NPT L1
KOREA 1/2-20 UNF-2A
KOREA 1/4-18 NPT
KOREA 1/4-20 UNC-2A
KOREA 1/4-28 UNF-2A
KOREA 10-24 UNC-2A
KOREA 10-32 UNF-2A
KOREA 10-32 UNF-3A
KOREA 3/4-16 UNF-3A
KOREA 3/8-16 UNC-2A
KOREA 3/8-18 NPT
KOREA 3/8-24 UNF-2A
KOREA 4-40 UNC-2A
KOREA 6-32 UNC-2A
KOREA 7/16-20 UNF-2A
KOREA 7/8-14 UNF-2A
KOREA 8-32 UNC-2A
L.C. .6250-32 2A
LICHFIELD GAUGE M14-2ISO.6G
M.G. 4-40 UNC-2A
M.G. CO 10-24 UNC-2A
M.G. CO. 10-24 UNC-2A
M.G. CO. 2-56 UNC-2A
M.G. COMPANY 10-32NF
M.G. COMPANY 6-32NC
M.G.C. 10-32-UNF-2A
M.G.CO 10-32 UNF-2A
M.G.CO. 10-32 UNF-2A
M.I.C. .355-28 NS
MAHR M14 X 1.5-6G
MAHR M14 X 2.0-6G
MAHR M14 X 2-6G
MAHR M20 X 1.5-6G
MAHR M20 X 2.5-6G
MAHR M20 X 2-6G
MASTER GAGE .25-28 UNJF-3A
MASTER GAGE .375-24 UNF-2A
MASTER GAGE 1 1/2-16 UN-2A
MASTER GAGE 1 1/4-18 UNEF-2
MASTER GAGE 1 1/4-18 UNEF2A
MASTER GAGE 1 3/8-18UNEF-2A
MASTER GAGE 1/2-28 UNEF-2A
MASTER GAGE 1/4-20 UNC-2A
MASTER GAGE 1/4-28 UNJF-3A
MASTER GAGE 10-24 UNC-2A
MASTER GAGE 10-32 UNF-2A
MASTER GAGE 10-56 UNS 3A
MASTER GAGE 1-14 UNS-2A
MASTER GAGE 3/4-16 UNF-2A
MASTER GAGE 3/8-16 UNC-2A
MASTER GAGE 3/8-24 UNF-2A
MASTER GAGE 3/8-24 UNF-3A
MASTER GAGE 3/8-32 UNEF-2A
MASTER GAGE 5/16-18 UNC-1A
MASTER GAGE 5/16-18 UNC-2A
MASTER GAGE 5/16-24 UNF-2A
MASTER GAGE 5/8-18 UNF-3A
MASTER GAGE 6-32UNC-3A
MASTER GAGE 8-36 UNF-2A
MASTER GAGE M3 X 0.5-6G
MASTER GAGE M6 X 1.0 6G
MASTER GAGE M6 X 1.0-6G
MASTER GAGE M8 X 1.0-6G
MASTER GAGE NPT L-1
MASTER GAGE CO 1/4-20 UNC-2A
MASTER GAGE CO 1/4-28 UNF-3A
MASTER GAGE CO. 0-80 UNF-2A
MASTER GAGE CO. 1/4-20 UNC 2A
MASTER GAGE CO. 1/4-28 UNF-2A/1
MASTER GAGE CO. 10-32 UNF-2A
MASTER GAGE CO. 1-1/4-16 UN-2A
MASTER GAGE CO. 3/4-24 UNS-2A
MASTER GAGE CO. 6-32 UNC 2A
MASTER GAGE CO. 7/16-20 UNF-2A
MASTER GAGE COMPANY 1 1/8-12 UNF-2A
MASTER GAGE COMPANY 10-32UNF-3A
MASTER GAGE COMPANY 8-32NC
MASTER GAGE COMPANY 8-32UNC-3A
MASTERGAGE/REGAL 10-32 UNF-2A
MERCURY 1 11/16-18 UNEF
MERCURY 1.0-14 UNS-2A
MERCURY 1/4-36 UNS-2A
MERCURY 1/4-40 UNS-3A
MERCURY 10-32 UNF-2A
MERCURY 11/16-24UNEF-3A
MERCURY 12-32 UNEF-2A
MERCURY 3/8-16 UNC-2A L
MERCURY 3/8-16 UNC-2A
MERCURY 3/8-16 UNC-2ALH
MERCURY 4-40 UNC-2A
MERCURY 5/16-18 UNC-2A
MERCURY 6-40 UNF-2A
MERCURY 7/16-20 UNF-2A
MERCURY 7/16-20 UNJF-3A
MERCURY 7/8-20 UNEF-2A
MERCURY 9/16-18 UNJF-3A
MERCURY M12X 1.0-6G
MERCURY M25X1.5-6g
MERCUY 11/16-24UNEF-3A
MERCUY 3/4-16 UNJF-3A
METRO 5-40 NC
MG 0-80 UNF-2A
MG 12-32 UNEF-2A
MG M5 X 0.8 6G
MGC 1-7/8-16 UN-2A
MICRO 1/2-14BSPF
MID-TECH N/A
MMCC M3X.5-4g.6g
MMCC M3X.5-6G
MORSE 3/4-10 UN C
MORSE 3/4-16 UNF
MSC 1/2-13 UNC-2A
MSC 1/4-28 UNF-2A
MSC 1/8-27 NPT
MSC 3/4-16 UNF2A
MSO 1/4-28 UNF-2A
MURCURY 10-32 UNF-2A
N. AMERICAN 0-80 UNF-2A
N. AMERICAN 1/4-28 UNF-3A
N. AMERICAN 1-64 UNC-2A
N. AMERICAN 2-56-UNC-2A
N. AMERICAN 4-40 UNC-3A
N. AMERICAN 9/16-24 UNEF-2A
N.A.T.C. 1.000-14 UNS-2A
N.AMERICAN 1-64 UNC-2A
N.AMERICAN 4-40 UNC-3A
N/A "1""-14 UNS-2A"
N/A "1""-20 UNEF-2A"
N/A "1""-32 UN-2A"
N/A "2""-12 UN-2A"
N/A "2""-16 UN-2A"
N/A
N/A .500-20 UNF-2A
N/A .8125-16 UN-2A
N/A 1 1/2-12 UNF-2A
N/A 1 1/4 UNC-2A
N/A 1 1/4-18 UNEF2A
N/A 1 1/4-7 UNC-2A
N/A 1 1/8-16 UN-2A
N/A 1 3/4-12UN-2A
N/A 1 3/4-16 UN-2A
N/A 1 3/8-16 UN-2A
N/A 1 5/8-12 UN-3A
N/A 1.000-20UNEF-2A
N/A 1.030-14 NGO-RH
N/A 1/2-20 UNF-2A
N/A 1/2-24 UNS 3A
N/A 1/2-24 UNS-2A
N/A 1/2-8 UNS-3A
N/A 1/4/2018
N/A 1/4-20 UNC-2A
N/A 1/4-28 UNF-2A
N/A 1/4-28UNF-2A
N/A 1/4-36 UNS-2A
N/A 1/4-56 UNS-2A
N/A 1/4-80 UNS-3A
N/A 1/8-27 NPT L-1
N/A 10-32 UNF
N/A 10-32 UNF-2A
N/A 11/16-20 UN-2A
N/A 11/16-24 UNEF-2
N/A 1-1/8-18 UNEF-3
N/A 1-14 UNS
N/A 1-20 UNEF-2A
N/A 2 3/4-12 UN-2A
N/A 2 7/8-20 UN-2A
N/A 2-56 UNC-2A
N/A 3 1/4-12 UN 2A
N/A 3 1/4-12 UN-2A
N/A 3/4-10 UNC-2A
N/A 3/4-14 BSP-TR
N/A 3/4-16 UNF-2A
N/A 3/4-16 UNJF-3A
N/A 3/4-28 UNJ-3A
N/A 3/8-12 UNS-2A
N/A 3/8-24 UNF-2A
N/A 3/8-24 UNF-3A
N/A 3/8-24 UNJF-3A
N/A 3/8-32 UNEF-2A
N/A 3-16 UN-2A
N/A 3-56 UNF-2A
N/A 4-40 UNC-2A
N/A 5/16-24 NF-2
N/A 5/16-24 UNF 2A
N/A 5/16-24 UNF-2A
