Automatic circuit breaker – 8328727 – ABB Việt Nam

1
641

Automatic circuit breaker – 8328727

Xem datasheet: tại đây

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử
dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0969 593 763
Website: http://www.ino.com.vn
2 POS. KEY SELECTOR SWITCH,RED,M2SSK2-101,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,MS132-0,63,MS132-0,63,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,MS132-1,6,MS132-1,6,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,MO132-1,6,MO132-1,6,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,6A 2P D,S202-D6,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,4A 2P D,S202M-D4,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,16A 3P C,S203-C16,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,25A 3P C,S203-C25,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,40A 3P C,S203-C40,ABB
AUXILIARY RELAY,4NO 24-60VAC 50/60Hz 20-60VDC,NF4DE-11,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,0,16-0,25A,MS325-0,25,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,50A 3P C,S203-C50,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,0,40-0,63A,MS325-0,63,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,25A 3P D,S203-D25,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,32A 3P D,S203-D32,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,MO325-1,6,1SAM160000R1006,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,0,63-1A,MS325-1,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,1-1,6A,MS325-1,6,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,9-12,5A,MS325-12,5,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,20-25A,MS325-25,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,6,3-9A,MS325-9,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,28-40A 50 kA,MS450-40,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,28-40A,MS495-40,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,45-63A 50 kA,MS495-63,ABB
AUX ADAPTER,AUX 2Q 400 VAC,1SDA062102R1,ABB
AUX FRONTAL CONTACTS BLOCK,2NO For MS325,HK-20,ABB
AUX FRONTAL CONTACTS BLOCK,1NO+1NC For MS450 and MS495,HK4-11,ABB
AUX FRONTAL CONTACTS BLOCK,1NO+1NC For MS325,HKF-11,ABB
AUX FRONTAL CONTACTS BLOCK,2NO For MS450 and MS495,HKS4-20,ABB
AUX FRONTAL CONTACTS BLOCK,1NO+1NC For MS116,HKF1-11,ABB
AUX FRONTAL CONTACTS BLOCK,2NO For MS325,HKF-20,ABB
AUXILIARY CONTACTS BLOCK,1NC FOR OT200…2500,OA3G01,ABB
AUXILIARY RELAY,2NO+2NC 100-250VAC/DC,NF22E-13,ABB
AUXILIARY RELAY,3NO+1NC 24-60VAC 50/60Hz 20-60VDC,NF31E-11,ABB
AUX LATERAL CONTACTS BLO,1NO+1NC For MS116,HK1-11,ABB
AUX LATERAL CONTACTS BLOCK,1NO+1NC for S200,S2C-H11L,ABB
AUXILIARY CONTACT,1NO,3SB3400-0B,SIEMENS
AUXILIARY RELAY,3NO+1NC 100-250VAC/DC,NF31E-13,ABB
AUXILIARY RELAY,3NO+1NC 100-250VAC/DC,NF31E-14,ABB
AUXILIARY RELAY,3NO+1NC 100-250VAC/DC,NF31E-16,ABB
AUXILIARY RELAY,4NO 100-250VAC/DC,NF40E-13,ABB
AUXILIARY RELAY,4NO 100-250VAC/DC,NF40E-14,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,MS132-16,MS132-16,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,MS132-20,MS132-20,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,MS132-25,MS132-25,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,380V, 6.3A , 3P,MS132-6,3,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,2A 3P C,S 203-C 2,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,6A 3P C,S 203-C 6,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,1A 1P C,S201-C1,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,10A 1P C,S201-C10,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,16A 1P C,S201-C16,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,2A 1P C,S201-C2,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,20A 1P C,S201-C20,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,4A 1P C,S201-C4,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,6A 1P C,S201-C6,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,16A 2P C,S202-C16,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,2A 2P C,S202-C2,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,1A 2P C,S202-C1,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,10A 2P C,S202-C10,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,20A 2P C,S202-C20,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,4A 2P C,S202-C4,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,10A 2P D,S202-D10,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,16A 2P D,S202-D16,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,20A 2P D,S202-D20,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER,3A 2P D,S202-D3,ABB
CONTACTS BLOCK,1NC for NF/AF09 … AF38,CA4-01,ABB
CONTACTS BLOCK,1NO for NF/AF09 … AF38,CA4-10,ABB
CONTACTORS BLOCK,2NC with holder For non-illuminated operators,MCBH-02,ABB
CONTACTORS BLOCK,1NO with holder For non-illuminated operators,MCBH-10,ABB
CONTACTORS BLOCK,1NO+1NC+1LB (MLB-1) with holder For illuminated operators,MCBH-111,ABB
CONTACTS BLOCK,1NO+3NC for 4P NF,CA4-13N,ABB
CONTACTS BLOCK,3NO+1NC for 4P NF,CA4-31N,ABB
CONTACTS BLOCK,3NO+1NC for AF09 … AF16-30-01,CA4-31U,ABB
CONTACTS BLOCK,4NO for 4P NF22-40E,CA4-40N,ABB
CONTACTS BLOCK,2NO+2NC for AF09 … AF16-30-10,CA4-22M,ABB
CONTACTS BLOCK,2NO+2NC for 4P NF,CA4-22N,ABB
CONTACTS BLOCK,1NO+1NC,CAL18-11,ABB
MECHANICAL INTERLOCK,for AF09¡¦AF38,VM4,ABB
AUTOMATIC CIRCUIT BREAKER 3P,1,6-2,5A,MS325-2,5,ABB
AUXILIARY CONTACTS BLOCK,1NO For OT 16…125F_,FT_,OT200…2500,OA1G10,ABB
AUXILIARY RELAY,3NO+1NC 100-250VAC/DC,NF31E-15,ABB

 

1 COMMENT