AOIP-Megohmmeter – Ohmmeter (Model:MEGOHM 200)

0
252
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The MEGOHM 200 is a multi-purpose electronic resistance measurement instrument particularly suited for maintenance, verification and reception of telephone lines, and more generally of all low voltage cables.

It measures insulation resistance, loop resistance, AC and DC voltage and detects threshold crossings.

  • Analogue and digital megohmmeter
  • Analogue and digital continuity ohmmeter
  • Adjustable test voltage from 50 to 500 V
  • Rugged, lightweight and IP54 for onsite use

MEGOHM 200 has dual analogue / digital display:

  • analogue, to display the trend and a threshold crossing eventually (programmable limit)
  • digital, for an improved accuracy

Designed for onsite use, the instrument features a rugged protective sheath, uses latest generation Li-Ion batteries with short recharging time, and has a large graphical display showing all information about the test performed.

Specifications and performances @23°C ±1°C

Insulation resistance measurement at test voltage of 50 to 300 V adjustable by steps of 25 V

Analogue range Digital range Analogue accuracy Digital accuracy / 1 year

Range

Measured resistance Resolution
0.01 MΩ to 1 GΩ 0.00 MΩ to 99.50 MΩ 0 to 10 MΩ 0.01 MΩ ±1 segment 5% RDG + 0.01 MΩ
10 to 30 MΩ 0.05 MΩ
30 to 50 MΩ 0.10 MΩ 10% RDG
50 to 100 MΩ 0.5 MΩ
100.0 MΩ to 1000.0 MΩ 100 to 200 MΩ 1.0 MΩ
200 to 400 MΩ 5.0 MΩ
400 to 700 MΩ 10.0 MΩ
700 to 1000 MΩ 20.0 MΩ

Insulation resistance measurement at test voltage of 300 to 500 V adjustable by steps of 50 V

Analogue range Digital range Analogue accuracy Digital accuracy / 1 year

Range

Measured resistance Resolution
0.03 MΩ to 10 GΩ 0.00 MΩ to 995.0 MΩ 0 to 100 MΩ 0.01 MΩ ±1 segment 5% RDG + 0.01 MΩ
100 to 300 MΩ 0.05 MΩ
300 to 500 MΩ 0.10 MΩ 10% RDG
500 to 995 MΩ 0.5 MΩ
1000 MΩ to 10000 MΩ 1000 to 2000 MΩ 1.0 MΩ
2000 to 4000 MΩ 5.0 MΩ
4000 to 7000 MΩ 10.0 MΩ
7000 to 10000 MΩ 20.0 MΩ

500 V constant voltage for insulation > 5 MΩ

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Megohmmeter – Ohmmeter (Model:MEGOHM 200).