Frequency Counters -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

1
658
  Vui lòng liên hệ với chúng tô chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
AGILENT 53181A FREQUENCY COUNTER 
53131A FREQUENCY COUNTER 
5383A FREQUENCY COUNTER 
5384A FREQUENCY COUNTER 
5386A Frequency Counter 
CFC250 FREQUENCY COUNTER 
7 PAGEL ELECTRONI FREQUENCY COUNTER 
ADVANTEST R5361 FREQUENCY COUNTER 
AGILENT FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 33120A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 53131A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 53131A FREQUENCY COUNTER, UNIVERSAL 
AGILENT 53131A UNIVERSAL FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 53132A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 5313A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 53150A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 53151A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 53151AOPT001 POWER METER/ FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 53152A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 5316B FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 53181A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 53181A UNIVERSAL FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 5340A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 5343A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 5343A OPT 1, 11 FREQUENCY COUNTER 10HZ-26.5GHZ 
AGILENT 5350B FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 5361B FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 5361B FREQUENCY COUNTER, DIGITAL 
AGILENT 5368A FREQUENCY COUNTER 
AGILENT 5386A FREQUENCY COUNTER 
ANDEX CF-600R FREQUENCY COUNTER 
ANRITSU MF2412B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
ANRITSU MF76A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
B & K PRECISION 1803 FREQUENCY COUNTER 
B&K N/A FREQUENCY COUNTER 
BECKMAN FC130A FREQUENCY COUNTER 
BECKMAN IND. FC130A FREQUENCY COUNTER 
BK PRECESION 1856D FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1803A FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1803B FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1803C FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1803D FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1805 FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1820 FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1822 FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1823 FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1823A FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1823A UNIVERSAL FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1832A FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1856 FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1856A FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1856B FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION 1856D FREQUENCY COUNTER 
BK PRECISION GFC-8131H FREQUENCY COUNTER 
BROWN & SHARPE N/A FREQUENCY COUNTER 
DATA PRECESION 5740 FREQUENCY COUNTER 
DATA PRECISION FREQUENCY COUNTER 
DATA PRECISION 5740 FREQUENCY COUNTER 
DATA PRECISION 5800 FREQUENCY COUNTER 
DATA PRECISION 5845 FREQUENCY COUNTER 
DATA PRECISION CORPORATION 5740 FREQUENCY COUNTER 
EIP 25B FREQUENCY COUNTER 
EIP 351D FREQUENCY COUNTER 
EIP 451 FREQUENCY COUNTER 
EIP 535 MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
EIP 538 MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
EIP 545 FREQUENCY COUNTER 
EIP 545 MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
EIP 545A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
EIP 548 MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
EIP 548A FREQUENCY COUNTER 
EIP 548A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
EIP 548B FREQUENCY COUNTER 
EIP 585B FREQUENCY COUNTER 
EIP 585B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
EIP 585C PULSE/CW MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
EIP MICROWAVE 575B FREQUENCY COUNTER 
EIP MICROWAVE INC 548A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
EIP MICROWAVE INC. 28B FREQUENCY COUNTER 
EIP MICROWAVE INC. 548A FREQUENCY COUNTER 
EIP MICROWAVE INC. 548A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
ELDORADO 1615 FREQUENCY COUNTER 
ELDORADO 990 FREQUENCY COUNTER 
EPI 548A FREQUENCY COUNTER 
EXTECH 381200 FREQUENCY COUNTER 
EXTECH INSTRUMENTS 381200 FREQUENCY COUNTER 
EXTECH INSTRUMENTS N/A FREQUENCY COUNTER 
EZ DIGITAL CO., LTD. FC-7015 FREQUENCY COUNTER 
FLUKE 1900A FREQUENCY COUNTER 
