Land – Process Imaging Software

0
223
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Landscan Windows Control and Analyse (WCA) Software

The LANDSCAN WCA software builds upon the proven capabilities of the fully featured LANDSCAN for Windows NT product.

Key Features

 • Multi-scanner operation.
 • Extremely flexible display capabilities, being a genuine MDI Windows application.
 • Simultaneous display and processing of multiple live data streams with historical data streams.
 • Fully scaleable input/output capabilities to suit application requirements.
 • Powerful post processing capabilities including an auto size product to window and multi-window linked cursors function.
 • Automatic post product comparison with know good product.
 • Tagging and linking of multiple live data streams to create a Production Process oriented product database.
 • Distributed processing offers high reliability analog output availability for process control applications direct from LANDSCAN Control processors.
 • Combined Data Source facility to extend product coverage using multiple LANDSCAN Heads.
 • Optional interfacing with external process sensors including process speed sensors, weld detectors, HMDs etc. via LANDSCAN Control Processor.
 • Network links to external plant/process computers allow rapid transfer of packaged and highly processed data sets.
 • Optional support of multiple LANDSCAN WCA Client workstations – accessing both live and historical data through the LANDSCAN WCA Data Server workstation.
 • Offline Client software available to provide access to historical data for quality control purposes.

The LANDSCAN WCA software builds upon the proven capabilities of the fully featured LANDSCAN for Windows NT product.

It allows analysis and display of data from multiple LANDSCAN Head and Processor combinations.

A LANDSCAN Data Server can provide live and post product data to process control systems via both serial and ethernet links.

Temperatures
Low Temperature (C): 0 High Temperature (C): 0
Low Temperature (F): 32 High Temperature (F): 32

Application

Visualisation of thermal scanning in all applications

Resource & Download

This product doesnt have any publically available documentation

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Land – Process Imaging Software.