N/A 5/16-24 UNF-3A
N/A 5/16-24UNF2A
N/A 5/16-32 UNEF-2A
N/A 5/8-27 UN-2A
N/A 5/8-32 UN-2A
N/A 5-30 UNS-2A
N/A 5-40 UNC-2A
N/A 5625-18UNF-2A
N/A 5-80 UNS-2A
N/A 6-32 UNC-2A
N/A 6-40 UNF-2A
N/A 7/16 20-UNF
N/A 7/16 20-UNF-3A
N/A 7/16-20 UNF-2A
N/A 7/16-20 UNF-3A
N/A 7/16-28 UNEF-28
N/A 7/16-28 UNEF-2A
N/A 7/16-28 UNEF-2A
N/A 7/8-14 UNF 2A
N/A 7/8-14 UNF-2A
N/A 7/8-14UNF-2A
N/A 7/8-20 UNEF-2A
N/A 7/8-32 UN-2A
N/A 8-32 UNC
N/A 8-32 UNC-2A
N/A 8-32 UNC-3A
N/A 9/16-18 UNF 2A
N/A 9/16-27 UNS-2A
N/A 9/16-32 UN-2A
N/A 9/16-32 UNEF-2A
N/A 9/16-40 UNS-2A
N/A M14X2M/M
N/A M16X1 6g
N/A M2 X .4-6g
N/A M3 X .5 6g
N/A M5 X 0.8 6G
N/A M6 X 1.0 6G
N/A M8X.75 6g
N/A N/A
NO. AM. 10-32UNF-2A
NO.AM.TOOL 6-40 UNF-2A
NORTH AMERICAN 1 1/4-11 BSPP-A
NORTH AMERICAN 11/16-24UNEF-2A
NORTH AMERICAN M20X1.5-6G
NORTH AMERICAN TOOL 1 1/4-11 BSPP-A
NTD M2 X 4-6G
OSBORN .190-32
OSBORN .250-28 UNJF-3A
OSBORN .3125-24 UNJF-3
OSBORN .375-24 UNF-2A
OSBORN .375-36 UNS-2A
OSBORN .4375-20UNJF-3A
OSBORN .750-16 UNF-2A
OSBORN .750-32 UN-2A
OSBORN .875-14 UNF-2A
OSBORN 1.000-12 UNF-2A
OSBORN 5/16-24 UNJF-3A
OSBORN M25X1.5-68
P&W 5/16-20 UNS-2A
P.D. "2""-20 UN-2A"
P.D. .8125-16 UN-2A
P.D. 1 1/4-20-UN-2A
P.D. 3/4-28 UN-2A
P.D. 7/18-14 UNF-2A
P.D. 7/8-20 UNEF-2A
P.D. M3X0.5-6g
P.D. COMPANY 6-32 UNC-3A
P/D 1 1/2-6 UNC-2A
P/D 1 1/8-12UNJF-3A
P/D 1-12 UNJF-3A
P/D 5/8-24 UNEF-2A
PD "1""-14 UNS-2A"
PD .086-56-UNJC-3A
PD .112-40 UNJC-3A
PD .138-32 UNJC-3A
PD .375-24 UNF-2A
PD .825-14 NGO
PD .880-14 NGO .H.
PD .880-14 NGO LH
PD 1 1/16-12 UN-2A
PD 1 1/16-18 UNEF-
PD 1 1/16-20 UN-2A
PD 1 1/2-12 UNF 2A
PD 1 1/2-12 UNF-2A
PD 1 1/2-12-UNF2A
PD 1 1/4-28 UN-2A
PD 1 1/4-7 UNC-3A
PD 1 1/8-12 UNF-2A
PD 1 1/8-12 UNJF-3
PD 1 1/8-16 UN-2A
PD 1 1/8-20 UN-2A
PD 1 3/16-16 UN 3A
PD 1 3/32-18UNS-2A
PD 1 3/8-20 UN-2A
PD 1 5/16-12 UN 3A
PD 1 5/8-12 UN-2A
PD 1 7/16-18UNEF2A
PD 1 7/16-20 UN-2A
PD 1 7/8-12 UN-2A
PD 1 9/16-20 UN-2A
PD 1.1.25-1.4 NG R
PD 1.1.25-1.4 NGO
PD 1.1.25-1.4 NGOR
PD 1.125-14 NGO RH
PD 1.200-32 UNS-2A
PD 1.6875-18 UNEF-
PD 1.6875-18UNEF2A
PD 1.750-12UN2AB/P
PD 1/2-13 UNC-2A
PD 1/2-20 UNF-2A
PD 1/2-20 UNF-3A
PD 1/2-28 UNEF-2A
PD 1/4 UNF-2A
PD 1/4-18 NPT L1
PD 1/4-19 MOD FORM
PD 1/4-20 UNC-2A
PD 1/4-24 UNS-2A
PD 1/4-28 UN 2A
PD 1/4-28 UNF-2A
PD 1/4-28 UNF-2B
PD 1/4-80 UNS-3A
PD 1/8-12 UNJF-3A
PD 1/8-27 NPT L1
PD 10-24 UNC-2A
PD 10-24UNC-3A
PD 10-32 UNF-2A
PD 10-48 UNS-2A
PD 11/16/2018
PD 11/16-16 UN-2A
PD 11/16-18 UNS-2A
PD 11/16-24 UNEF2A
PD 11/16-24UNEF-2A
PD 1-12 UNJF-3A
PD 1-14 UNS-2A
PD 12-32 UNF-3A
PD 1-32 UN-3A
PD 15/16-20 UNEF2A
PD 15/16-20UNEF-2A
PD 1-72 UNF-2A
PD 1-8 UNC-2A
PD 2 1/4-20 UN-2A
PD 2 3/4-14 UN-2A
PD 2.375-20UN-2A
PD 2-20 UN-2A
PD 2-56 UNC-2A
PD 3 1/8-14 UNS 2A
PD 3 3/4-12 UN-2A
PD 3/4-10 UNC-2A
PD 3/4-11 1/2 NH
PD 3/4-20 UNEF-2A
PD 3/4-24 UNS-2A
PD 3/4-32 UN-3A
PD 3/8-16 UNC-2A
PD 3/8-18 NPT L1
PD 3/8-19 MOD FORM
PD 3/8-24 UNF-2A
PD 3/8-32 UNEF-2A
PD 3-48 UNC-2A
PD 3-56 UNF-2A
PD 4-40 UNC-2A
PD 5/16-18 UNC-2A
PD 5/16-20 UN-2A
PD 5/16-24 UNF-2A
PD 5/16-24 UNJF-3A
PD 5/16-40 UNS-2A
PD 5/8-11 UNC-2A
PD 5/8-18 UNJF-3A
PD 5/8-24 UNEF-2A
PD 5-40 UNC-2A
PD 6-32 UNC-2A
PD 6-40 UNF-2A
PD 7/16-20 UNF-2A
PD 7/16-28 UNEF-2A
PD 7/8-14 UNF-2A
PD 7/8-20 UNEF2A
PD 7/8-20 UNEF-3A
PD 7/8-32 UN-2A
PD 7/8-32 UN-3A
PD 7/8-9 UNC-2A
PD 8-32 UNC-2A
PD 9/16-12 UNC-2A
PD 9/16-18 UNF-2A
PD 9/16-18 UNF-3A
PD 9/16-20 UN-2A
PD 9/16-28 UN-2A
PD 9/16-32 UN-2A
PD 95-01010-1
PD M1 0X1.5 6G
PD M10X1.5-6g
PD M2.5X0.45 6
PD M3.5X0.6-6
PD M3.5X0.6-g
PD M3X0.5-6
PD M3X0.5-6g
PD M48X1.5-6G
PD M4X0.7-6
PD M4X0.7-6g
PD M50X1.50-6G
PD M5X0.8-6
PD M5X0.8-6g
PD M6X1.0-6G
PD M8 X 1.25-6G
PD M8X1.25-6g
PD N/A
PD NPT L-1
PD CO 8-36 UNF-2A
PD CO M2X0.4-6g
PD CO. 8-40 UNS 2A LH
PD CO. 8-56 UNS 3A
PD. 2-64 UNF-3A
PD/HANSON WHITNEY 2-56 UNC-2A
PD/N.AMERICAN 7/8-14 UNF-2A
PD/REGAL 5/16-27 UNS-2A
PDCO
PDCO N/A
PENN DODGE. 1 3/8-6 UNC-2A
PENN-DODGE
PENN-DODGE 3-56 UNF-2A
PENN-DODGE 4-48 UNF-2A
