Cảm biến đo độ PH-S8000CD – Sensorex

0
845

 

Hãng sản xuất: SENSOREX – Mỹ
Model: S8000CD
Bảo hành: 06 tháng
Xuất xứ: Mỹ

Dải đo: 0~14pH
Nhiệt độ: 0-100⁰ C
Áp suất: 0 ~100 PSIG
Vật liệu điện cực: Ryton Polyphenylene Sulfide (PPS)
Cảm biến kết hợp với cút nối chữ T

Lựa chọn model đặt hàng:
– Model S8000CD: 100⁰ C Acryl Gel(HT)
– Model S8000CDHF: 100⁰ C Acryl Gel(HT); HF Resistant (HF)
– Model S8000CD-LC: 100⁰ C Acryl Gel(HT); Low Conductivity water (LC)

ensorex – Thiết bị Sensorex Việt Nam
Sensorex CX2/EA899
Sensorex S8300
Sensorex SAM1-2000
Sensorex EA899TC/P1K
Sensorex CX100
Sensorex S855/10/TL/TL
Sensorex A032
Sensorex FC875T
Sensorex DO6442T
Sensorex SD7000CD
Sensorex CX2000
Sensorex SD7420CD
Sensorex CX3000
Sensorex SD7420CD-ORP
Sensorex S8000CD-ORP
Sensorex SD7500CD
Sensorex CS150TC
Sensorex SD7500CD-ORP
Sensorex TX100
Sensorex UVT-LED-H
Sensorex TX10
Sensorex SD7000CD-ORP
Sensorex TX20
Sensorex pH1000
Sensorex TX2000
Sensorex pH5000
Sensorex FC875/T
Sensorex SAM1-5500C
Sensorex LPM100
Sensorex S1750CD/SAM
Sensorex CX20
Sensorex CAL-C110
Sensorex CX3000
Sensorex CS1500TC-K=1/SAM
Transmitter Sensorex CX100
Sensorex SAM1-1750
Bộ phụ kiện LPMA-002 LPM100
Sensorex SAM1-2900
Sensorex S8000CD-ORP
Sensorex pH2200
Sensorex pH1400
Sensorex S200C/BNC
Sensorex pH2000
Sensorex SAM1-1500
Sensorex pH2100
Sensorex S2900C/SAM
Sensorex pH2400
Sensorex S8100
Sensorex pH2500
Sensorex S420C-ORP/10/BTD
Sensorex pH6000
Sensorex pH3400
Sensorex S8000CD
Sensorex pH3000
Sensorex S8000
Sensorex S420C/BTD
Sensorex S8000CD
Sensorex CX2000
Sensorex S2000C/SAM
Sensorex SAM1-5500C
cảm biến nhiệt độ Sensorex S267CD
Cảm biến đo độ pH Sensorex S268CD
Cảm biến Sensorex việt nam S269CD
cảm biến nhiệt độ Sensorex S271CD
Cảm biến Sensorex việt nam S272CD
Cảm biến đo độ pH Sensorex S272CDTC
cảm biến nhiệt độ Sensorex S273CD
Cảm biến đo độ pH Sensorex S273CDTC
Cảm biến Sensorex việt nam S222C S222CD
cảm biến nhiệt độ Sensorex S200CD
Cảm biến Sensorex việt nam S200CD-LC
Cảm biến đo độ pH Sensorex S354CDHF
cảm biến nhiệt độ Sensorex S353CDHF
Cảm biến đo độ pH Sensorex S350CDHF
cảm biến nhiệt độ Sensorex S450CDHF
Cảm biến đo độ pH Sensorex UVT-LED–H Handheld, Off-Line Transmittance Monitor w. battery
Cảm biến Sensorex việt nam UVT0001 Carrying Case
Cảm biến đo độ pH Sensorex UVT-LED-PW Process Transmittance Monitor (with wiper/auto cal.)
Cảm biến Sensorex việt nam UVT0009 Installation Kit, Stainless Steel Pipe
Cảm biến đo độ pH Sensorex UVT0008 Installation Kit, Mild Steel Pipe (2″ NPT)
Cảm biến Sensorex việt nam UVT0021 Installation Kit, PVC Pipe (2″ NPT)
Cảm biến Sensorex CX2/EA899 Sensorex Vietnam
Cảm biến S8 53/20 Sensorex Vietnam
Transmitter Sensorex CX100
Cảm biến Sensorex A032
Cảm biến Sensorex DO6442T
Bộ hiển thị độ pH Sensorex CX2000
