Tại Sao Phải Sử Dụng Bộ Hãm Thắng Cho Biến Tần – Braking Unit Gefran Model BUy 1085

0
812

Braking unit là thiết bị dùng để bảo vệ cho biến tần, nó là thiết bị trung gian kết nối giữa biến tần và điện trở xả. Chúng dùng để chuyển năng lượng tái sinh trong quá trình giảm tốc của động cơ thành nhiệt năng.

Sử dụng Braking unit trong quá trình hoạt động của động cơ nếu phải giảm tốc nhanh hoặc đóng cắt thay đổi nhiều, momen quán tính lớn thì động cơ sẽ phát sinh một điện áp ngược trả lại DC Bus của biến tần, sẽ rất nguy hiểm nếu năng lượng này cứ tồn tại mà không bị triệt tiêu, chúng sẽ quay ngược lại đánh thủng DC bus, gây cháy nổ IGBT, tụ nạp …
Do vậy trong những ứng dụng động cơ cần thời gian giảm tốc nhanh hoặc cần đóng ngắt nhiều, quán tính lớn thì bắt buộc phải dùng Braking unit để bảo đảm an toàn cho biến tần.
Gefran chuyên phân phối các sản phẩm của hãng Gefran, đặc biệt các loại braking unit BUy 1020, BUy 1050, BUy 1085, BUy 1065-6.
Nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến thiết bị braking unit từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

GEFRAN U16-NS USPP U16NS Gefran Việt Nam
GEFRAN U8-NS USPP U8NS Gefran Viet Nam
GEFRAN VID-4 USPP VID4 Đại lý Gefran Việt Nam
GEFRAN W32-6-M-P75C-1-4-D-000 NSFP W326MP75C14D000 Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN Wegaufnehmer PC-M-0150 F003855 OVP Biến tần Gefran
GEFRAN XVY-43570-KBX USPP XVY43570KBX Cảm biến nhiệt độ Gefran
GEFRAN LTB-750-S NSFP LTB750S Loadcell Gefran
GEFRAN LTB-750-S NSPP LTB750S Gefran Việt Nam
GEFRAN LT-H-0375-S USPP LTH0375S Gefran Viet Nam
GEFRAN LT-H-0400-S USPP LTH0400S Đại lý Gefran Việt Nam
GEFRAN LTM-375-0-0-0 USPP LTM375000 Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN LTM-600-0-0-0 USPP LTM600000 Biến tần Gefran
GEFRAN LTM900P USPP LTM900P Cảm biến nhiệt độ Gefran
GEFRAN LTH100S NSFP LTH100S Loadcell Gefran
Gefran M30-8-M-P75C-1-4-0-000 Stem Melt Pressure Transducer, 6″(in.) Gefran Việt Nam
GEFRAN M31-6-M-P10M-1-3-D-000 USPP M316MP10M13D000 Gefran Viet Nam
GEFRAN M31-6-M-P10M-1-4-D-000 TRANSDUCER 10000 PSI 6-12VDC OUTPUT Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran M31-8-M-P75C-1-4-D-000 Stem Melt Pressure Transducer, Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN M32-6-M-P05M-1-4-D-000 STEM MELT PRESSURE TRANSDUCER NEW Biến tần Gefran
GEFRAN M32-6-M-P10M-1-4-D-000 STEM MELT PRESSURE TRANSDUCER NEW Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran M32-6-M-P10M-1-4-D-087 Stem Melt Pressure Transducer Loadcell Gefran
Gefran M32-6-M-P10M-1-4-D-087 Stem Melt Pressure Transducer Gefran Việt Nam
GEFRAN M32-6-M-P10M-1-5-D-000 NSFP M326MP10M15D000 Gefran Viet Nam
GEFRAN M51-0-L-P10M-1-4F USPP M510LP10M14F Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran ME1-6-H-P15C-1-4-D-802 Pressure Transducer Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN ME1-6-M-B05D-1-4-D-000 Melt Pressure Transmitter Biến tần Gefran
GEFRAN MM1-6-M-P02M-1-4-D-901 Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran MN2-6-B07C-1-4-D-000 Stem Melt Pressure Transducer Loadcell Gefran
Gefran MN2-6-H-B07C-1-4-D-000 Stem Melt Pressure Transducer Gefran Việt Nam
GEFRAN MODEL KE2 MELT PRESSURE TRANSMITTER Gefran Viet Nam
