Fixed Pipettes -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
705

    

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 

ARTEL PCS2 PIPETTE CALIBRATION SYSTEM
BENCHMATE 1000 TO 5000 UL PIPETTE
BIO-RAD BR1000 PIPETTE
BIO-RAD P1000 PIPETTE
BIO-RAD P22 PIPETTE
BIO-RAD VE-1000XT PIPETTE
BIO-RAD VE-20 PIPETTE
BIO-RAD VE-200 PIPETTE
BIOHIT 200�L PIPETTE
BIOHIT 725060 PIPETTE
BIOHIT 725070 PIPETTE
BIOHIT E PET PIPETTE
BIOHIT M10 ML PIPETTE
BIOHIT M1000 PIPETTE
BIOHIT M200 PIPETTE
BIOHIT MLINE PIPETTE
BIOHIT MLINE PIPETTE 100 – 1000 UL
BIOHIT MLINE PIPETTE 2 – 20 UL
BIOHIT MLINE PIPETTE 20 – 200 UL
BIOHIT MLINE PIPETTE 500 – 5000 UL
BIOHIT N/A PIPETTE
BIOHIT POLINE PIPETTE
BIOHIT PROLINE PIPETTE
BIOHIT PROLINE 10-100�L PIPETTE
biorad 567 pipette
BIORAD NA PIPETTE
BRAND 10-100 UL TRANSFERPIPETTE
BRAND 1000�L PIPETTE
BRAND 100�L PIPETTE
BRANDTECH SCIENTIFIC TRANSFERPETTOR PIPETTE
BRINKMAN/EPPENDORF SERIES 2100 PIPETTE
CAPP AUTOCLAVABLE PIPETTE
Cole Parmer 07911-15 Pipette, 2uL – 20uL
Cole Parmer 07911-17 Pipette, 10uL – 100uL
COLE PARMER NA PIPETTE
CORNING 100 UL PIPETTE
CORNING 200 UL PIPETTE
CORNING 4960 PIPETTE
CORNING LAMBDA PIPETTE
CORNING LAMBDA PIPETTE, SINGLE CHANNEL
CORNING LAMBDA 1000 PIPETTE
CORNING LAMBDA P10 PIPETTE
CORNING/LAMBDA 4962 PIPETTE
COSTAR 200 MULTI-PIPETTE
COSTAR NA MULTI-CHANNEL PIPETTE
COSTAR NA MULTI-PIPETTE
COSTAR NA PIPETTE
DAIGGER 100/1000 MICROPIPETTERS
DAIGGER 2/20 MICROPIPETTERS
DAIGGER 50/200 MICROPIPETTERS
DISPENSETTE 1-10ML PIPETTE
EAGLE NA PIPETTE
EPPENDORF PIPETTE
EPPENDORF 0.1 – 2.5 UL PIPETTE
EPPENDORF 0.5-10 UL PIPETTE
EPPENDORF 1-4 MIL PIPETTE
EPPENDORF 10 PIPETTE
EPPENDORF 100 PIPETTE
EPPENDORF 100 TO 1000 UL PIPETTE
EPPENDORF 100-1000 UL PIPETTE
EPPENDORF 1000 PIPETTE
EPPENDORF 1000 UL PIPETTE
EPPENDORF 1000�L PIPETTE
EPPENDORF 100�L PIPETTE
EPPENDORF 20 PIPETTE
EPPENDORF 20-200 UL PIPETTE
EPPENDORF 20-20001 PIPETTE
EPPENDORF 200 PIPETTE
EPPENDORF 200�L PIPETTE
EPPENDORF 20�L PIPETTE
EPPENDORF 2100 PIPETTE
EPPENDORF 2100 PIPETTE, ADJUSTABLE
EPPENDORF 222-600-6 PIPETTE
EPPENDORF 2500 PIPETTE
EPPENDORF 300 PIPETTE
EPPENDORF 300 PIPETTE MULTI REPEATER
EPPENDORF 4710 ADJUSTABLE PIPETTE
EPPENDORF 4710 PIPETTE
EPPENDORF 4780 PIPETTE
EPPENDORF 5000 PIPETTE
EPPENDORF 5000 UL PIPETTE
EPPENDORF EASYPET PIPETTE
EPPENDORF N/A PIPETTE
EPPENDORF N/A PIPETTE REPEATER
EPPENDORF NA PIPETTE
EPPENDORF NA PIPETTES
EPPENDORF NMN PIPETTE
EPPENDORF NONE PIPETTE
EPPENDORF P1000 PIPETTE
EPPENDORF P200 PIPETTE
EPPENDORF REFERENCE PIPETTE
EPPENDORF REPEATER PLUS PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH 10 PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH 1000 PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH PRO PIPETTE