PENN-DODGE 9/16-18 UNF-2A
PENNOYER DODGE 1 1/4-20 UN-2A
PENNOYER DODGE 1-72 UNF-3A
PENNOYER DODGE 3/8-24 UNJF-3A
PENNOYER DODGE 3-56 UNF-2A
PENNOYER DODGE 5/16-24 UNJF-3A
PENNOYER DODGE 5/8-11UNC-2A
PENNOYER DODGE 5/8-18UNF-2A
PENNOYER DODGE 6-32 UNC-2A
PENNOYER DODGE 8-32 UNC-2A
PENNOYER DODGE 9/16-18 UNF-2B
PENNOYER DODGE N/A
PENNOYER-DODGE .586-32 NS-3
PENNOYER-DODGE 1 3/8-6 UNC-2A
PENNOYER-DODGE 15/16-16 UN2A
PENNOYER-DODGE 2-56 UNC-3A
PENNOYER-DODGE 5-40 UNC 3A
PENOYER DODGE 1-12 UNF-2A
PENOYER DODGE 7/16-20 UNF-2A
PENYOR DODGE 7/8-14 UNF-2A
PERCON 2-56 UNC-2A
PERCON 3/8-24 UNF-2A L
PIPE MACH. 1-72 UNF-2A
PIPE MACH. 1-72 UNF-3A
PIPE MACHINERY 8-32 UNC-2A
PMC
PMC 3/8-16 UNC-2A
PMC 3/8-24 UNF-2A
PMC 4-40 NC
PMC M2.5X.35-6G
PMC M3.5X.6-6G
PMC N/A
PMC IND. .250-28 UNF-2A
PMC IND. .375-16 UNC 2A
PMC IND. 1.250-18 UNEF-1
PMC IND. M4 X .7-6G
PMC INDUDTRIES 1.6875-16 UN-2A
PMC INDUST. .250-20 UNC -2A
PMC INDUST. .250-20 UNC-2A
PMC INDUSTRIES
PMC INDUSTRIES .250-20 UNC 2A
PMC INDUSTRIES .250-28 UNF-2A
PMC INDUSTRIES .5625-20 UN2A
PMC INDUSTRIES .5625-20UN-2A
PMC INDUSTRIES .750-10 UNC-2A
PMC INDUSTRIES .750-16 UNF2A
PMC INDUSTRIES 1 1/2-1 1 1/2 N
PMC INDUSTRIES 1 1/2-11 1/2 NP
PMC INDUSTRIES 1.250-12 UNF-2A
PMC INDUSTRIES 1.250-12UNF-2A
PMC INDUSTRIES 1.250-18 2A
PMC INDUSTRIES 1/2-14 NPT
PMC INDUSTRIES 2.000-16UN-2A
PMC INDUSTRIES 3.250-12UN-2A
PMC INDUSTRIES 9/16-20 UN 2-A
PMC INDUSTRIES 9/16-20 UN-2A
PMC INDUSTRIES MASTER
PMC INDUSTRIES N/A
POMAM 3/8-16 UNC-2A
POMAN .5625-18 UNF-2A
POMAN 1 1/2-18 UNEF S
PONAM . 1-72 UNF-2A
PONAM
PONAM .206-36 5VI
PONAM .281-56 UNS-2A
PONAM .375-24 UNF-2A
PONAM .4375-20 UNJF-3
PONAM .4375-20UNJF-3A
PONAM .5625-32 NS-2A
PONAM .625-40 NS-2A
PONAM .750-16 UNF-2A
PONAM .750-40NS-3A
PONAM .7812-40 NS-2A
PONAM .8125-16 UN 2A
PONAM .825-14 L.H.
PONAM .825-14 LH
PONAM .825-14 NGO
PONAM .825-14 NGO.
PONAM .969-32 UNS-3A
PONAM 1 1/2-12 UNF-2A
PONAM 1 1/2-16UN-2A
PONAM 1 1/2-18UNEF
PONAM 1 1/2-18UNEFSPL
PONAM 1 1/2-20 UN-2A
PONAM 1 1/4-12 UNF-2A
PONAM 1 1/4-20 UN-2A
PONAM 1 1/4-28 UNS-2A
PONAM 1 3/16-18UNEF2A
PONAM 1 3/4-10 UNS-2A
PONAM 1 3/4-20 UN-2A
PONAM 1 7/16-20 UN-2A
PONAM 1 7/8-12 UN-2A
PONAM 1 7/8-14 UNS-2A
PONAM 1 7/8-20 UN-3A
PONAM 1.000-14 NS-2A
PONAM 1.000-14 UNS-2A
PONAM 1.000-16 UN-2A
PONAM 1.000-32 UN-2A
PONAM 1.000-40 UNS-2A
PONAM 1.000-8UNC-2A
PONAM 1.030-14 RH
PONAM 1.0625-32 NS-2A
PONAM 1.0625-32 UNS-2
PONAM 1.120-14 NG0
PONAM 1.120-14 NGO
PONAM 1.120-14 RH
PONAM 1.173-18 UNS-3A
PONAM 1.188-32 UN-2A
PONAM 1.220-20 UNS-2A
PONAM 1.250-32 NS-2A
PONAM 1.375-28 UN-2A
PONAM 1.5000-32 UNS-2
PONAM 1.500-32 UNS-2A
PONAM 1.563-18 UNS-2A
PONAM 1.563-18UNS-3A
PONAM 1.995-24 NS-2A
PONAM 1/2-12 UNS-2A
PONAM 1/2-13 UNC-3A
PONAM 1/2-20 UNF-2A
PONAM 1/2-20 UNJF-3A
PONAM 1/2-32 UN-2A
PONAM 1/2-32 UN-3A
PONAM 1/4-20 UNC-2A
PONAM 1/4-20 UNC-3A
PONAM 1/4-28 UNF-2A
PONAM 1/4-28 UNF-2B
PONAM 1/4-28 UNF-3A
PONAM 1/4-28 UNJF-3A
PONAM 1/4-32 UNEF-2A
PONAM 1/436 UNS-2A
PONAM 1/4-36 UNS-2A
PONAM 1/4-40 UNS-2A
PONAM 1/4-40 UNS-3A
PONAM 1/4-48 UNS-2A
PONAM 1/8-27 NPT L-1
PONAM 10-32 UNF-2A
PONAM 10-32 UNF-3A
PONAM 10-32 UNRF-3A
PONAM 10-32-UNF-2A
PONAM 10-80 UNS-2A
PONAM 11/16-16 UN-2A
PONAM 1-1/2-18 UNEF
PONAM 1-1/2-18UNEF-2A
PONAM 1-1/2-20 UN-2A
PONAM 1-1/2-8 UN-2A
PONAM 1-1/4-20 UN-2A
PONAM 1-11/16-18 UNEF
PONAM 1-11/16-20 UNEF
PONAM 1-11/16-20UNEF2
PONAM 12-24 UNC-2A
PONAM 1-3/4-20 UN-2A
PONAM 1-3/8-20 UN-2A
PONAM 1-7/32-20 UNS-2
PONAM 1-7/8-14 UNS-2A
PONAM 1-72 UNF-2A
PONAM 2.000-18 UNS-2A
PONAM 2.157-18 UNS-3A
PONAM 2.187-32 NS-2A
PONAM 2.250-20 UN-2A
PONAM 2.375-12 UN-2A
PONAM 2.7510-18 UNS-3
PONAM 2.751-18 UNS-3A
PONAM 2-1/8-20 UN-2A
PONAM 2-56 UNC-2A
PONAM 2-56 UNC-3A
PONAM 3.125-12UN2A
PONAM 3.340-12 UNS-3A
PONAM 3.500-12UN-2A
PONAM 3.750-16 UN-2A
PONAM 3.918-12 UNS-3A
PONAM 3.918-12UNS-3A
PONAM 3/4-10 UNC-3A
PONAM 3/4-14 NPT L-1
PONAM 3/4-16 UNF-2A
PONAM 3/4-16UNF-2A
PONAM 3/4-24 UNS .
PONAM 3/4-24 UNS SPL.