Gefran PC-M-0300 Linear Transducer Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran PCM-200-E Linear Transducer Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN PCM300E SELFLOADING RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER Biến tần Gefran
GEFRAN PKM-450-L-XL191 USPP PKM450LXL191 Cảm biến nhiệt độ Gefran
GEFRAN PKM-950L-XL0191 USPP PKM950LXL0191 Loadcell Gefran
GEFRAN PMV1 USPP PMV1 Gefran price list Gefran Việt Nam
GEFRAN PR-65-1-B-0-472 USPP PR651B0472 Gefran Viet Nam
GEFRAN PR65-B-O-472 NSPP PR65BO472 Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran Pressure Transducer 10,000 10000 psi Plastic Melt 33.3mV Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN PZ 34 A 050 TRANSDUCER RECTILINEAR PACKAGED Biến tần Gefran
GEFRAN RD88PIDI NSPP RD88PIDI Cảm biến nhiệt độ Gefran
GEFRAN RD97PD1T NSFP RD97PD1T Loadcell Gefran
GEFRAN RD97PD1T USPP RD97PD1T Gefran Việt Nam
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0100-S (LTM0100S) Gefran Viet Nam
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0130-S (LTM0130S) Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0175-S (LTM0175S) Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0175-S (LTM0175S) Biến tần Gefran
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0400-S ( LTM0400S ) Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LTM-0500-S ( LTM0500S ) Loadcell Gefran
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0600-S (LTM0600S) Gefran Việt Nam
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LT-M-0750-P (LTM0750P) Gefran Viet Nam
Gefran Rectilinear Displacement Transducer LTM-300-S (LTM300S) Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran Rectilinear Displacement Transducer PK-M-1000-L XL0191 Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran Rectilinear Transducer PA1-F-100-S01M (PA1F100S01M) Biến tần Gefran
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0150-L (PKM0150L) NIB! Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0225-L (PKM0225L) NIB! Loadcell Gefran
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0350-L (PKM0350L) NIB! Gefran Việt Nam
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0450-L (PKM0450L) NIB! Gefran Viet Nam
Gefran Rectilinear Transducer PK-M-0750-L (PKM0750L) NIB! Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran Rectilinear Transducer PY2-F-025-S01M (PY2F025S01M) Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran Rectilinear Transducer PY3-F-025-S01M (PY3F025S01M) Biến tần Gefran
Gefran Rodless Rectilinear Transducer LT-M-75-S LTM75S Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran Rotative Position Transducer PR65-B-0-472 (PR65B0472) Loadcell Gefran
GEFRAN RT22-1101-R0-1R-01-P21 USPP RT221101R01R01P2 Gefran Việt Nam
GEFRAN S.3200-1-0-C-RD-RI-1 USPP S320010CRDRI1 Gefran Viet Nam
Gefran SAL 1 Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran SAL1 100/5A Temperature Controller Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran SAL1 15A Temperature Controller Biến tần Gefran
Gefran SAL1 15A Temperature Controller Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran SAL1 15A Temperature Controller Loadcell Gefran
Gefran SAL1 25/5A Temperature Controller Gefran Việt Nam
Gefran SAL1 25/5A Temperature Controller Gefran Viet Nam
