Giới Thiệu Và Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sử Dụng Cảm Biến Tiệm Cận BALLUFF

0
669

Có 2 loại cảm biến tiệm cận công nghiệp chính là:

– Cảm biến tiệm cận cảm ứng – Proximity phát hiện các vật bằng cách tạo ra trường điện từ. Dĩ nhiên, thiết bị chỉ phát hiện được vật kim loại.
– Cảm biến tiệm cận điện dung – capacitive sensor phát hiện các vật bằng cách tạo ra trường điện dung tĩnh điện. Do đó, thiết bị này có thể phát hiện mọi loại vật.
Mặc dù cảm biến cảm ứng chỉ phát hiện được các vật kim loại, chúng phổ biến hơn nhiều trong công nghiệp. Những cảm biến – sensor này ít chịu ảnh hưởng của các nhiễu bên ngoài hơn như EMC và – cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng – những cảm biến – sensor này rẻ hơn cảm biến điện dung.

Ngày nay, hầu hết cảm biến cảm ứng – proximity sensor đều có đặc điểm đầu ra tranzito có logic NPN hoặc PNP., những loại này còn được gọi là kiểu DC-3 dây.
Trong một số trường hợp cài đặt, người ta sử dụng cảm biến tiệm cận có 2 kết nối (âm và dương),. chúng được gọi là kiểu DC-2 dây.

NO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị, dụng cụ đo lường, tự đông hoá, điện công nghiệo… Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

Những dòng sản phẩm của Balluff

BALLUFF BTL2-GS10-0200-A BTL2-GS10-0100-A Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL2-GS10-0600-A BTL2-GS10-0125-A Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-A11-M0100-P-S32 BTL2-GS10-0150-A Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-A11-M0255-Z-S32 BTL2-GS10-0250-A Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-A11-M0750-B-S32 BTL2-GS10-0350-A Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-C10-M1000-B.S32 BALLUFF BTL2-GS10-0450-A Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0100-B-S32 BTL2-GS10-0600-A Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0100-P-S32 BTL2-GS10-1150-A Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0125-3-KA10 BTL2-GS10-1350-A Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0125-B-KA10 BALLUFF BTL2-GS10-1500-A Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0125-K-K05 BTL2-GS10-2000-A Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0125-N-KA10 BTL2-P-3813-4S Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0150-B-KA05 BTL2-S-3212-4 Z Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0155-B-S32 BTL2-S-4414-4 Z Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0160-B-S32 BTL2-S-4414-4 Z-EX Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0420-K-K05 BALLUFF BTL5-A11-M0050-P-S 32 Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0560-P-S32 BTL5-A11-M0050-P-SA240-S92 Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0560-P-S32 BTL5-A11-M0052-P-SA102-S32 Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0600-P-S32 BALLUFF BTL5-A11-M0075-B-S32 Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0650-B-S32 BTL5-A11-M0075-K-SR32 Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0650-P-S32 BTL5-A11-M0080-B-S32 Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0650-P-S32 BALLUFF BTL5-A11-M0100-B-S32 Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0660-B-S32 BTL5-A11-M0100-K-K10 Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M0800-B-S32 BTL5-A11-M0100-K-SR32 Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M100-K-SR32 BALLUFF BTL5-A11-M0100-P-KA01 5 Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M1300-B-S32 BTL5-A11-M0100-P-KA05 Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M1500-P-32-1500 BTL5-A11-M0100-P-S 32 Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M1700-P-S32 BTL5-A11-M0110-P-S 32 Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M2000-P-S32 BTL5-A11-M0120-K-SR32 Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M3850-B-S32 BTL5-A11-M0125-B-KA10 Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E10-M3900-B-S32 BALLUFF BTL5-A11-M0125-B-S32 Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M4550-B-S32 BTL5-A11-M0127-P-S32 Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-E10-M4600-B-S32 BTL5-A11-M0130-B-S32 Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E11-M0100-P-S32 BTL5-A11-M0130-P-S 32 Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-E17-M0085-B-S32 BTL5-A11-M0140-B-S32 Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-F-2814-1S BTL5-A11-M0150-B-S32 Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-M-2814-1S BTL5-A11-M0150-K-SR32 Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-P1- M1750-B-DEXB-KA05 BTL5-A11-M0150-P-KA05 Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-P11-M0225-B-S103 BTL5-A11-M0150-P-S 32 Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-P1-M0250-K-K10 BALLUFF BTL5-A11-M0160-B-KA10 Đại lý Balluff Viet Nam
Cảm biến vị trí – cảm biến tiệm cận BTL5-A11-M0175-B-KA05 Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-S112-M0200-B-KA10 BTL5-A11-M0175-B-S32 Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-S171-M0100-P-KA05 BTL5-A11-M0175-K-NEX-K15 Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-S171-M0100-P-KA05 BTL5-A11-M0175-K-SR32 Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-S171-M0200-P-KA05 BTL5-A11-M0175-P-S 32 Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-S171-M0225-P-KA05 BTL5-A11-M0175-P-SA167-S32 Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-S172-M0250-K-K15 BTL5-A11-M0200-B-DEXB-KA05 Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-S172-MO BTL5-A11-M0200-B-S32 Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL2-GS10-0075-A BALLUFF BTL5-A11-M0200-K-SR32 Đại lý Balluff Việt Nam
BTL5-A11-M0250-P-KA05 BTL5-A11-M0200-P-KA05 Balluff Việt Nam
BTL5-A11-M0250-P-S 32 BTL5-A11-M0200-P-S 32 Balluff Viet Nam
BTL5-A11-M0275-B-KA05 BTL5-A11-M0205-B-S32 Đại lý Balluff Viet Nam
BTL5-A11-M0275-B-S32 BTL5-A11-M0225-B-S32 Đại lý Balluff Việt Nam
BALLUFF BTL5-A11-M0300-B-KA05 BTL5-A11-M0225-P-KA02 Balluff Việt Nam
BTL5-A11-M0300-B-S32 BALLUFF BTL5-A11-M0225-P-S 32 Balluff Viet Nam
BTL5-A11-M0300-K-SR 32 BTL5-A11-M0225-P-SA167-S32 Đại lý Balluff Viet Nam
BALLUFF BTL5-A11-M0300-P-KA05 BTL5-A11-M0235-K-SR 32 Đại lý Balluff Việt Nam
BTL5-A11-M0300-P-S 32 BTL5-A11-M0250-B-S32 Balluff Việt Nam
BTL5-A11-M0250-K-SR32 BALLUFF BTL5-P-3800-2 Balluff Viet Nam