FLUKE 1910A FREQUENCY COUNTER 
FLUKE 1912A FREQUENCY COUNTER 
FLUKE 1952B FREQUENCY COUNTER 
FLUKE 7220A FREQUENCY COUNTER 
FLUKE 722OA FREQUENCY COUNTER 
FLUKE PM6666 FREQUENCY COUNTER/TIMER 
FLUKE PM6669 UNIVERSAL FREQUENCY COUNTER 
FLUKE PM6680B FREQUENCY COUNTER 
FLUKE PM6685 FREQUENCY COUNTER 
FLUKE PM6690 FREQUENCY COUNTER 
FORDHAM FC-150 FREQUENCY COUNTER 
GLOBAL SPEC 5001 FREQUENCY COUNTER-TIMER 
GLOBAL SPECIALTIES 5003 1.3 GHZ FREQUENCY COUNTER 
GLOBAL SPECIALTIES 5003 FREQUENCY COUNTER 
GLOBAL SPECIALTIES 6000F FREQUENCY COUNTER 
GLOBAL SPECIALTIES MAX-100A FREQUENCY COUNTER 
GOLD STAR FC-2130 FREQUENCY COUNTER 
GOLDSTAR FC-2015 FREQUENCY COUNTER 
GOLDSTAR FC-2130 FREQUENCY COUNTER 
GOLDSTAR FC-2130U FREQUENCY COUNTER 
GOLDSTAR FC-7011 FREQUENCY COUNTER 
GOLDSTAR FC-7012 FREQUENCY COUNTER 
GW GFC-8010G FREQUENCY COUNTER 
GW INSTEK GFC-8131H FREQUENCY COUNTER 
H/P 5384A FREQUENCY COUNTER 
H/P 5386A FREQUENCY COUNTER 
HAMEG HM 8021-2 FREQUENCY COUNTER 
HAMEG HM8021-3 FREQUENCY COUNTER 
HEATHKIT IM-2420 FREQUENCY COUNTER 
HEWLET PACKARD 53181A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 53181A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5245L/5262A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5302A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5302A FREQUENCY COUNTER MODULE 
HEWLETT PACKARD 5305B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 53131A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 53132A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 53132A UNIVERSAL FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5314A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 53151AOPT001,002 FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 53152A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5315A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5316A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5316B FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 53181 FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 53181A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5318A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5323A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5328A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5334A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5334B FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5334BH05 FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5335A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5335A UNIVERSAL FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5340A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5340AOPT001 FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5340B FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5341A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5342 A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5342A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5342A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5342A OPT 001 FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5342A OPT 1/2/4 FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5343A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5343A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5345A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5350B FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5350B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5351A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5351B FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5351B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5351D FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5352A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5352B FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5352B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5355A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5361B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5368A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5370B FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 537A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5382A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5383A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5384A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5385A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5386A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 5386AOPT004 FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 58131A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD 70310A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD E1333A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD E5315A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD HP 5343A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT PACKARD HP5314A FREQUENCY COUNTER 
