AIOP-FIBER OPTIC INFRARED THERMOMETER (IRtec RAYOMATIC 60)

1
403
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 IRtec RAYOMATIC 60 is a fiber optic infrared thermometer with a miniature
optical head separated from the electronics. Two different operating wavelength models, optics and temperature ranges are available to meet most high temperature industrial applications where the target is located in an area difficult to reach or where the contact between the target material and the measuring instrument might result in damages onto each other.

Beside the 4-20 mA output, IRtec RAYOMATIC 60 thermometers integrate a digital communication interface allowing several thermometers to be connected in network, instrument configuration and data recording.

100-1 100-2 160-1
Range 600 to 1600°C 800 to 2000°C 300 to 1300°C
Wavelength 0.9 µm 0.9 µm 1.6 µm
Accuracy ±0.5 % RDG + 1°C
Repeatability 0.25 % RDG
Stability > 0.05 % RDG /°C for temperature exceeding the operating range
Response time From 28 ms to 10 s, adjustable by PC
Digital communication Superimposed signal on 2-wire current loop
RS 232 with optional adapter
Output signal 4-20 mA, 2-wire current loop
Power supply 12 to 32 VDC
Signal processing
The instrument includes signal processing features including: Emissivity, Peak-Picker, Valley-Picker, Peak Hold, Valley Hold and
Averaging all of which are adjustable on the PC using the IRSetup software.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AIOP-FIBER OPTIC INFRARED THERMOMETER (IRtec RAYOMATIC 60).

1 COMMENT