Gefran SAL1 40/5A Temperature Controller Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran SAL1 40/5A Temperature Controller Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran SAL1 40/5A Temperature Controller Biến tần Gefran
Gefran SAL1 60/5A Temperature Controller Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran SAL1 60/5A Temperature Controller Loadcell Gefran
Gefran SAL1-15/5A Temperature Controller Gefran Việt Nam
Gefran SAL1-44722.1 Temperature Controller Gefran Viet Nam
Gefran SAL-15/5A Temperature Controller Đại lý Gefran Việt Nam
GEFRAN SENSOR ME0-6-H-P75C-1-4-0-000 Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN SENSORI LTM 450 S Biến tần Gefran
GEFRAN SIEI BRUSHLESS SERVO DRIVE XVy 7170340 ART Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran SIEI Incremental Encoder AHE 7 C DN 1024 CI AHE7CDN1024CI 9-26 Volt Loadcell Gefran
GEFRAN SIEI Servo Drive BOP Operator Panel Gefran Việt Nam
GEFRAN SIEI STATUS INDICATING MODULE QUANTITY Gefran Viet Nam
GEFRAN SieiDrive Power PCB PV33-4L-18S 400L for avy4185 working pull Đại lý Gefran Việt Nam
GEFRAN SieiDrive RV33-4NV 4.H Mainboard for avy4185 working pull Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran Signal Conditioner PCIR A (PCIRA) Biến tần Gefran
GEFRAN T150-1-A-1-K6-0 TRANSMITTER Cảm biến nhiệt độ Gefran
GEFRAN TEMP. PRESSURE INDICATOR 40TB-10-RRR-1-0-1-880 Loadcell Gefran
Gefran Temperature Control RD88PIDI, RD88 Gefran Việt Nam
GEFRAN TEMPERATURE CONTROLLER 4T-48-4-24-1-000 Gefran Viet Nam
GEFRAN Temperature Controller 4T-72-4-01-9-000 Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran TFB C 1 P 3.5C T V XP351 TFBC1P35CTVXP351 Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN TK-E-4-M-B04D-H-V NSFP TKE4MB04DHV Biến tần Gefran
GEFRAN TKF-E2F-3DM USPP TKFE2F3DM Cảm biến nhiệt độ Gefran
GEFRAN TPFA-C-G-V-P03M-L NSFP TPFACGVP03ML Loadcell Gefran
Gefran TPFADA-C-G-V-P03M-H-V 3000 psi Pressure Sensor Transducer 0-10V Gefran Việt Nam
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V NSFP TPFADACGVP03MHV Gefran Viet Nam
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V PRESSURE TRANSDUCER Đại lý Gefran Việt Nam
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V USPP TPFADACGVP03MHV Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran Transducer LT M 0600 P / LT-M-0600-P Biến tần Gefran
Gefran Transducer LT M 900 P / LT-M-900-P Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran Transducer LT-M-0150-S (LTM0150S) Loadcell Gefran
Gefran Transducer LT-M-0225-S (LTM0225S) Gefran Việt Nam
Gefran Transducer LT-M-0375-S (LTM0375S) Gefran Viet Nam
Gefran Transducer LT-M-0375-S (LTM0375S) Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran Transducer LT-M-0400-S (LTM0400S) Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran Transducer LTM-0500-S (LTM0500S) Biến tần Gefran
Gefran Transducer LT-M-0900-S (LTM0900S) Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran Transducer M33-6-M-B02C-1-0-L-000 200 Bar 3.33mV Loadcell Gefran
GEFRAN U16-NS USPP U16NS Gefran Việt Nam
GEFRAN U8-NS USPP U8NS Gefran Viet Nam
GEFRAN VID-4 USPP VID4 Đại lý Gefran Việt Nam
GEFRAN W32-6-M-P75C-1-4-D-000 NSFP W326MP75C14D000 Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN Wegaufnehmer PC-M-0150 F003855 OVP Biến tần Gefran
GEFRAN XVY-43570-KBX USPP XVY43570KBX Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran XVY-EV Brushless Servo Drive Unit 20609 Loadcell Gefran
