Vibration test, hệ thống thử nghiệm rung đập

1
757

Chức năng: Một trong những lí do khiến nhiều sản phẩm không hoạt động đó là chịu tác động của môi trường, con người, nhà máy…nên sản phẩm bị rung, dao động và lắc lư. Chương trình Vibration test có chức năng phát hiện và loại bỏ những sản phẩm không đảm bảo được sự hoạt động chính xác và ổn định trong điều kiện dao động và va đập.

Tần số test lên tới 2000Hz. Với hai chu kỳ test là tần số tăng dần và tần số giảm dần. Trong quá trình sản phẩm được đặt trong hệ thống Vibration bị rung và dao động, các thông số hoạt động của sản phẩm được kiểm soát và đo đạc. Một khi sự thay đổi hoạt động của sản phẩm vượt ra ngoài phạm vi cho phép, chương trình sẽ cảnh báo và tự động dừng lại. Lưu trữ dự liệu và thiết lập các thông số máy móc trong hệ thống trở về tình trạng ban đầu.

Vibration testing, test rung, Thử nghiệm rung, thử nghiệm tần số, dao động

Các thiết bị và phần cứng của hệ thống

  • Vibration controller,
  • Vibration machine
  • Power source
  • Power metter
  • Sensor
  • O/E converter
  • Replacement sensor
  • Special Printer machine

Hình ảnh hệ thống

Datasheet của sản phẩm sau quá trình kiểm nghiệm Vibration.

Vui lòng liên hệ với INO để biết thêm chi tiết

1 COMMENT