PONAM 3/4-24 UNS-2A
PONAM 3/4-28 UN-2A
PONAM 3/4-28 UN-3A
PONAM 3/4-32 UN-2A
PONAM 3/8-16 UNC-2A
PONAM 3/8-16 UNC-3A
PONAM 3/8-18 NPT L-1
PONAM 3/8-24 UNF-2A
PONAM 3/8-24 UNF-2B
PONAM 3/8-28 UNF-2A
PONAM 3/8-32 UNEF-2A
PONAM 3/8-40 UNS-2A
PONAM 3/8-40 UNS-3A
PONAM 3-56 UNF-2A
PONAM 4-40 UNC-2A
PONAM 4-56 UNS-2A
PONAM 4-72 UNS-2A
PONAM 5/16-18 UNC-2A
PONAM 5/16-18 UNC-3A
PONAM 5/16-24 UNF-2A
PONAM 5/16-32 UNEF-2A
PONAM 5/16-40 UNS-2A
PONAM 5/16-48 UNS-2A
PONAM 5/8-11UNC-2A
PONAM 5/8-18 UNF-2A
PONAM 5/8-18 UNF-3A
PONAM 5/8-32 UN-2A
PONAM 5-40 UNF-2A
PONAM 6.625-12 UNS-3A
PONAM 6-32 UNC-2A
PONAM 6-32UNC-2A
PONAM 7/16-20 UNF-2A
PONAM 7/16-20 UNJF-3A
PONAM 7/16-27 UNS-2A
PONAM 7/16-28 UNEF-2A
PONAM 7/16-32 UN-3A
PONAM 7/8-14 UNF-2A
PONAM 7/8-14 UNJF-3A
PONAM 7/8-18 UNF 2A
PONAM 7/8-18 UNS-2A
PONAM 7/8-20 UNEF-2A
PONAM 7/8-9 UNC-3A
PONAM 7/8-9UNC-2A
PONAM 8-32 UNC-2A
PONAM 8-36 UNF-2A
PONAM 9/16-18 UNF-2A
PONAM 9/16-18 UNF-3A
PONAM 9/16-18UNF-2A
PONAM 9/16-24 UNEF-2A
PONAM 9/16-27 UNS 2A
PONAM 9/16-27 UNS-2A
PONAM 9/16-27UNS-2A
PONAM 9/16-32 UN-2A
PONAM M6.5X1.0-69
PONAM MX4X0.7-6g
PONAM N/A
PONAM . 10-32 UNF-2A
PONAM/REGAL 1/4-28 UNF-2A
PONAN 6-32 UNC-2A
PONAN 8-32 UNC-2A
PONAN M5X.8-6g
PONMAN "1""-5 ACME-2G LH"
PONMAN 1.000-12 UNJF-3
PONMAN 1.000-8 UNC-3A
PONMAN 1.250-8 UN-2A
PONMAN 1/2-13 UNC-2A
PONMAN 1/2-20 UNC-2A
PONMAN 1/2-20 UNF-2A
PONMAN 1/2-20 UNF-3A
PONMAN 1/2-32 UN-2A
PONMAN 1/4-20 UNC-2A
PONMAN 1/4-28 UNF-3A
PONMAN 1/4-40 UNS-2A
PONMAN 1/4-48 UNS-2A
PONMAN 10-24 UNC-2A
PONMAN 10-32 UNF 3A
PONMAN 10-32 UNF-2A
PONMAN 10-56 UNS 2A
PONMAN 2.2500-10
PONMAN 2-56 UNC-2A
PONMAN 3/4-10 UNC-3A
PONMAN 3/4-16 UNJF-3A
PONMAN 3/8-32 UNEF-2A
PONMAN 4-56 UNS-2A
PONMAN 5/8-11 UNC-3A
PONMAN 5/8-18 UNJF-3A
PONMAN 6-40 UNC 2A
PONMAN 8-32 UNC-2A
PONMAN 8-56 UNS 2A
PONMAN 9/16-18 UNJF-3A
PONMAN M8X1.25-4g6g
PONMAN . 4-40 UNC-2A
PRASTIGE 1/2-20 UNF-3A
PRATT & WHITNEY 1/4-28 UNF-2A
PRATT & WHITNEY 3/8-24 NF-2
PRATT & WHITNEY 3/8-24 UNF
PRATT & WHITNEY 4-40 UNC
PRATT & WHITNEY 5/16-32 N.S.
PRATT & WHITNEY 7/16-20 UNF-2A
PRATT&WHITNEY 1/4-28 UNEF-2A
PRATT&WHITNEY 5/16-18 UNC-2A
PRATT/WHITNEY 10-32UNF-2A
PRATT/WHITNEY 4-40 UNC-2A
PRATT-WHITNEY 7/8-14 UNF78-14
PRECISION 3/4-32 UN-3A
PRECISION 9/16-20 UN-2A
PRECON .112-40 UNJC-3A
PRECON .138-32 UNJC-3A
PRECON .164-32 UNCJC-3
PRECON .164-32 UNJC-3A
PRECON .190-32 UNJF-3A
PRECON .25-28 UNJF-3A
PRECON 1 1/16-20 UN-2A
PRECON 1 1/2-12 UNF-2A
PRECON 2-56 UNC-2A
PRECON 3/8-24 UNF-2A L
PRECON 3/8-24 UNF-2A
PRECON 3/8-31 UNS-2A
PRECON 5/16-24 UNF-2A
PRESTIGE
PRESTIGE 1.000-8 UNC-2A
PRESTIGE 1/16-27 NPT L1
PRESTIGE 1/2-20 UNF-2A
PRESTIGE 1/4-20 UNC-2A
PRESTIGE 1/4-32 UNEF-2A
PRESTIGE 1/4-32 UNF-2A
PRESTIGE 1/8-27 NPT L1
PRESTIGE 12-32 UNEF-2A
PRESTIGE 3/4-14 NPT L1
PRESTIGE 3/8-24 UNF-2A
PRESTIGE 3/8-24 UNF-3A
PRESTIGE 5/16-32 UNEF-2A
PRESTIGE 7/8-20 UNEF-2A
PRESTIGE 8-32 UNC-2A
PRESTIGE 9/16-18 UNF-2A
PRESTIGE N/A
QTD 10-32UNF-2A
R.L. STEPHENS T 11/16-11 UNS-2A
RATLAND 8-32 UNC-2A
REAGAL 1/4-28 UNF-3A
REGAL "1""-14UNS-2A"
REGAL "2""-20 UN-2A"
REGAL
REGAL .125-40 UNC-2A
REGAL .960-14 NGO
REGAL 0.80 UNF-3A
REGAL 1 1/2-12 UNF-2A
REGAL 1 1/2-18 UNEF-2
REGAL 1 1/4-20-UN-24
REGAL 1 1/8 -46 UNS-2
REGAL 1 1/8-7 UNC-2A
REGAL 1- 11 1/2 NPT
REGAL 1 3/8-18 UNEF-2
REGAL 1 7/16-20 UN-2A
REGAL 1.767-18 NS-3
REGAL 1/2-13 UNC-2A
REGAL 1/2-14 NPTF L-1
REGAL 1/2-16 UNC-2A
REGAL 1/2-27 UNS-2A
REGAL 1/2-28 UNEF-2A
REGAL 1/4-18 NPT
REGAL 1/4-18 NPTF L1
REGAL 1/4-18 NPTF L-1
REGAL 1/4-18 NPTF
REGAL 1/4-19 BSPTR
REGAL 1/4-19 USPTR
REGAL 1/4-20 UNC-2A
REGAL 1/4-28 NF 3
REGAL 1/4-28 UNF-2A
REGAL 1/4-28 UNF-3A
REGAL 1/4-28 UNJF-3A
REGAL 1/4-28-2A
REGAL 1/4-28UNF-2A
REGAL 1/4-28UNF-3A
REGAL 1/4-32 UNEF-2A
REGAL 1/4-36 UNS-2A
REGAL 1/4-40 UNS-2A
REGAL 1/4-48 UNS-2A
REGAL 1/8-27 NPTF L-1
REGAL 1/8-27NPTFL-1
REGAL 10-24 UNC-2A
REGAL 10-32 UNF 3A
REGAL 10-32 UNF-2A
REGAL 10-32 UNF-3A
REGAL 10-80 UNS-3A
REGAL 10-80UNS-3A
REGAL 11/16-24 UNEF-2
REGAL 11/16-27 UNS-2A
REGAL 1-1/2-18 UNEF-2
REGAL 1-1/2-18
REGAL 1-1/8-UNS-2A
REGAL 1-12 UNF-2A
REGAL 1-20 UNEF-2A
