Three-phase squirrel cage motor Siemens – 1PQ8405-6PM90-Z – Siemens Việt Nam

2
614

THREE-PHASE SQUIRREL CAGE MOTOR (1PQ)

Ordering data : 1PQ8405-6PM90-Z

No: D41370904040001/2013

Specification: 690V, 485kW,IP55, IM B 3, Thermal class: 155F, n = 993 1/min, Motor torque M = 4664 Nm;

– A61 = 6 RESISTANCE THER. PT 100 G THERMISTORS NOT REQUIRED

– A80 = 2 DOUBLE RESISTANCE THERMOMETERS PT100 FOR 3-WIRE  CIRCUIT FOR ROLLER-CONTACT BEARINGS

– B31 = DOCUMENT ELECTRICAL DATA SHEET

– B32 = DOCUMENT DIMENSION DRAWING FOR ORDER

– B45 = DOCUMENT MANUFACTURING WORK SCHEDULE: UPDATE MONTHLY

– G50 =  MEASURING NIPPLE FOR SMP- SHOCK-PULSE MEASURING

–  H73=MOUNTING OF PULSE GENERATOR HOG 10 D 1024 I, 16 MM (HUEBNER, BERLIN, GERMANY) 2X1024 PULSES PER REV. MOUNTING COST INCLUDED W. UNIT

– K10  = TERMINAL BOX AT LEFT-HAND SIDE

– K26 = SPECIAL COATING RAL 7030

– K45 = SPACE HEATER, 230V

L1Y = Non-standard voltage/non-standard winding

– L97 = 1XB3 020 AUX. TERMINAL BOX

– M50 = FITMENT OF AUXILIARY TERMINAL BOX 1XB9 016 (CAST IRON)

– Y81 = SEPERATE FAN WITH NON-STD. VOLTAGE AND/OR FREQUENCY

– Y82 = ADDITIONAL RATING PLATE WITH CUSTOMER’S SPECIFICATIONS

Maker: SIEMENS/ Germany

Download tài liệu:Tại Đây

INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị motor, động cơ điện của nhiều hãng khác nhau. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

2 COMMENTS