Bộ hiển thị độ pH Sensorex CX3000
Cảm biến Sensorex S8000CD-ORP
Đầu dò nhiệt độ Sensorex CS150TC
Cảm biến đo độ pH Sensorex TX2000 – Máy đo độ pH Sensorex
Cảm biến đo độ pH Sensorex UVT0007 Installation Kit, Open Channel
Cảm biến Sensorex việt nam UVT0015 Installation Kit, Sanitary Flow Cell (3”)
Cảm biến đo độ pH Sensorex TX3000 pH/ORP Transmitter (Display, Isolated)
Cảm biến Sensorex việt nam TX2000 pH/ORP Transmitter (Display, Isolated)
Cảm biến đo độ pH Sensorex TX2000RS pH/ORP Transmitter (Display, Isolated)
Cảm biến Sensorex việt nam TX100 pH/ORP Transmitter (2-Wire, Display, Isolated)
Cảm biến đo độ pH Sensorex PHMA pH Transmitter (2-Wire, Blind, Non-Isolated)
Cảm biến Sensorex việt nam New CS8000TC Conductivity Sensor
Cảm biến đo độ pH Sensorex The DO500 4-20mA loop-powered transmitters allow a galvanic DO sensor
Cảm biến Sensorex việt nam DOMA-10 and DOMA-20, are very basic 4-20mA loop-powered transmitters
Cảm biến đo độ pH Sensorex A separate 12-36V DC power supply (user supplied) is required to power each DO500.
Cảm biến Sensorex việt nam DO1200/H sensor’s millivolt signal to a 4-20mA signal.
Cảm biến đo độ pH Sensorex Our DO1200 and DO1200TC are designed for use with galvanic dissolved
Cảm biến Sensorex việt nam The DO6441T is also perfect for aquaculture applications and which now
Cảm biến đo độ pH Sensorex DO7400 series probes are best suited for applications in which DO level is (DO7441 – 0-100% sat and DO7442 – 0-200% sat).
Cảm biến Sensorex việt nam S151C-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex S500C-ORP
Cảm biến Sensorex việt nam S500CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex S550C-ORP
Cảm biến Sensorex việt nam S550CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex S555C-ORP
Cảm biến Sensorex việt nam S555CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex S500C-ORP-AU
Cảm biến Sensorex việt nam S550C-ORP-AU
Cảm biến đo độ pH Sensorex TX100 two-wire pH/ORP transmitter
Cảm biến Sensorex việt nam S8000CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex S650CD-ORP
Cảm biến Sensorex việt nam S651CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex S655CD-ORP
Cảm biến Sensorex việt nam S656CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex S655KD-ORP
Cảm biến Sensorex việt nam S660CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex S661CD-ORP
Cảm biến Sensorex việt nam S662CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex DA650CD-ORP
Cảm biến Sensorex việt nam DA660CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex DA661CD-ORP
Cảm biến Sensorex việt nam DA662CD-ORP
Cảm biến đo độ pH Sensorex CX3000 4-20mA Conductivity Transmitter
Cảm biến Sensorex việt nam CX2000 4-20mA Conductivity Transmitter
