Keisoku Giken-Load Edge Series High Speed, Low Voltage Electronic Load (Model ELL-355)

0
202
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Outline

The ELL-355 is well adapted to R&D application for power supplies and power devices having faster operational speed, lower voltage and large output current.
Slew rate of up to 50A/us is realized by reducing the internal parasitic impedance. Excellent current waveforms having little overshoot and falling edges are independently set from the front panel as well as program.

The ELL-1005 is a high current electronic load capable of 405A loading and 1000W.New design made this high current load in 1/4 of its predecessor model.This model is suitable for high current discharging test for capacitors and batteries.With its 50A/μs slew rate, this model is applicable to high speed loading test.

Features

 • Loading power can be expanded by parallel operation (Booster function).
 • Expanded Operation Range by Peak Power and Low Voltage Operation mode.
 • Adjustable fast slew rate operation up to 50A/us.
 • High Current of 135A max.
 • Constant Current (CC), Constant Resistance(CR), Constant Power(CP), External Control, Dynamic Sequence, Short and Current Limit
 • Sequence mode up to 1024 steps
 • Current Monitor and TRIG OUT as standard
 • Standard GPIB & USB interfaces
 • Memory functions (Measurement range and setting conditions)
 • Ripple & Noise measurement (Factory option)
 • Dynamic mode : Up to 16 combinations of any current & Time can be set.



Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Keisoku Giken-Load Edge Series High Speed, Low Voltage Electronic Load (Model ELL-355).