Pressure chart Recorder – Hướng dẫn sử dụng, lắp đặt và hiệu chuẩn Part 2 – Palmer Wahl Việt Nam

0
1489

Rất nhiều những ứng dụng yêu cầu phải sử dụng thiết bị đo và lưu trữ giá trị áp suất. Một trong những ứng dụng đó là test áp lực đường ống trong ngành nước, trong ngành dầu khí. Trong những ứng dụng đó, cần phải có một thiết bị Pressure Chart Recorder để ghi lại giá trị thay đổi áp suất của đường ống, của hệ thống trong suốt quá trình test.
Kỹ sư INO sẽ hướng dẫn các thao tác cài đặt, lắp đặt ban đầu để đưa thiết bị pressure chart recorder vào sử dụng. Từ khâu lắp Pin, thay giấy, lắp các cảm biến, kết nối thiết bị pressure chart recorder vào hệ thống và đọc kết quả đo, giám sát áp suất.
Một trong những vấn đề gặp phải khi sử dụng các thiết bị pressure chart recorder là hiệu chuẩn thiết bị sau một thời gian dài hoạt động để đảm bảo tính chính xác của các phép đo cũng được kỹ sư INO hướng dẫn và chia sẻ.

Graphic Controls 30604030(C477) 8″ Chart Paper, 40 to 110 F, 7 Day; 60/Pk Palmer Wahl Việt Nam
EW-80013-15 Recorder paper Palmer Wahl
Chart Paper for Dickson 8″ Circular Recorder; 7 day, 5 to 40°C, 60 sheets/bx Thiết bị đo nhiệt độ áp suất Palmer Wahl
EW-80013-17 Thiết bị ghi nhiệt độ, áp suất Palmer Wahl
Graphic Controls 31438008(C480) 8″ Chart Paper,-20-120F/0-100% RH,31 Day; 60/Pk Giấy recorder 
EW-80013-21 Máy ghi biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm Palmer Wahl
Graphic Controls 31438123(C481) 8″ Chart Paper,40-110F/0-100%RH,31 Day; 60/Pk Máy ghi biểu đồ áp suất Palmer Wahl
EW-80013-23 Chart Recorders Palmer Wahl
Graphic Controls 31438180(C482) 8″ Chart Paper,-20-50C/0-100%RH,31 Day; 60/Pk Đại lý Palmer Wahl tại Việt Nam
EW-80013-25 Bộ ghi áp suất, nhiệt độ Palmer Wahl
Graphic Controls 31438206(C483) 8″ Chart Paper,5-40C/0-100%RH,31 Day; 60/Pk Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Palmer Wahl
EW-80013-27 Palmer Wahl Viet Nam
Portable Chart Recorder Bộ ghi dữ liệu bằng giấy (Recorders)
Circular Chart Palmer Wahl Việt Nam
Pressure & Temperature Recorder Recorder paper Palmer Wahl
Circular Chart Pressure Recorder Thiết bị đo nhiệt độ áp suất Palmer Wahl
Circular Chart Temperature Recorders Thiết bị ghi nhiệt độ, áp suất Palmer Wahl
Circular Chart Pressure & Temperature Recorder Máy ghi biểu đồ áp suất Palmer Wahl
Circular Chart Pressure Recorder Chart Recorders Palmer Wahl
Circular Chart Temperature Recorders Đại lý Palmer Wahl tại Việt Nam
Chart Drives Bộ ghi áp suất, nhiệt độ Palmer Wahl
In Stock Charts Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm Palmer Wahl
Felt Tip Pen Palmer Wahl Viet Nam