EM TEST -Transient Immunity Test Generator meeting FORD EMC-CS-2009.1(Model :RCB 200N1)

0
236
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Highlights

·        Approved by Ford acc. to EMC-CS-2009.1 requirements

·        Pulses CI 220: A1, A2-1, A2-2, C-1 and C-2

·        Pulse CI 260: F

·        Pulses RI 130: A2-1, A2-2 using a coupling test fixture

·        Fixed repetition times and pseudo-random timing

·        Automatic control of mode and switch settings by micro-controller

·        Easy control by manual operation

·        EOL status control of the relay as per FORD requirement

·        Internal/external trigger mode operation

Application

RCB 200N1 – Generation of relay switching transients

As per FORD EMC-CS-2009.1 a part of the test pulses is not generated using a transient pulse generator similar to the ones defined as per ISO 7637 but being based on a circuitry including a Potter & Brumfield 12VAC relay and specifically defined components such as inductors, capacitors, resistors and switches with the aim of simulating "real-world transients".
The EM TEST RCB 200N1 transient generator meets the requirements set out by the FORD EMC-CS-2009.1 standard document. It is built using the components outlined in Figure F-1 to generate pulses such as CI 220 A1, A2-1, A2-2, C-1 and C-2, CI 260 F and RI 130 A2-1 and A2-2 for which the RCB 200N1 is built into a metal housing. For RI 130 testing the RCB 200N1 offers BNC-type coaxial outputs to connect the specified test fixture needed for this particular test.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | EM TEST -Transient Immunity Test Generator meeting FORD EMC-CS-2009.1(Model :RCB 200N1).