Hewlett-Packard / Agilent Technologies, Precision System Power Supply, 25W or 50W, 2 outputs (6625A)

0
194
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Agilent high performance DC power supplies offer spec and accuracy for test optimization. The precision multiple output, 25W – 50W GPIB 6625A, 6626A, 6628A, and 6629A provide fast, low-noise outputs; dual-range, precision low current measurement; built-in measurements and advanced programmable features; and protection features to ensure DUT safety.

The Agilent 50W, dual-output 6625A is a versatile solution to help improve system accuracy and reduce test time in a 3U high package.

Output Ratings (1 output each)

 • Low-range volts, amps 25W: 0 to 7 V, 0 to 15 mA
 • Low-range volts, amps 50W: 0 to 16 V, 0 to 200 mA
 • High range volts, amps 25W: 0 to 50 V, 0 to 500 mA 0
 • High range volts, amps 50W: 0 to 50 V, 0 to 1 A or, 0 to 16 V, 0 to 2 A

Programming Accuracy at 25°C ±5°C (1 output each)

 • Voltage 25W: 0.016% + 1.5 mV (low), 10 mV (high)
 • Voltage 50W: 0.016% + 53 mV (low), 10 mV (high)
 • Current 25W: 0.04% + 15 µA (low), 100 µA (high)
 • Current 50W: 0.04% + 185 µA (low), 500 µA (high)

Ripple & Noise (20 Hz to 20 MHz) 1 output each

 • Voltage rms: 500 µV
 • Peak-to-peak: 3 mV
 • Current rms: 1 mA


Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Hewlett-Packard / Agilent Technologies, Precision System Power Supply, 25W or 50W, 2 outputs (6625A).