B&K- High Power Switching Power Supply (Model VSP12010)

1
304
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Overview

The VSP Power Supply series utilizes modern switch mode technology to produce high-power, low-noise switching supplies that cost around twenty five percent less than linear supplies with the same power. The VSP series offers as much as 1.2 kilowatts in a 19 inch rack mountable chassis that measures just 1U (1.75 inches) in height.

The VSP series power supplies can provide precise output voltage control via manual tuning utilizing front panel mounted ten-turn potentiometers or by remote control from an RS 232 interface (provided on standard VSP models) or by GPIB interface (add "GPIB" to the model number for a VSP with GPIB interface instead of RS 232). All models have remote sensing capabilities to automatically maintain desired voltage levels at the load.

  • Provides 1.2 kilowatts at 20V, 40V, 60V and 120V output voltages (output voltages vary between different models)
  • Compact 1U (1.75 in by 19 inch rack mountable chassis) is just a home on a bench as it is in a Rack
  • Up to nine units can be cascaded, producing more than 10 kilowatts of DC power
  • Front-to-back air flow allows full power operation without space between supplies
  • Output on/off switch on front of unit
  • RS 232 interface


Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | B&K- High Power Switching Power Supply (Model VSP12010).

1 COMMENT