OT OF (3) Gefran RA2425-D06S04 Solid State Relay Gefran Việt Nam
2RS232-CBIHP Gefran PC Board 2RS232 CIRCUIT CONTROL BOARD Gefran Viet Nam
CPU95/1 Gefran CPU Module CPU95 TYPE CPU95MP/1 NO 88190615 Đại lý Gefran Việt Nam
GEFRAN (PR65-1-B-0-472) LIN=- 0-5% R;4.7 K/OHMS ROTATIVE ENCODER Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran 3300-C-LA-2R-0-0-1 Temperature Controller Biến tần Gefran
GEFRAN 40TB-10-RRR-2-0-1-A53 40TB10RRR201A53 Cảm biến nhiệt độ Gefran
Gefran CIR-N-2-N-Z Transducer Amplifier Gefran controller Loadcell Gefran
Gefran Load Cell TC-K3.5M-C-S Gefran Việt Nam
GEFRAN LT-B-0450-S-XL0259 TRANSDUCER LTB0450SL0259 Gefran Viet Nam
GEFRAN M33-8-H-P10M-1-0-Z-620 , 10000PSI 6-12VDC OUTPUT:3. Đại lý Gefran Việt Nam
GEFRAN MEM 86 BOARD 601500000 Gefran catalog Dai ly Gefran Viet Nam
GEFRAN TEM CONTROLLI TP 861/2C/H Gefran price list Biến tần Gefran
GEFRAN TP 861/2C/H SENSOR TP 861 2C H 160.15 BAR Gefran Vietnam Distributor Cảm biến nhiệt độ Gefran
GEFRAN TP-4-V-B35D-H TP4VB35DH Dai ly Gefran Loadcell Gefran
GEFRAN TPA-N-1-M-B25D-T-V TPAN1MB25DTV Gefran controller Gefran Việt Nam
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V 2130X000X00 Gerfran temperature Gefran Viet Nam
GEFRAN TPFADA-C-G-V-P03M-H-V Pressure Transducer Đại lý Gefran Việt Nam
Gefran Transducer TC-K3.5M-C-S Dai ly Gefran Viet Nam
Gefran Transmitter MN0-6-M-B01M-1-4-0 29739 Gefran catalog Biến tần Gefran
MEM96/08U Gefran Memory Module MEM96 TYPE MEM96MP/ t Cảm biến nhiệt độ Gefran
MUX8TC Gefran PC Board MUX8 44404.3Gefran Vietnam Distributor Loadcell Gefran
U16mP/R Gefran PC Board U16 Gefran Việt Nam
NIB GEFRAN TYPE: 96-V11-1 INDICATOR 98318075 Gefran controller Gefran Viet Nam
Nice Lot Gefran S.3200 Temp Controller Indicator Gerfran temperature Đại lý Gefran Việt Nam
One GEFRAN 1020 Temperature Controller 1020N-02-R0-2 Dai ly Gefran Viet Nam
Potentiometer Gefran PKM0750L, 750 mm Krauss Maffei Biến tần Gefran
PZ-12-A100 GEFRAN AS-IS Gefran catalog Cảm biến nhiệt độ Gefran
RELIANCE 85HP DC MOTOR, TYPE-403AT, 1750RPM, 500V, Loadcell Gefran
USED GEFRAN 2351-R0-1-0 TEMPERATURE CONTROLLER, 10-30 V AC/DC Gefran Việt Nam
Đồng hồ nhiệt độ Gefran F027943 – 800-DRRI-07320-000 Gefran Viet Nam
Đồng hồ nhiệt độ Gefran F000316 1000-R0-2H-0-1-A01 Đại lý Gefran Việt Nam
Đồng hồ nhiệt độ Gefran F000131 GTS-90/48-D-0 Linear Position Sensor Dai ly Gefran Viet Nam
Model: PK – M – 1250 – XL0327 Biến tần Gefran
F041796; 3400-A-4-0-RRR0-2 Cảm biến nhiệt độ Gefran
F040722; 3400-A-4-0-RRRR-0 Loadcell Gefran
F001076; 3400-A-4-0-RRRR-2 Gefran Việt Nam
F043833; 3400-B-0-0-IRIR-0 Gefran Viet Nam
F045233; 3400-C-0-0-R000-0 Đại lý Gefran Việt Nam
F001078; 3400-C-0-0-VVVR-3 Dai ly Gefran Viet Nam
F031518; 3400-D-0-0-I000-2 Biến tần Gefran
F047031; 3400-D-0-0-II0T-0 Cảm biến nhiệt độ Gefran
F039699; TC1M-B-2-J-3-C-J-B-1 Loadcell Gefran
F039698; TC1M-B-2-J-3-C-J-B-1 Gefran Việt Nam
F013023; TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 Gefran Viet Nam
F042875; TPSA-E-2-V-P10M-T-V Đại lý Gefran Việt Nam
F044027; F044369; Dai ly Gefran Viet Nam
F047020; F047161; Biến tần Gefran
F000335; 1000-I-1R-0-0 Cảm biến nhiệt độ Gefran
F000022; 1000-I-1R-0-1 Loadcell Gefran
F031856; 1000-I-1R-1-1 Gefran Việt Nam