REGAL 12-24 UNC-2A
REGAL 1-24 UNS-2A
REGAL 1-3/16-18UNEF2A
REGAL 1-5/16-18 UNEF-
REGAL 1-5/16-20 UN-2A
REGAL 15/16-20 UNEF-2
REGAL 1-5/18-18 UNEF-
REGAL 1-72 UNF-2A
REGAL 2/56 UNC-2A
REGAL 2-56 UNC-2A
REGAL 2-56 UNG-2A
REGAL 3/4-14 NPT FL-1
REGAL 3/4-14 NPT L-1
REGAL 3/4-14 NPTF L1
REGAL 3/4-14 NPTL-1
REGAL 3/4-16 NF
REGAL 3/4-16 NF-2
REGAL 3/4-16 UNF-2A L
REGAL 3/4-16 UNF-2A
REGAL 3/4-16UNF-2A
REGAL 3/4-20 UNEF-2A
REGAL 3/4-27 UNS-2A
REGAL 3/8-16 UNC-2A
REGAL 3/8-18 NPT L-1
REGAL 3/8-24 UNF-2A
REGAL 3/8-24 UNF-3A
REGAL 3/8-27 UNS-2A
REGAL 3/8-2A UNF-2A
REGAL 3/8-32 UNEF-2A
REGAL 3/8-40 NS-3
REGAL 3-48 UNC-2A
REGAL 4-40 UNC-2A
REGAL 4-40 UNC-2A
REGAL 4-40 UNC-3A
REGAL 4-40UNC-2A
REGAL 5/15-24 UNF3A
REGAL 5/16/2018
REGAL 5/16-18 UNC-2A
REGAL 5/16-24 UNF 2A
REGAL 5/16-24 UNF
REGAL 5/16-24 UNF-2A
REGAL 5/16-24 UNF3A
REGAL 5/16-24 UNF-3A
REGAL 5/16-24CL.2
REGAL 5/16-27 UNS 2A
REGAL 5/16-32 UNEF-2A
REGAL 5/16-32UNEF-2A
REGAL 5/16-40 UNS-2A
REGAL 5/8-18 UNF-2A
REGAL 5/8-24UNEF-2A
REGAL 5/8-27 UNS-2A
REGAL 5-40 UNC-2A
REGAL 6-32 UNC-2A
REGAL 6-32 UNC-3A
REGAL 6-32UNC-2A
REGAL 6-32-UNC-2A
REGAL 6-40 UNF-2A
REGAL 6-40 UNF-3A
REGAL 6-48 UNC-2A
REGAL 7/16-20 UNF-2A
REGAL 7/16-24 UNS-2A
REGAL 7/16-27 UNS-2A
REGAL 7/16-28 UNEF-2A
REGAL 7/8-20 UNEF-2A
REGAL 7/8-9 UNC-2A
REGAL 781-32 NS-3
REGAL 8/32 UNC 3A
REGAL 8/32 UNC 3A
REGAL 8/32 UNC-2A
REGAL 8-32 UNC-2A
REGAL 8-36 UNF-2A
REGAL 9/16-18 UNF-2A
REGAL 9/16-27 UNS-2A
REGAL L-1
REGAL M12X1.75-6G
REGAL M16X2.0 6-G
REGAL M16X2.0-6G
REGAL M2 X 0.4-6G
REGAL M20X2.5-6G
REGAL M30X3.5-6G
REGAL M4 X .70-6G
REGAL M5 X 0.8 4G
REGAL M5 X 0.8 6G
REGAL M5X.8-6G
REGAL M5X.8-G
REGAL M6X1.0 6G
REGAL M6X1.00 6G
REGAL M6X1.00
REGAL M6X1.0-6G
REGAL M8X1.25-6G
REGAL N/A
REGAL NPT L-1
REGAL NPT L-1
REGAL NPTF L-1
REGAL USA 7907K
REGAL BELIOT 1.040-14 NGO SP
REGAL BELIOT 1.125-14 NGO SP
REGAL BELLOIT 5/16-32 UNEF-2A
REGAL BELOIT 1.040-14 NGO SP
REGAL BELOIT 1.125-14 NGO SP
REGAL BELOIT 1/2-20 UNF2A
REGAL BELOIT 1/2-20 UNF-2A
REGAL BELOIT 1/4-28 UNF-2A
REGAL BELOIT 10-32 UNF-2A
REGAL BELOIT 10-32UNF
REGAL BELOIT 1-1/2- 12UNF-2A
REGAL BELOIT 1-1/2-12UNF-2A
REGAL BELOIT 1-20 UNEF-2A
REGAL BELOIT 12-24 UNC-2A
REGAL BELOIT 3.8-16 UNC-2
REGAL BELOIT 3/8-16 UNC-2
REGAL BELOIT 3/8-24 UNF-2A
REGAL BELOIT 3/8-32 UNEF 2A
REGAL BELOIT 3/8-32 UNEF-2
REGAL BELOIT 5/16-24 UNF-2A
REGAL BELOIT 5/8-20 UN-2A
REGAL BELOIT 5/8-27 UNS-2A
REGAL BELOIT 5-40 UNC 2A
REGAL BELOIT 5-40 UNC 3A
REGAL BELOIT 7/16-20 UNF-2A
REGAL BELOIT 7/8-20 UNEF-2A
REGAL BELOIT 9/16-20 UN-2A
REGAL BELOIT 9/16-27 UNS-2A
REGAL BELOIT I-12 UNF 2A
REGAL BELOIT M3 X .5 6g
REGAL BELOIT M30X2.0 6g
REGAL BELOIT M3X0.50-6g
REGAL BELOIT M8 X 1.-6g
REGAL-B 1/4-28 NF 3
REGAL-BALIOT 4-40 UNC-2A
REGAL-BEL0IT 4-40 UNC-2A
REGAL-BELIOT 1/4-28 UNF
REGAL-BELIOT 12-28 UNF-2A
REGAL-BELIOT 3/8-24 UNF-2A
REGAL-BELIOT 3/8-27 UNS-2A
REGAL-BELIOT 3/8-32 UNEF-2A
REGAL-BELLOIT 10-32 UNF
REGAL-BELLOIT 6-32 UNC-2A
REGAL-BELLOIT 8-32 UNC-2A
REGAL-BELOIT "1""-12UNF-2A"
REGAL-BELOIT
REGAL-BELOIT .960-14 NGO
REGAL-BELOIT 1 1/16-20 UN-2A
REGAL-BELOIT 1 7/8-14 UNS-2A
REGAL-BELOIT 1/1-28 UNF-2A
REGAL-BELOIT 1/2-28 UNEF-2A
REGAL-BELOIT 1/4-20 UNC-2A
REGAL-BELOIT 1/4-20UNC-2A
REGAL-BELOIT 1/4-28 UNF 2A
REGAL-BELOIT 1/4-28 UNF-2A
REGAL-BELOIT 1/4-32 UNEF-2A
REGAL-BELOIT 1/4-40 UNS-2A
REGAL-BELOIT 1/4-48 UNS-2A
REGAL-BELOIT 1/4-UNC-2A
REGAL-BELOIT 10-32 UNF 2A
REGAL-BELOIT 10-32 UNF-2A
REGAL-BELOIT 10-32 UNF-3A
REGAL-BELOIT 11/16-27 UNS-2A
REGAL-BELOIT 1-1/8-12NF
REGAL-BELOIT 1-1/8-12NF-2
REGAL-BELOIT 1-12 UNF-2A
REGAL-BELOIT 13/16-32 UN-3A
REGAL-BELOIT 1-5/16 UNS 2A
REGAL-BELOIT 1-5/16-12 UNS 2
REGAL-BELOIT 1-7/8-14 UNS 2A
REGAL-BELOIT 1-7/8-14UNS-2A
REGAL-BELOIT 2'-20UN-2A
REGAL-BELOIT 3/4-14 NPSM-2A
REGAL-BELOIT 3/4-16 UNF-2A
REGAL-BELOIT 3/4-16UNF-2ALH
REGAL-BELOIT 3/4-20 UNEF-2A
REGAL-BELOIT 3/8-24 UNF-2A
REGAL-BELOIT 3/8-24 UNF-3A
REGAL-BELOIT 3/8-24UNF-3A
REGAL-BELOIT 4-40 UNC-2A
REGAL-BELOIT 5/16-18 UNC 2A
REGAL-BELOIT 5/16-18 UNC-2A
REGAL-BELOIT 5/16-24 UNF-2A
REGAL-BELOIT 5/16-24 UNF-3A
