Alicat-Liquid Flow Controllers (Model LC Series)

1
470
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Description
The LC series liquid flow meter uses Alicat’s patented laminar flow design to provide users with fast, accurate, and repeatable volumetric flow measurement for water.

Benefits

It’s versatile.

50:1 turndown ratio allows user to flow 1/50th of the instrument’s full scale rating. The LC/LCR series liquid flow controller has a full scale flow range of 0.5CCM through 5LPM.

It’s accurate.

The LC series liquid flow controller has an accuracy of +/-2.0% of its full scale rating.

It’s repeatable.

The LC series liquid flow controller repeatable to within +/-0.5% of its full scale rating.

It’s cost effective.

The LC series liquid volumetric flow controller comes standard with a digital display that displays process conditions like liquid temperature and liquid pressure (optional) in addition to liquid flow rate. The LC series liquid flow controller can act as three measurement devices which simplifies any process.

It’s easy to use.

The LC series liquid flow meter comes ready to install from the factory.

All Alicat LC series liquid flow controller calibrations are NIST traceable.


Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Alicat-Liquid Flow Controllers (Model LC Series).

1 COMMENT