Keisoku Giken-ATE system (Model: PW-600E)

0
367
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Outline

PW-600E is a Universal Switching Power Supply Test System which is Cost Down and High Speed Testing type.
PW-600E would provide less expensive ,fast Speed .Thanks to USB control, Much faster testing time can be provided than any other GPIB Systems. English menu is available now.

Feature

 • Fast Testing Time
 • Accurate p-p RippleNoise Measurement Capability (50MHz)
 • Easy Editing & Testing Operations

Test Items

Combined Items

 • Input Voltage Setup (AC or DC)
 • Load Setup (CC or CR Mode)
 • Output Volt. Measurement (DCV DC Current p-pRippleNoise, p-pRipple)
 • Input Measurement (Voltage, Current, Power Efficiency, Power Factor)
 • Sequence (rise time, fall time, hold time)
 • Operating/Shortage Voltage
 • Over Voltage Protection Test (Auto/Manual Mode)
 • Over Current Protection Test
 • Inrush Current Measurement
 • Output Voltage Adjustment
 • Contactor Control
 • Digital I/O Control
 • Load Regulation*
 • line Regulation*
 • Cross Regulation*
 • Over Current Protection Adjustment
 • DMM Measurement

Order infomation

model-600E/RC-01 Mesuring & loading unit (RC-01 version)
model-600E/RC-03 Measuring & loading unit (RC-03 version)
model-602 2KVA AC source
602OP.STB-P Stand by current & power option
mdoel-519/5A DC source controller (5A)
model-519/10A DC source controller (10A)
model-519/20A DC source controller (20A)
model-519/50A DC source controller (50A)
SC-816A Remote box (1 set included in a system)
SC-820 8ch 0V multiplexer
SC-830 8ch DVM multiplexer
SC-840 8ch users contact
SC-850 8ch input/8ch output digital I/O
SC-860A 3ch sequence module
UV-11 USB-GPIB converter
PowerTestSite Control software for PW-600
model-600E/REC Test data for model-600E
model-602/REC Test data for mode-602
model-519/REC Teat data for model 519
SC-860A/REC Test data for model-860A
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Keisoku Giken-ATE system (Model: PW-600E).