REGAL-BELOIT 5/16-27 UNC-2A
REGAL-BELOIT 5/16-32 UNEF-2A
REGAL-BELOIT 5/8-18 UNF
REGAL-BELOIT 5/8-18 UNF-2A
REGAL-BELOIT 5/8-27 UNS-2A
REGAL-BELOIT 6-32 UNC 2A
REGAL-BELOIT 6-32 UNC-2A
REGAL-BELOIT 7/16-20 UNF-2A
REGAL-BELOIT 7/16-27 UNS-2A
REGAL-BELOIT 7/16-28 UNEF-2A
REGAL-BELOIT 7/8-14 UNC-24
REGAL-BELOIT 7/8-14 UNF-2A
REGAL-BELOIT 7/8-14NF
REGAL-BELOIT 7/8-14NF-2
REGAL-BELOIT 7/8-20UNEF-2ALH
REGAL-BELOIT 8-32 UNC-2A
REGAL-BELOIT 9/16-18 UNF-2A
REGAL-BELOIT M12X1.75-6g
REGAL-BELOIT M12X1.76-6g
REGAL-BELOIT M14X2.0-6g
REGAL-BELOIT M18 X 2.50-4G
REGAL-BELOIT M18X2.5-6g
REGAL-BELOIT M6X1.00-6G
REGAL-BELOIT N/A
RLS 1/4-28 UNF-2A
RLS 1/4-28 UNF-3A
RLS 1/4-28UNF-3A
RM
ROYAL THREAD 9/16-18 UNF-2A
RTD N/A
RUTLAND [LH]1/2-20 UNF-
RUTLAND 1 1/16-28UNJ-3A
RUTLAND 1 5/16-18UNEF2A
RUTLAND 1 5/8-12 UN-3A
RUTLAND 1/2-13UNC-3A
RUTLAND 1/2-20 UNF-2A
RUTLAND 1/2-20 UNF-3A
RUTLAND 1/2-20 UNJF-3A
RUTLAND 1/2-8 UN-2A SPL
RUTLAND 1/4-18 NPS
RUTLAND 1/4-20 UNC-3A
RUTLAND 1/4-28 UNJF-3A
RUTLAND 10-24 UNC-2A
RUTLAND 10-32 UNF-2A
RUTLAND 11/16-24UNEF-2A
RUTLAND 1-14 UNS-2A
RUTLAND 1-20 NPSM-2A
RUTLAND 1-20 UNEF-2A
RUTLAND 12-24 UNC-3A
RUTLAND 12-28 UNF-2A
RUTLAND 12-32 UNEF-2A
RUTLAND 12-56UNS-3A
RUTLAND 2 1/4-12 UN-2A
RUTLAND 2 1/8-12 UN-2A
RUTLAND 3/4-14NPT
RUTLAND 3/8-16 UNC-2A
RUTLAND 3/8-24 UNF2A
RUTLAND 5/16-18 UNC-3A
RUTLAND 5/16-24 UNF-2A
RUTLAND 5/16-32 UNEF-2A
RUTLAND 5/8-11 UNC-2A
RUTLAND 5-40 UNC-2A
RUTLAND 6-32 UNC-2A
RUTLAND 6-40 UNF-2A
RUTLAND 8-32 UNC-2A
RUTLAND 97-12
RUTLAND TOOL "1""-14 UNS-2A"
RUTLAND TOOL 92-11
RWK 3/8-28 UN-2A
S G CO. 3/4-10 UNC-2A
S G CO. 3/8-24 UNF-2A
S. G. 1/4-18 ANPT L-2
S. G. COMPANY 1/4-18 ANPT L-2
S.C. CO. 3-48 UNC-24
S.C.C. 5/8-11 UNC-2A
S.C.C. 6-32 UNC-3A
S.C.C. 6-40 UNF-2A
S.C.C. 7/16-20 UNF-2A
S.C.CO 8-32 UNC-2A
S.C.CO. 1/4-28 UNF-2A
S.G .CO 3/4-32 UN-3A
S.G CO. 1/2-20 UNF-2A
S.G CO. 2-56 UNC-2A
S.G CO. 5/16-32UNEF-2A
S.G CO. 9/16-12 UNC-2A
S.G CO. 9/16-24 UNEF-2A
S.G. 1 1/2-6 UNC-2A
S.G. 1 1/8-7 UNC-2A
S.G. 1/2-13 UNC-2A
S.G. 1/2-20 UNF-2A
S.G. 10-32 UNF-2A
S.G. 10-32 UNF-3A
S.G. 4-40 UNC-2A
S.G. 5/16-18 UNC-2A
S.G. 5/16-24 UNF-2A
S.G. 5/16-2A UNF-2A
S.G. 6-32 UNC-2A
S.G. 7/16-14 UNC-2A
S.G. 7/16-20 UNF-2A
S.G. 7/8-20 UNEF-2A
S.G. 8-32 UNC-2A
S.G. 9/16-18 UNF-2A
S.G. TPRM95-08
S.G. CO .750-14 UNS-2A
S.G. CO 0-80 UNF-2A
S.G. CO 3 1/8-14 UNS-2A
S.G. CO 3.125-14 UNS-2A
S.G. CO 3/4-16 UNF-3A
S.G. CO 3/8-24 UNF 2A
S.G. CO 5/8-18 UNF 2A
S.G. CO 6-32 UNC-2A
S.G. CO 7/16-20 UNF-2A
S.G. CO 8-32 UNC-2A
S.G. CO 9/16-18 UNF-2A
S.G. CO N/A
S.G. CO. "1""-11 1/2 L-1"
S.G. CO.
S.G. CO. .750-14 UNS-2A
S.G. CO. 0-80 UNF-2A
S.G. CO. 1 1/8-12 UNF-2A
S.G. CO. 1 5/16-18UNEF-2
S.G. CO. 1 5/8-12 UN-2A
S.G. CO. 1 7/8-12 UN-2A
S.G. CO. 1/2-13 UNC-2A
S.G. CO. 1/2-14 ANPT L-1
S.G. CO. 1/2-14 NPT L-2
S.G. CO. 1/2-20 UNF-2A
S.G. CO. 1/2-28 UNEF-2A
S.G. CO. 1/4-20 UNC-2A
S.G. CO. 1/4-28 UNF 2A
S.G. CO. 1/4-28 UNF-2A
S.G. CO. 1/8-27 NPSM
S.G. CO. 1/8-27 NPT L1
S.G. CO. 1/8-27 NPTL-1
S.G. CO. 10-24 UNC-2A
S.G. CO. 10-32 UNF-2A
S.G. CO. 11/16-12 UN-2A
S.G. CO. 1-12 UNF-2A
S.G. CO. 1-27 UNS-2A
S.G. CO. 1-3/16-18 UNEF-
S.G. CO. 1-3/4-12 UN2A
S.G. CO. 1-3/4-12 UN-2A
S.G. CO. 15/16-16 UNS-2A
S.G. CO. 1-64 UNC-2A
S.G. CO. 1-8 UNC-2A
S.G. CO. 2 1/2-12 UN-3A
S.G. CO. 2-16 UN-2A
S.G. CO. 2-56 UNC-2A
S.G. CO. 3/4-10 UNC-2A
S.G. CO. 3/4-10UNC-2A
S.G. CO. 3/4-14 NPT L1
S.G. CO. 3/4-32 UN-3A
S.G. CO. 3/8-16 UNC-2A
S.G. CO. 3/8-24 UNF-2A
S.G. CO. 3-3/4-16UN-2A
S.G. CO. 3-48 UNC-2A
S.G. CO. 4-40 UNC-2A
S.G. CO. 5/16-18 UNC-2A
S.G. CO. 5/16-24 UNF 2A
S.G. CO. 5/16-24 UNF-3A
S.G. CO. 5/16-32 UNEF-2A
S.G. CO. 5/8-11 UNC-2A
S.G. CO. 5/8-18 UNF-2A
S.G. CO. 5/8-18 UNF 2A
S.G. CO. 5/8-24 UNEF-2A
S.G. CO. 5/8-28 UN-2A
S.G. CO. 5-40 UNC-2A
S.G. CO. 6-32 UNC-2A
S.G. CO. 6-40 UNF-2A
S.G. CO. 7/16-14 UNC-2A
S.G. CO. 7/16-20 UNF2A
S.G. CO. 7/16-20 UNF-2A
S.G. CO. 7/16-28 UNEF2A
S.G. CO. 7/16-28UNEF-2A
S.G. CO. 7/8-20 UNEF-2A
S.G. CO. 8-32 UNC-2A
S.G. CO. 8-32-UNC-2A
S.G. CO. 9/16-12 UNC-2A
S.G. CO. 9/16-18 UNF-2A
S.G. CO. 9/16-24 UNEF-2A
S.G. CO. G 3/8 B
S.G. CO. M10X1.5 6G
