Các phép thử nghiệm về An Toàn Điện (AC/DC Hipot, IR, Ground Bond, Continuity)

1
1848

Hipot Tester chỉ là một trong các phép thử nghiệm về an toàn điện.
Một thiết bị thử nghiệm an toàn điện là thiết bị thử nghiệm an toàn điện cho phép tiến hành các phép thử nghiệm độ bền điện áp AC, DC, đo điện trở cách điện, đo điện trở nối đất)
Viết tắt bằng tiếng anh:
AC/DC Hipot, IR, Ground Bond, Continuity…

• INSULATION TEST
• DIELECTRIC WITHSTAND TEST
• RESIDUAL VOLTAGE TEST
• LINE LEAKAGE TEST
• EARTH GROUND BOND TEST)

Rất nhiều người dùng, nhiều người bán các thiết bị dùng điện không hề quan tâm tới các tiêu chuẩn an toàn điện hoặc cũng chỉ biết sơ sơ về các khái niệm.
Bên cạnh đó, các nhà sản xuất ta thiết bị dùng điện lại không chú trọng tới việc giải thích, diễn giải hoặc truyền thông đủ nhiều, kỹ càng về các tiêu chuẩn an toàn điện, các phép thử nghiệm an toàn điện, độ bền điện nên lĩnh vực này nhiều khi gây khó khăn cho những người mới bắt đầu tìm hiểu hoặc có liên quan.
Một số tiêu chuẩn an toàn điện có thể kể ra như sau:
• EN 60950 INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT
• EN 50091 UN-INTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES
• EN 60065 DOMESTIC ELECTRONIC EQUIPMENT (TV, HI-FI, ECT.)
• EN 61010 MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY EQUIPMENT
• EN 60335 DOMESTIC APPLIANCES

Do đó, để lựa chọn một thiết bị thử nghiệm an toàn điện, hipot tester, đo điện trở cách điện, thử nghiệm nối đất, đo điện trở nối đất, thử nghiệm cách điện … không phải là một câu hỏi dễ dàng cho nhiều kỹ sư, ngươig dùng.

Hãy cùng kỹ sư INO xem xét các thao tác thử nghiệm an toàn điện để khám phá các vấn đề còn chưa được đề cập tới ở bất cứ tài liệu nào.

1 COMMENT