EPPENDORF RP 5000 PIPETTE
EPPENDORF SERIES 2000 PIPETTE
EPPENDORF SERIES 2100 PIPETTE
EPPENDORF SERIES 2100 PIPETTE, ADJUSTABLE
EPPENDORF RESEARCH 10 PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH 100 PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH 1000 PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH 20 PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH 200 PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH 5000 PIPETTE
EPPENDORF RESEARCH NA SINGLE CHANNEL PIPETTE
FINNPIPETTE 200-1000 UL PIPETTE
FINNPIPETTE 4173 PIPETTE
FINNPIPETTE 4500 PIPETTE
FINNPIPETTE 4510 PIPETTE
FINNPIPETTE 5-40UL PIPETTE
FINNPIPETTE 50-300 UL PIPETTE
FINNPIPETTE NA PIPETTE
FISHER 12 CHANNEL PIPETTE
FISHER BRAND FINNPIPETTE PIPETTE
FISHERBRAND PIPETTE
FISHERBRAND 0.5-10 UL FINNPIPETTE
FISHERBRAND 10-100 UL FINNPIPETTE
FISHERBRAND 100-1000 UL FINNPIPETTE
FISHERBRAND 20-200 UL FINNPIPETTE
FISHERBRAND 200-1000 UL FINNPIPETTE
FISHERBRAND 5-50 UL FINNPIPETTE
FISHERBRAND FINNPIPETTE PIPETTE
FISHERBRAND FINNPIPETTE SINGLE CHANNEL PIPETTE
FISHERBRAND FINNPIPETTE II PIPETTE
FISHERBRAND N/A FINNPIPETTE
FISHERBRAND N/A PIPETTE
GERMANY REFERENCE PIPETTE
GILSON PIPETTE
GILSON 1000P PIPETTE
GILSON 100P PIPETTE
GILSON 10P PIPETTE
GILSON LTS1000 PIPETTE
GILSON N/A PIPETTE
GILSON NA PIPETTE
GILSON P 1000 PIPETTE
GILSON P 200 PIPETTE
GILSON P-1000 PIPETTE
GILSON P-20 MICROPIPETTERS
GILSON P-20 PIPETTE
GILSON P-200 PIPETTE
GILSON P10 PIPETTE
GILSON P100 PIPETTE
GILSON P1000 PIPETTE
GILSON P1000 PIPETTE
GILSON P2 PIPETTE
GILSON P20 PIPETTE
GILSON P200 PIPETTE
GILSON P200 PIPETTE
GILSON P5000 PIPETTE
GILSON PIPETEMAN P-200 PIPETTE
GILSON PIPETMAN PIPETTE
GILSON PIPETMAN PIPETTE
GILSON PIPETMAN 1000 PIPETTE
GILSON PIPETMAN P-100 PIPETTE
GILSON PIPETMAN P-20 PIPETTE
GILSON, PIPETMAN PIPETTE
HAMILTON 1000UL PIPETTE
HAMILTON N/A PIPETTE
HANILTON N/A PIPETTE
HTL LABNET LABPETTE PIPETTE
HUAWEI N/A SINGLE CHANNEL PIPETTE
ID-TIPMASTER N/A PIPETTE
LABNET LABPETTE PIPETTE
LABNET LABPETTE R PIPETTE
LABNET LABPETTE R SINGLE CHANNEL PIPETTE
LABSYSTEM 4500 PIPETTE
LABSYSTEM 4510 8 CHANNEL PIPETTE
LABSYSTEM 4510 8 CHANNELS PIPETTE
LABSYSTEM N/A PIPETTE
LABSYSTEMS 0.5-10�L PIPETTE
LABSYSTEMS 20-200�L PIPETTE
LABSYSTEMS 200-1000�L PIPETTE
LABSYSTEMS 40-200 UL PIPETTE
LABSYSTEMS 4027 PIPETTE
LABSYSTEMS 4173 PIPETTE
LABSYSTEMS 4500 FINNPIPETTE
LABSYSTEMS 4500 PIPETTE
LABSYSTEMS 4510 PIPETTE
LABSYSTEMS DIGITAL MULTICH PIPETTE
LABSYSTEMS FINNIPETTE MULTICHANNEL PIPETTE
LABSYSTEMS FINNPIPETTE PIPETTE
LABSYSTEMS FINNPIPETTE DIG PIPETTE
LABSYSTEMS N/A PIPETTE
LABSYTEMS 5-50 UL PIPETTE
LAMBDA 200 PIPETTE
MATRIX IMPACT PIPETTE
MATRIX IMPACT 2 PIPETTE
MICRO TYPING SYSTEM N/A PIPETTE