S.G. CO. M10X1.5-6G
S.G. CO. M12X 1.0-6G
S.G. CO. M12X1.5-6g
S.G. CO. M18 X 1.5-6g
S.G. CO. M5X 0.8-6g
S.G. CO. N/A
S.G. CO. NPTF L-1
S.G. COMPAMY 1/4-28 UNF-2A
S.G. COMPANY . 7/8-20UNEF-24
S.G. COMPANY . 7/8-20UNEF-2A
S.G. COMPANY 10-32 UNF-2A
S.G.CO "1""-20 UNEF-2A"
S.G.CO 1/20-20 UNF-2A
S.G.CO 1/2-14 ANPT L-2
S.G.CO 1/4-18 NPT L-1
S.G.CO 1/4-20 UNC-2A
S.G.CO 1/4-28 UNE-2A
S.G.CO 10-32 UNF-2A
S.G.CO 1-1/8 UNF-2A
S.G.CO 1-3/4-12 UN-2A
S.G.CO 3/4-10 UNC-2A
S.G.CO 3/8-16 UNC-2A
S.G.CO 4-40 UNC-2A
S.G.CO 5/16-24 UNF-2A
S.G.CO 7/16-28 UNEF-2A
S.G.CO 7/8-14 UNF-2A
S.G.CO 7/8-20 UNEF-2A
S.G.CO 8-32 UNC-2A
S.G.CO 9/16-18 UNF-SA
S.G.CO M18 X 1.5-6g
S.G.CO M5X0.8-6g
S.G.CO W24.32 X 1/142A
S.G.CO. #10-32UNF-2A
S.G.CO. #8-32 UNC-3A
S.G.CO. 0-80 UNF-2A
S.G.CO. 1 1/2-12 UNF-2A
S.G.CO. 1 1/4-20UNJS-3A
S.G.CO. 1 3/16-18UNEF3A
S.G.CO. 1.5-18 UNEF-2
S.G.CO. 1.5-18 UNEF-2A
S.G.CO. 1/2-13 UNC-2A
S.G.CO. 1/2-20 UNF-2A
S.G.CO. 1/2-20UNF-2A
S.G.CO. 1/2-28 UNEF-2A
S.G.CO. 1/4-18 NPT L-1
S.G.CO. 1/4-20 UNC-2A
S.G.CO. 1/4-28 UNF-2A
S.G.CO. 1/8-27 NPSM
S.G.CO. 10-24 UNC 2A
S.G.CO. 10-32 UNF 2A
S.G.CO. 10-32 UNF-2A
S.G.CO. 12-24 UNC 3A
S.G.CO. 2.751-18 NS-3A
S.G.CO. 2-16 UN-2A
S.G.CO. 3/4-16 UNF-2A
S.G.CO. 3/4-20 UNEF-2A
S.G.CO. 3/8-10 ACME-3G
S.G.CO. 3/8-16 UNC-2A
S.G.CO. 3/8-24 UNC-2A
S.G.CO. 3/8-24 UNF-2A
S.G.CO. 3-3/4-16UN-2A
S.G.CO. 4-40 UNC2A
S.G.CO. 4-40 UNC-2A
S.G.CO. 5/16-24 UNF-3A
S.G.CO. 5/8-11 UNC-2A
S.G.CO. 5/8-18 UNF-2A
S.G.CO. 5/8-28 UN2A
S.G.CO. 6-32 UNC-2A
S.G.CO. 7/16-14 UNC-2A
S.G.CO. 7/16-20 UNF-2A
S.G.CO. 7/18-14 UNF-2A
S.G.CO. 7/8-14 UNF2A
S.G.CO. 7/8-14 UNF-2A
S.G.CO. 7/8-20 UNEF-2A
S.G.CO. 8-32 UNC 2A
S.G.CO. 8-32 UNC-2A
S.G.CO. 9/16-18 UNF-2A
S.G.CO. 9/16-24 UNEF-2A
S.G.CO. M10 X 1.5-6G
S.G.CO. M10X1.25-6G
S.G.CO. M16 X 2.-6G
S.G.CO. M2 X .4-6G
S.G.CO. M3 X .5-6G
S.G.CO. M4 X .7-6G
S.G.CO. M5 X .8-6G
S.G.CO. M5X.8 6G
S.G.CO. M6 X 1.0-6G
S.G.CO. M6X1.0-6G
S.G.CO. M6X-1-6g
S.G.CO. M8 X 1.25-6G
S.G.CO. W24.32 X 1/14
S.O. CO
SCC 1/4-20 UNC-2A
SCHRILLO 1/4-20 UNC
SCHRILLO 5/8-18 UNF
SCHRILLO 9/16-27 NS-3
SEACON "3""-16 UN-2A"
SEACON 1 11/16-18UNEF2
SEACON 1.500-16 UN-2A
SEACON 11/16-20 UN-2A
SEACON M6X1.0-6g
SG CO 1/2-24 UNS-2A
SG CO 7/16-20 UNF-2A
SG CO 9/16-14 UNS-2A
SG CO. 1/2-13 UNC-2A
SG CO. 10-24 UNC-2A
SG CO. 10-32 UNF-2A
SG CO. N/A
SGCO 0-80 UNF-3A
SGCO 1/4-20 UNC-2A
SGCO 10-32 UNF-2A
SGCO 1-72 UNF-3A
SGCO 2-56 UNC-2A
SGCO 4-40 UNC-2A
SGCO 6-32 UNC-2A
SGCO 8-32 UNC-2A
SHEFFIELD 1 1/4-7 UNC-2A
SON-WHITNEY 3/4-16 UNF-2A
SOUTHERN GAGE
SOUTHERN GAGE .5625-12 UNC-2A
SOUTHERN GAGE .903-14 NGO-RH
SOUTHERN GAGE 1/2-20 UNF-2A
SOUTHERN GAGE 1-3/16-18 UNEF-
SOUTHERN GAGE 1-3/4-12 UN-2A
SOUTHERN GAGE 1-72 UNF-2A
SOUTHERN GAGE 2-56 UNC-2A
SOUTHERN GAGE 5/8-24 UNEF-2A
SOUTHERN GAGE 7/16-14 UNC-2A
SOUTHERN GAGE 7/16-28 UNEF-2A
SOUTHERN GAGE 8-32 UNC-2A
SOUTHERN GAGE 9/16-12 UNC-2A
SOUTHERN GAGE 9/16-18 UNF-2A
SOUTHERN GAGE N/A
SOUTHERN GAGE CO 1/4-18 NPSM-2A
SOUTHERN GAGE CO 3/4-14 NPSM-2A
SOUTHERN GAGE CO. 1/2-13 UNC-2A
SOUTHERN GAGE CO. 5/8-24 UNEF-2A
SOUTHERN GAUGE 1-3/16-18 UNEF-
SPL. 3/4-32 UN-2A
STERER
SWANSON
SWANSON .250-32 UNEF-2A
SWANSON .500-27 UNS-2A
SWANSON .5625-16 UNS-2A
SWANSON .750-16 UNF-2A
SWANSON .875-20 UNEF-2A
SWANSON 1 1/2- 11 1/2 N
SWANSON 1.000-12 UNF-2A
SWANSON 1.1875-18UNEF2A
SWANSON 1.250-18 UNEF-2
SWANSON 1.500-16 UN-2A
SWANSON 1/4-32 UNEF-2A
SWANSON 2-56 UNC-2A
SWANSON 3 3/4-16 UN-2A
SWANSON 4.500-16 UN-2A
SWANSON 4.750-16 UN-2A
SWANSON 4-40 UNC-2A
SWANSON 5.250-12 UN-2A
SWANSON 6 3/4-12 UN-2A
SWANSON 6-32 UNC-2A
SWANSON M20X1.5 6g
SWANSON N/A
SWISS M 10-6G
SWISS MADE N/A
T.G.D. 4-40 UNC-3A
T.T.C. 3/4-16 UNF2A
TAFT-DEIRCE 11/16-20 UN-2A
TDCO 1-72 UNF-3A
TFI
TFI 3/8/2018
TFI N/A
THD.EQ.CO. 3/4-40 UNS-2A
THE PIPE MACHINERY 3/8-16 NC
THREAD CO 4-48 NF-2A
THREAD CO 5/16-24 UNF 3A
THREAD CO. 2.0-11 1/2 NPT
THREADCO "2""-16 UN-2A"
THREADCO 1/4-36UNS-2A
THREADCO 11/16-24 UNEF-2
THREADCO 1-8UNC-2A
THREADCO 5/16-24 LH UNF-
THREADCO 5/16-24 UNJF 3A
THREADCO 5/8-24 UNEF-2A
THREADCO 7/8-14 UNF-2A
THREADCO 7/8-9-NC-2
THREADCO 9/16-12 UNC 2A
