Hướng dẫn thử nghiệm cao áp 5kV |Tư vấn và cung cấp Hipot Tester_INO Việt Nam

0
492

Phép thử nghiệm cao áp (Hipot Test) là hạng mục thử nghiệm thường xuyên và bắt buộc theo tiêu chuẩn an toàn đối với thiết bị điện dân dụng và tương tự TCVN 5699-1 tương đương với IEC 60335-1 nhằm đảm bảo sự an toàn về điện đối với người sử dụng. Chi tiết:

[youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=I-JPoU648NI]http://www.ino.com.vn/tin-tuc-cong-nghe/…

Nếu quý khách hàng có nhu cầu về mua sắm thiết bị hay cần tư vấn về sử dụng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi:
Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Tel: (08) 37200 184
Email: info@ino.com.vn
Website:
http://www.ino.com.vn
Một số thiết bị thử nghiệm cao áp tham khảo:
QUALITEC – AC510E – HIPOT TESTER | AC/DC – PADHT25000 – HIPOT | ACCOCIATED RESEARCH – 4050AT – HIPOT TESTER | ADVANCED POWER – LH-150T – AC HIPOT TESTER | AEMC – – HIPOT & MEGOHMMETER | AEMC – H216 – IR HIPOT | AEMC INSTRUMENTS – H215 – AC & DC HIPOT ELECTRICAL SAFETY TESTER | ASSOCIATED – 3565D – HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESEACH – 3665 – HIPOT III AC/DC | ASSOCIATED RESEACH – 7550DT – HIPOT III AC/DC | ASSOCIATED RESEARCH – 3140 – HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESEARCH – 3560D – HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESEARCH – 3570D – AC/DC HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESEARCH – 3670 – HIPOT TESTER | | ASSOCIATED RESERACH INC – 3500D – HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESERACH INC – OMNIA 7650 – HIPOT TESTER ASSOCIATED | AVO – 220123 – HIPOT | BIDDLE – N/A – AC HIPOT TESTER | BIDDLE INSTRUMENTS – 230305 – HIPOT TESTER | BIDDLE INSTRUMENTS – 230425 – AC/DC HIPOT TESTER | BIDDLE INSTRUMENTS – 230425 – HIPOT | BIDDLE INSTRUMENTS – N/A – HIPOT TESTER | CABLE TEST – CCM ELECTRICS – HIPOT/GRND/CONTINUITY TESTER | CE – 7550DT – HIPOT TESTER | CHROMA – 19052 – AC/DC/IR HIPOT TESTER | CIRRIS SYSTEM CO. – 1000HT – HIPOT TESTER | CIRRIS SYSTEMS CORP. – 1000H+ – HIPOT TESTER | COMPLIANCE WEST – HT-5000 – HIPOT TESTER | CRITERION – LR62334 – HIPOT | DEV ELCECT. – N/A – HIPOT TESTER | GLASSMAN HIGH VOLTAGE – SERIES EW – HIPOT | GW INSTEK – GPI-825 – HIPOT TESTER | GW INSTEK – GPT-815 – HIPOT TESTER | HIPONTRONICS – AE-755 – HIPOT | HIPONTRONICS – H800PL – HIPOT TESTER | HIPONTRONICS – HD100 SERIES – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – 705-1-A – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – 7100-5SC – HIPOT CURRENT METER | HIPOTRONICS – 7100-5SC – HIPOT VOLTMETER | HIPOTRONICS – 750-2 – HIPOT W/ ACCESSORIES | HIPOTRONICS – 8060PL – DC HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – 8120-5PL – HIPOT | HIPOTRONICS – 815PL – HIPOT | TESTER | HIPOTRONICS – A1-AT-C – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – H303B – HIPOT & MEGOHMMETER | HIPOTRONICS – H800PL – HIPOT | HIPOTRONICS – HA3 AT C – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – HD-100 – HIPOT | HIPOTRONICS – HD-100 – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – HD100 – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – HD100 SERIES – AC-DC HIPOT | HIPOTRONICS – HD140 – HIPOT | HIPOTRONICS – HD140 – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – NA – HIPOT MILLIAMP METER | HIPOTRONICS – NA – HIPOT VOLT METER | HUBBELL – NA – HIPOT TESTER | HYPOTRONIC – HV2.5 – HIPOT | HYPOTRONIC – HV2.5 – HIPOT TESTER | HYPOTRONICS – HD-100 – HIPOT TESTER | MEGGER – 25135 – HIPOT TEST LEADS | MEGGER – 25507 – HIPOT TEST LEADS | MEGGER – FT6/12 MK.2 – HIPOT TESTER | MITCHELL INS. – PLEP 01 – HIPOT/CONTINUITY TESTER | MITCHELL INSTRUMENT – PLEP 01 – HIPOT CONTINUITY TESTER | MITCHELL INSTRUMENT – PLEP 01 – HIPOT/CONTINUITY TESTER | MITCHELL INSTRUMENT – PLEP-01 – HIPOT TESTER | TESTER | MITCHELL INSTRUMENTS – PLEP 01 – HIPOT TESTER | MITCHELL INSTRUMENTS COMPANY – PLEP 01 – HIPOT/CONTINUITY TESTER | PHENIX – 470-5 – HIPOT | PHENIX – PAD56 – HIPOT/MEGOHMMETER | QUAD TECH – GUARDIAN 1010 – AC HIPOT TESTER | QUAD TECH – SENTRY 10 – AC HIPOT TESTER | QUAD TECH – SENTRY 10 – HIPOT TESTER | QUAD TECH – SENTRY 30 PLUS – AC/DC/IR HIPOT TESTER | QUAD TECH – SENTRY 30 PLUS – AC/DC/IR HIPOT TESTERN/A | QUADTECH – 1030 – HIPOT TESTER | QUADTECH – 1030S – HIPOT TESTER | QUADTECH – 2530 – HIPOT TESTER | QUADTECH – GAURDIAN 2520 – HIPOT TESTER | QUADTECH – SENTERY 30 – HIPOT TESTER | QUADTECH – SENTRY 15 – HIPOT TESTER | QUADTECH – SENTRY 20 – HIPOT TESTER
Để được tư vấn kỷ hơn về sản phẩm và về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây hay không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối qua Tel: (+84) 028 73000184 – Hotline: 0947200184 Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua.

 
liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ
Tel: 028.73000184 – Hotline: 0947200184

Website: http://www.ino.com.vn – Mail: info@ino.com.vn