Trắc nghiệm kiến thức LabVIEW

0
244

Hãy cùng khám phá kiến thức và kỹ năng LabVIEW của bạn thông qua việc trả lời các câu hỏi của bài trắc nghiệm dưới đây. Mỗi câu hỏi chỉ có một sự lựa chọn duy nhất (Ngoại trừ câu hỏi cuối cùng thứ 20 có nhiều hơn một đáp án). Sau khi hoàn thành xong phần trắc nghiệm, bạn có thể xem đáp án ở phần cuối của bài (click chọn và bôi đen để hiện ra đáp án)

LabVIEW quiz, trắc nghiệm LabVIEW, học LabVIEW, tài liệu LabVIEW

LabVIEW quiz, trắc nghiệm LabVIEW, học LabVIEW, tài liệu LabVIEW

LabVIEW quiz, trắc nghiệm LabVIEW, học LabVIEW, tài liệu LabVIEW

LabVIEW quiz, trắc nghiệm LabVIEW, học LabVIEW, tài liệu LabVIEW

Đáp án của bài trắc nghiệm (Bôi đen): 1. B, 2.B, 3.A, 4.B, 5. D, 6.A, 7.A, 8.C, 9.B, 10.D, 11.A, 12.A, 13.B, 14.C, 15.C, 16.A, 17.C, 18.B, 19.C, 20. B&C