THREADCO N/A
THREADGO 5/16-24 UNJF 3A
THREADS INC 1/4-36 UNS-2A
THREADS INC 5/16-24 UNF 2A
THREADS INC. 1 1/4-12 UNF-2A
THREADS INC. 1/2-20 UNF-2A
THREADS INC. 3/8-16 UNC-2A
THREADS INC. 5/8-24 UNEF-2A
THREADS INC. 6-32 UNC2A
THREADS INC. 9/16-18 UNF-2A
THREADS INC. M3X.5-6G
THREADS INO M30X2-6g
THREDCO 1 1/2-11 1/2 NP
THREDCO 1 1/2-11 BSP-TR
THREDCO 1 1/2-16 UN-2A
THREDCO 1 1/4-11 1/2 NP
THREDCO 1 1/4-11 BSP-TR
THREDCO 1 3/8-16 UN 2A
THREDCO 1 3/8-16 UNS 2A
THREDCO 1 5/16-18UNEF-2
THREDCO 1.500-4NA 2G LH
THREDCO 1/2-13 UNC 2A
THREDCO 1/2-20 UNF-2A
THREDCO 1/4-28 UNF 2A
THREDCO 1-11 1/2 NPT L1
THREDCO 1-11 BSP-TR
THREDCO 1-14 UNS-2A
THREDCO 1-20 UNEF-2A
THREDCO 1-8 UNC 2A
THREDCO 2 1/4-12 UN-2A
THREDCO 2 1/4-14 UNS 2A
THREDCO 2 1/4-16 UN-2A
THREDCO 2 3/4-16 UN-2A
THREDCO 2.0-11 BSP-TR
THREDCO 2-56 UNC 2A
THREDCO 2-56 UNC-3A
THREDCO 3/4-20UNF-2A
THREDCO 3/4-32 UN 2A
THREDCO 3/4-32 UN 2B
THREDCO 3/4-32 UN 3A
THREDCO 3/8-16 UNC 2A
THREDCO 3/8-24 UNF 2A
THREDCO 3-48 UNC 2A
THREDCO 5 1/2-12 UN 2B
THREDCO 5 1/2-12 UN-2A
THREDCO 5/16-18 UNC-2A
THREDCO 5/16-24 UNF-2A
THREDCO 5/16-2A UNF-2A
THREDCO 5/8-11 UNC 2A
THREDCO 5/8-18UNF-2A
THREDCO 7/8-14 UNF 2A
THREDCO 7/8-14 UNF-2A
THREDCO M2X4 6G
THREDCO M6X1.0
THREDCO N/A
THREDGO 10-24NO-2
TI-REDCO 1 5/8-16 UN-2A
TPI
TRM 2-56 UNC-2A
TRUNC WHITWORTH W 21.8 X 14 TPI
TRW
TRW 1 1/4-18 UNEF-2
TRW 1 1/4-20 UNS-2A
TRW 1/16-27 NPT
TRW 1/2-13 UNC-2A
TRW 1/2-20 UNF-2A
TRW 1/4-20 UNC-2A
TRW 1/4-28 UNF-2A
TRW 1/4-48 UNS-A
TRW 1/8-24 NF-3A
TRW 10-24 UNC-2A
TRW 10-32 UNF-2A
TRW 1-12 UNF-2A
TRW 13/8-20 UN-2A
TRW 1-72 UNF-2A
TRW 3/4-10 UNC-2A
TRW 3/4-16UNF-2A
TRW 3/8-16 UNC-2A
TRW 3/8-24 UNF-2A
TRW 5/16-18 UNC-2A
TRW 5/16-2A UNF-3A
TRW 5/8-11 UNC-2A
TRW 9/16-18 UNF-2A
TTC 1/4-36 UNS-2A
UNF-2A .750-16 UNF-2A
USA 1/4-28 UNF-2A
USA 2-56 UNC-2A
USA 4-40 UNC-3A
VERMONT 1.0-14 UNS-2A
VERMONT GAGE 1 5/16-12UN-2A
VERMONT GAGE 5/8-11 UNC-2A
VTG 1 1/8-18UNEF-2A
VTG 3/8-24 UNF-2A
VTG 5/16-32 UNEF-2A
"W W. 9/16-24 UNEF2A"
W. W. 1/2-14 NPT
W. W. 3/8-18 NPT
W. W. 5/8-11 UNC-2A
W.W 12-28 UNF-3A
W.W 5/8-11 UNC-2A
W.W.
W.W. 5/16-32 UNEF-2A
W.W. 5/8-11 UNC-2A
W.W./KOREA 1 1/4-12 UNF-2A
WAFCO .190-64 UNS-2A
WAFCO 1 5/8-16 UN-2A
WAFCO 1/2-20 UNF-2A L
WAFCO 1/2-20 UNF-2A
WAFCO 1/2-20 UNF-3A
WAFCO 1/2-32 UN-3A
WAFCO 1/4-28 UNF3A
WAFCO 1/4-28 UNF-3A
WAFCO 1/4-28 UNJF-3A
WAFCO 1/4-32 UNEF-3A
WAFCO 1/4-36UNS-2A
WAFCO 1/4-40 UNS-2A
WAFCO 10-24 UNC-2A
WAFCO 10-32UNJF-3A
WAFCO 1-1/2-16UN-2A
WAFCO 1169
WAFCO 1-24 UNS-2A
WAFCO 1-5/16-12 UN-2A
WAFCO 1-64 UNC-2A
WAFCO 3/4-16 UNF-3A
WAFCO 3/4-20 UNEF-2A
WAFCO 3/4-32 UN-3A
WAFCO 3/4-32 UNS-3A
WAFCO 3/8-24 UNF2A
WAFCO 3/8-24 UNF-3A
WAFCO 3/8-36UNS-2A
WAFCO 3/8-38UNS-2A
WAFCO 3/8-80 UNS 3A
WAFCO 4-1/4-12 UN-2A
WAFCO 4-40 UNC-2A
WAFCO 4-40 UNG-3A
WAFCO 5/16-24 UNC-3A
WAFCO 5/16-24 UNF-3A
WAFCO 5/16-80 UNS-2A
WAFCO 5/8-27 UN-2A
WAFCO 5/8-27 UNS-2A
WAFCO 7/8-20 UNEF-2A
WAFCO 8-32 UNC-2A
WAFCO 9/16-40 UNS-2A
WAFCO M16X1.5-6g
WAFCO M29X1.5-6g
WAFCP 1/4-36UNS-2A
WAFOO 1/4-32 UNEF-2A
WASHINGTON 1-20 UNEF-2A
WESRPORT .440-24 UNS-2A
WESTPORT "2""-.250P-.500L"
WESTPORT .250-28 UNJF-3A
WESTPORT .3125-24
WESTPORT 1 1/2-20UN-2A
WESTPORT 1 1/4-12 UNF 2A
WESTPORT 1 13/16-14UNS2A
WESTPORT 1/2-20 UN-2A
WESTPORT 1/2-20 UNJF-3A
WESTPORT 1/4-28 UNF-2A
WESTPORT 1/4-28 UNJF-3A
WESTPORT 1-3/4-4 NA-2G L
WESTPORT 3/4-16 UNF 2A
WIDELL "1""-8 UNC-3A"
WIDELL
WIDELL 1 1/2-11 1/2 NP
WIDELL 1.9670-18 NS-3
WIDELL 1/2-13 UNC-2A
WIDELL 1/2-14 NPT
WIDELL 1/4-32 UNEF-2A
WIDELL 1/4-32UNEF-2A
WIDELL 1-1/8-18 UNS-2A
WIDELL 1-18 UN-2A
WIDELL 12-24 UNC-2A
WIDELL 2 7/16-18 UNS-A
WIDELL 2 7/8-18 NS-2
WIDELL 2.3600-18 NS-3
WIDELL 3/8-32 UNEF-2A
WIDELL 3287
WIDELL 3331
WIDELL 9/16-18 UNF-2A
WIDELL 9/16-18UNF-2A
WIDELL M12X.75-6g
WIDELL N/A
WW 1/4-32 UNEF-2A
WW 4-40 UNC-2A
WW 5/16-18 UNC-2A
WW 6-32 UNC-2A
ZZ N/A

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Gage

2 COMMENTS

  1. … [Trackback]

    […] There you will find 3593 additional Info to that Topic: ino.com.vn/tin-tuc-cong-nghe/thread-gages-tu-van-mua-sam-va-cung-cap-thiet-bi-do-ren/ […]