MICRO TYPING SYSTEMS ID-TIPMASTER PIPETTE
MINITEK BBL PIPETTE
MINITEK N/A PIPETTE
MLA PIPETTE
MLA 10 PIPETTE
MLA 10-50 PIPETTE
MLA 10-50 MIL PIPETTE
MLA 100 PIPETTE
MLA 200-1000 PIPETTE
MLA 200-1000 MIL PIPETTE
MLA 300 PIPETTE
MLA 50 PIPETTE
MLA 50-200 PIPETTE
MLA 50-200 MIL PIPETTE
MLA N/A PIPETTE
NA 9009-0328 PIPETTE PLATE PERIMETER GAGE
NICHIRYO AUTOCLAVABLE PIPETTE
NICHIRYO BENCHMATE PIPETTE
NICHIRYO BENCHMATE II PIPETTE
NICHIRYO OXFORD BENCHMAT PIPETTE
OXFORD 0.5 TO 10UL PIPETTE
OXFORD 10 PIPETTE
OXFORD 10 ML PIPETTE
OXFORD 10 TO 100 UL PIPETTE
OXFORD 10 UL PIPETTE
OXFORD 100 PIPETTE
OXFORD 100 – 1000 UL PIPETTE
OXFORD 100 TO 1000 UL PIPETTE
OXFORD 100 UL PIPETTE
OXFORD 2 TO 20 UL PIPETTE
OXFORD 2-20 UL PIPETTE
OXFORD 200 PIPETTE
OXFORD 5 ML PIPETTE
OXFORD 5000 UL PIPETTE
OXFORD AUTOCLAVABLE PIPETTE
OXFORD BENCHMATE PIPETTE
OXFORD BENCHMATE Pipette 100 – 1000ul
OXFORD BENCHMATE PIPETTE, ADJUSTABLE
OXFORD BENCHMATE II PIPETTE
OXFORD MULTI-8 PIPETTE
OXFORD N/A PIPETTE
OXFORD NA PIPETTE
OXFORD NMN PIPETTE
OXFORD P10 PIPETTE
OXFORD P100 PIPETTE
OXFORD P1000 PIPETTE
OXFORD P5000 PIPETTE
OXFORD V3-PLUS PIPETTE
PLASTI BRAND N/A PIPETTE
RAININ PIPETTE
RAININ 10-100UL PIPETTE
RAININ 100 PIPETTE
RAININ 100-1000UL PIPETTE
RAININ 1000 PIPETTE
RAININ 1000MCL PIPETTE
RAININ 2-20UL PIPETTE
RAININ 20L PIPETTE
RAININ 50-200UL PIPETTE
RAININ AR-M2 PIPETTE
RAININ CLASSIC PIPETTE
RAININ E24-100 PIPETTE
RAININ E24-20 PIPETTE
RAININ EDP 1 AUTO PIPETTE
RAININ EDP PLUS PIPETTE
RAININ EDP2 PIPETTE
RAININ EDP3-PLUS PIPETTE
RAININ L-200 MULTI-CHANNEL PIPETTE
RAININ L-2000 PIPETTE
RAININ L10 PIPETTE
RAININ L100 PIPETTE
RAININ L1000 PIPETTE
RAININ L12-10 PIPETTE
RAININ L12-200 PIPETTE
RAININ L20 PIPETTE
RAININ L200 MULTI-CHANNEL PIPETTE
RAININ L200 PIPETTE
RAININ L5000 PIPETTE
RAININ L8-10 PIPETTE
RAININ L8-200 MULTICHANNEL PIPETTE
RAININ L8-200 PIPETTE
RAININ L8-50 PIPETTE
RAININ M8 PIPETTE
RAININ N/A AUTO PIPETTE
RAININ N/A PIPETTE
RAININ P-100 PIPETTE
RAININ P-1000 PIPETTE
RAININ P-20 PIPETTE
RAININ P-200 PIPETTE
RAININ P100 PIPETTE
RAININ P1000 PIPETTE
RAININ P20 PIPETTE
RAININ P200 PIPETTE
RAININ PIPET-LITE PIPETTE
RAININ PIPET-PLUS PIPETTE
RAININ R10 PIPETTE
RAININ R100 PIPETTE
RAININ R200 PIPETTE
RAININ RL-10 PIPETTE
RAININ RL-1000 PIPETTE
RAININ RL-2 PIPETTE
RAININ RL-20 PIPETTE
RAININ RL-200 PIPETTE
RAININ RL10 PIPETTE
RAININ RL100 PIPETTE
RAININ RL1000 PIPETTE
RAININ RL20 PIPETTE
RAININ RL200 PIPETTE
RAININ SL20 PIPETTE
RAININ U10 PIPETTE
RAININ/GILSON P-1000 PIPETTE
RAININ/GILSON P1000 PIPETTE
RAININ/GILSON P20 PIPETTE
RAININ/GILSON P200 PIPETTE
RANIN EDP2 PIPETTE
RANIN/GILSON P100 PIPETTE
RANIN/GILSON P20 PIPETTE
RANIN/GILSON P200 PIPETTE
RELIANCE MACHINE PRODUCTION NA PIPETTE PLATE HEIGHT GAGE