HEWLETT-PACKARD 5383A FREQUENCY COUNTER 
HP 53131A FREQUENCY COUNTER 
HP 5342A FREQUENCY COUNTER 
HP 5343A FREQUENCY COUNTER 
INSTEK GFC-8010G FREQUENCY COUNTER 
INSTEK GFC-820H FREQUENCY COUNTER 
INSTEK GFC-8270H FREQUENCY COUNTER 
ISO-TECH IGC2231 FREQUENCY COUNTER/ FUNCTION GEN. 
LEADER LDC-824S FREQUENCY COUNTER 
LEADER LDC-825 FREQUENCY COUNTER 
LEADER LDC824S FREQUENCY COUNTER 
LEADER LF 827 FREQUENCY COUNTER 
LEADER LF826 FREQUENCY COUNTER 
LEADER LF827 FREQUENCY COUNTER 
LG FC-7150 FREQUENCY COUNTER 
LG PRECISION CO., LTD. FC-7015 FREQUENCY COUNTER 
LUTRON FC-1300 FREQUENCY COUNTER 
LUTRON FC-2500A FREQUENCY COUNTER 
LUTRON FC-2700 FREQUENCY COUNTER 
MARCONI INSTRUMENTS 2440 FREQUENCY COUNTER 
MERCER 9800 FREQUENCY COUNTER 
METEX MXG-9802A GENERATOR/FREQUENCY COUNTER 
MOTOROLA S1344AA FREQUENCY COUNTER 
NA 5316A FREQUENCY COUNTER 
NEWPORT P6000A FREQUENCY COUNTER 
OPTO ELECTRONICS 1300H-A HT FREQUENCY COUNTER 
OPTO ELECTRONICS 8013-5 FREQUENCY COUNTER 
OPTO ELECTRONICS 8040 FREQUENCY COUNTER 
OPTOELECTRONICS 3000A+ FREQUENCY COUNTER 
OPTOELECTRONICS CUB FREQUENCY COUNTER 
PHASE MATRIX 25B FREQUENCY COUNTER 
PHASE MATRIX 25B W/ OPTION 5 FREQUENCY COUNTER 
PHASE MATRIX 585C MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS 6669 FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS 6671 FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS PM 6662 FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS PM6624 FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS PM6662 FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS PM6666 FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS PM6669 FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS PM6669 UNIVERSAL FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS/FLUKE PM6666 FREQUENCY COUNTER 
PHILIPS/FLUKE PM6669 FREQUENCY COUNTER 
PHILLIPS PM 6676 UNIVERSAL FREQUENCY COUNTER 
PHILLIPS PM6666 FREQUENCY COUNTER 
PHILLIPS PM6669 FREQUENCY COUNTER 
PHILLIPS PM6672 FREQUENCY COUNTER 
PHILLIPS PM6675 FREQUENCY COUNTER 
PROTEK B-808 FREQUENCY COUNTER 
PROTEK B-818 FREQUENCY COUNTER 
RACAL-DANA 1998 FREQUENCY COUNTER 
RACAL-DANA 9912 FREQUENCY COUNTER 
RACAL-DANA 9914A FREQUENCY COUNTER 
RACAL-DANA 9916 UHF FREQUENCY COUNTER 
RADIO SHACK 22-305 FREQUENCY COUNTER 
RADIO SHACK 22-306 FREQUENCY COUNTER 
RECAL-DANA 1991 FREQUENCY COUNTER 
SEINTEK/CIRCUIT SPECIALISTS FREQUENCY COUNTER 
SEINTEK/CIRCUIT SPECIALISTS C3100 FREQUENCY COUNTER 
SIMPSO 710 FREQUENCY COUNTER 
SIMPSON 710 FREQUENCY COUNTER 
STANDARD RESEARCH SYSTEM INC SR620 FREQUENCY COUNTER 
STANFORD RESEARCH SR620 FREQUENCY COUNTER 
STANFORD RESEARCH SYSTEMS SR620 FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON DONNER 6043A FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON DONNER 6053 FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON DONNER 6054B FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON DONNER 6241A FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON DONNER 6243A FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON DONNER 6244A FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON DONNER 6245A FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON DONNER 6246A FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON DONNER 6520 FREQUENCY COUNTER 
SYSTRON-DONNER 6054B FREQUENCY COUNTER 
TEKTRONIX CDC250 FREQUENCY COUNTER 
TEKTRONIX CFC-250 FREQUENCY COUNTER 
TEKTRONIX CFC250 FREQUENCY COUNTER 
TEKTRONIX CM251 FREQUENCY COUNTER 
TEKTRONIX CMC-250 FREQUENCY COUNTER 
TEKTRONIX CMC-251 FREQUENCY COUNTER 
TEKTRONIX CMC250 FREQUENCY COUNTER 
TEKTRONIX CMC251 FREQUENCY COUNTER 
Tektronix CMC251 Frequency Counter 
TEKTRONIX DC 502 FREQUENCY COUNTER 
TEKTRONIX DC503 FREQUENCY COUNTER 
TENMA 72-375 FREQUENCY COUNTER 
TENMA 72-6605 FREQUENCY COUNTER 
TEXSCAN TFC-450 TUNED FREQUENCY COUNTER 
TRILITHIC 9FC-600 FREQUENCY COUNTER 
TRILITHIC TFC 450 TUNED FREQUENCY COUNTER 
WAVETEK FC 130 A FREQUENCY COUNTER 
WAVETEK FC130A FREQUENCY COUNTER 
XL MICROWAVE 3400A FREQUENCY COUNTER 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

RF / MICROWAVE TEST EQUIPMENT

1 COMMENT

  1. … [Trackback]

    […] Read More on that Topic: ino.com.vn/tin-tuc-cong-nghe/frequency-counters-tu-van-mua-sam-va-cung-cap-thiet-bi/ […]