AOIP-Programmable digital panel meter for electrical measurements (Model:ICO61)

0
257
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 ICO61 is a programmable digital panel meter 96 x 24 mm for electrical measurements in 10,000 points. It is possible to change the configuration of measurement type, range, limits and scaling. The configuration of these parameters is protected against any inopportune modifications.

 • Panel meter size: 96 mm x 24 mm
 • IP40 protected
 • Programmation through 3 front keys
 • Measurement hold function
 • Registration of maximum and minimum value of a measurement burst
 • Measurement, display and scaling of:
  • DC and AC voltage up to 400 V
  • DC current up to 2,000 A with an external shunt
  • AC current up to 200 A + Current transformer, with secondary current of 1 A or 5 A
  • Frequency up to 5,000 Hz
 • 2 programmable limits with relays output
 • 9 different power supplies available

Electrical measurement indicator

Type Range Resolution Accuracy (1 year)
(23°C ± 1°C)
Input impedance
DC voltage 500 mV
5 V
50 V
400 V
100 μV
1 mV
10 mV
100 mV
0.1% + 100 μV
0.1% + 1 mV
0.1% + 10 mV
0.1% + 0.1 V
> 100 MΩ
1.1 MΩ
1 MΩ
1 MΩ
AC voltage 500 mV
5 V
50 V
400 V
100 μV
1 mV
10 mV
100 mV
0.7% + 1 mV
0.5% + 6 mV
0.5% + 60 mV
0.5% + 0.6 V
1 MΩ
1 MΩ
1 MΩ
1 MΩ
DC current 4-20 mA or 0-50 mA
1 A (2)
5 A (2)
10 µA
1 mA
1 mA
0.2% + 10 µA shunt 10 W included
external shunt 100 mV
external shunt 100 mV
AC current 1 A (2)
5 A (2)
1 mA
1 mA
external shunt 100 mV
external shunt 100 mV
Frequency (3) 5 to 500 Hz
5 to 5000 Hz
0.1 Hz
1 Hz
0.1% + 0.1 Hz
0.1% + 1 Hz
10 MΩ
10 MΩ

Temperature coefficient: ≤ 10% accuracy/°C

Continuous mode: -40 to 100 % range.
Alternate mode: 4 to 100 % range from 25 to 500 Hz without D.C component (possible measurements up to 10 kHz on some ranges with less precision).

(1) Extended measurement range: -40 to +110% range.
(2) With external shunts
(3) Two levels of input voltage: 50 mV~ to 50 V~ and 5 V~ to 250 V~.

Frequency:
– 70 V peak on low entry level (50 mV to 50 V)
– 570 V peak on entry high level (5 V to 250 V)

Further features

Ranging Automatic
Measurement hold Short-circuit on the rear panel
Scaling The value is to be entered using keyboard, while the value of measurement corresponding can be is introduced of the same way, is measured by the instrument.
This possibility is very interesting for error corrections on temperature ranges.
Sampling rate 2.5 samples / s

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Programmable digital panel meter for electrical measurements (Model:ICO61).