RESEARCH 5000 PIPETTE
SOCOREX PIPETTE
SOCOREX ACURA 835 PIPETTE
THERMO 4500 PIPETTE
THERMO ELECTRON CORP 4500 PIPETTE
THERMO ELECTRON CORP 4510 PIPETTE
THERMO ELECTRON CORP FINNPIPETTE SINGLE CHANNEL PIPETTE
THERMO ELECTRON CORPORATION 4500 DIGITAL FINNPIPETTE
THERMO ELECTRON CORPORATION 4501 FINNPIPETTE
THERMO LABSYSTEMS 200-1000 UL FINNPIPETTE
THERMO LABSYSTEMS 200-1000 UL PIPETTE
THERMO LABSYSTEMS 4500 FINNPIPETTE
THERMO LABSYSTEMS 4500 PIPETTE
THERMO LABSYSTEMS 4510 12 CHANNEL PIPETTE
THERMO LABSYSTEMS 4510 PIPETTE
THERMO SCIENTIFIC 4500 PIPETTE
THERMO-LABSYSTEMS 4500 PIPETTE
THERMO-LABSYSTEMS NA PIPETTE
THERMO-LABSYTEMS 50-300 UL PIPETTE
THERMO-SCIENTIFIC MATTRIX PIPETTE
THERMOLABSYSTEMS 4027 PIPETTE
THERMOLABSYSTEMS FINNPIPETTE PIPETTE
TITERTEK N/A PIPETTE
TRANSFERPETTE 10-100 UL PIPETTE
TRANSFERPETTE N/A MICRO PIPETTE
TRANSFERPETTE N/A PIPETTE
TRANSFERPETTE TRANSFERPETTE-8 8-CHANNEL PIPETTE
ULSTER SCIENTIFIC, INC VP1000XRTE PIPETTE
Visatlab Technologies Cat Log #1069 Pipette, Fixed 5mL
VISTALAB TECHNOLOGIES 1065 PIPETTE, FIXED, 1020UL
VistaLab Technologies 1065 Pipette, Fixed, 1020uL
VISTALAB TECHNOLOGIES 1065 Pipette, Fixed, 1230uL
VistaLab Technologies 1065 Pipette, Fixed, 1230uL
VISTALAB TECHNOLOGIES 1066 PIPETTE, FIXED, 2ML
VISTALAB TECHNOLOGIES 1157C PIPETTE, FIXED, 750UL
VISTALAB TECHNOLOGIES 5 ML PIPETTE
VWR 100-1000�L PIPETTE
VWR 1000�L PIPETTE
VWR 20�L PIPETTE
VWR 40000-204 PIPETTE
VWR 40000-206 PIPETTE
VWR 40000-208 PIPETTE
VWR 89079-970 PIPETTE
VWR 89079-990 PIPETTE
VWR CALIBRA 832 PIPETTE
VWR N/A PIPETTE
VWR NA PIPETTE
VWR TRANSFERPETTOR PIPETTE
VWR VE-1000 PIPETTE
VWR VE-20 PIPETTE
VWR VE-200 PIPETTE
VWR BRAND 1000-5000 UL PIPETTE
VWR SCIENTIFIC BENCHMATE PIPETTE
VWR SCIENTIFIC CALIBRA 822 PIPETTE
VWR SCIENTIFIC SWISS PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. 0.5 TO 10 UL PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. 100 TO 1000 UL PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. 1000 TO 5000 UL PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. NONE PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. P 100 PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. P20 PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. P5000 PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. ULSTER 100 PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. ULSTER 1000 PIPETTE
VWR SCIENTIFIC, INC. VWR BRAND PIPETTE
VWRBRAND N/A PIPETTE
VWRBRAND NA PIPETTE
WHEATON 841 PIPETTE
WHEATON ACURA 811 PIPETTE
WHEATON ACURA 821 PIPETTE
WHEATON P1000 PIPETTE
WHEATON P200 PIPETTE
WHEATON SOCOREX ACURA 835 PIPETTE
WITEG 10ML PIPETTE

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

PIPETTE