Cảm biến đo độ pH Sensorex CX2000RS 4-20mA Conductivity Transmitter
Cảm biến Sensorex việt nam CX100 4-20mA Conductivity Transmitter
Cảm biến đo độ pH Sensorex TCSMA 4-20mA Toroidal Conductivity Transmitter
Cảm biến Sensorex việt nam TCSTX 4-20mA Toroidal Conductivity Transmitter
Cảm biến đo độ pH Sensorex CT1000 4-20mA Conductivity Transmitter
Cảm biến Sensorex việt nam CS615- k=0.1, 1
Cảm biến đo độ pH Sensorex CS620 -k=0.1, 1
Cảm biến Sensorex việt nam CS620- k=0.01
Cảm biến đo độ pH Sensorex CS675TC,
Cảm biến Sensorex việt nam CS675HTTC
Cảm biến đo độ pH Sensorex CS650TC
Cảm biến Sensorex việt nam CS676HPTC
Cảm biến đo độ pH Sensorex CS150
Cảm biến Sensorex việt nam CS150TC
Cảm biến đo độ pH Sensorex CS200
Cảm biến Sensorex việt nam CS200TC
Cảm biến đo độ pH Sensorex Models CS200 and CS200TC
Cảm biến Sensorex việt nam NTC, 30K NTC, Pt1000 RTD & Pt100 RTD
Cảm biến đo độ pH Sensorex TCS3200: Kit includes TCSMA Blind Transmitte
Cảm biến Sensorex việt nam TCS3020 Toroidal Conductivity Sensor, FC95C 2″ Flow Cell.
Cảm biến đo độ pH Sensorex TCS3300: Kit includes TCSTX Transmitter with local display
Cảm biến Sensorex việt nam The TCS2000 torodal sensor is a direct fit replacement for GLI/Hach, Knick
CT1000/K=0.1, Cond Transmitter 4-20mA, K=0.1, Range= ?
CT1000/K=1 , Cond Transmitter 4-20mA, K=1, Range= ?
CT1000/K=10 , Cond Transmitter 4-20mA, K=10, Range= ?
CT1000PT Cond Transmitter 4-20mA, P1K,K=?, Range=, ***
CX100 Conductivity Transmitter  (Formally CON500)
CX2 , Additional Cable for C110, Connector = BNC/
CX2 , Additional Cable for C110, Connector = BNC/
CX2/EA899 , Additional Cable for C110 to EA899/EA899TC, Connector TNR
CX2/S855 , Additional Cable for C110 to S853/S855, Connector 8 Pin Din
CX2000 , Conductivity Transmitter
CX3000 , Conductivity Transmitter
DA650CD , Diff Amp pH Electrode ***
DA650CDHF , Comb pH Electrode
DA650CDHF-HT , Comb pH/HF Electrode
DA650CDHF-ORP , Comb ORP Electrode
DA650CD-HT , Diff Amp pH Electrode
DA650CD-HT-KNO3 , Diff Amp pH Electrode
DA650CD-ORP , Diff Amp Comb ORP Electrode
DA650CD-ORP-HT , Diff Amp Comb ORP Electrode
DA660CD , Diff Amp Comb pH Electrode
DA660CDHF , Comb pH Electrode
DA660CD-LC, Diff Amp pH Electrode
DA660CD-ORP , Diff Amp Comb ORP Electrode
DA661CD , Diff Amp Comb pH Electrode
DA661CDHF , Diff Amp pH/HF Electrode
DA661CD-ORP , Diff Amp Comb ORP Electrode
DA662CD , Diff Amp Comb pH Electrode
DA662CDHF , Diff Amp pH/HF Electrode
DA662CD-ORP , Diff Amp Comb ORP Electrode
DI800 , De-Ionized Water, 1 Gal
DINEL-BNC , Detachable Lead, BNC,1Meter
DINEL-DINM , Detachable Lead, Din-M, 1Meter
DINEL-TL , Detachable Lead, 1 Meter
DINEL-TL/4 , Detachable Lead, BNC, 4ft
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184
►Website: http://www.ino.com.vn