Giếng nhiệt – Hợp bộ kiểm nhiệt – Temperature Dry block dùng trong công tác hiệu chuẩn nhiệt

0
335

BRAND

ORDER CODE

NAME OF ATERIAL

VIETNAMESE NAME

AOIP Viet Nam

Low Temperature Quick Cal model 560

Hợp bộ kiểm nhiệt khô Quick-cal 560

Thích hợp cho các ứng dụng đòi hỏi ít batth với nhiệt độ thấp dưới 140 độ C như công nghiệp y tế, khử trùng và thực phẩm

AOIP Viet Nam

560

Temperature Range –32°C in an ambient of 20°C to +140°C.Includes 1 standard sleeve with 1 x 6.8mm pocket x 120mm deep, 1 blank sleeve and traceable certificate

Dải nhiệt : 20 tới 140°C
Bộ tiêu chuẩn gồm 1 lỗ tiêu chuẩn 6.8mm x 120mm (đường kính x sâu) , 1 lỗ dành cho cảm biến chuẩnvà chứng nhận theo dõi. Hướng dẫn sử dụng.

AOIP Viet Nam

560-2

Temperature Range –12°Cto +140°C.Includes 1 standard sleeve with 1 x 6.8mm pocket x 120mm deep, 1 blank sleeve and traceable certificate

Dải nhiệt : -12 tới 140°C
Bộ tiêu chuẩn gồm 1 lỗ tiêu chuẩn 6.8mm x 120mm (đường kính x sâu) , 1 lỗ dành cho cảm biến chuẩnvà chứng nhận theo dõi. Hướng dẫn sử dụng.

AOIP Viet Nam

Accessories

Phụ kiện

AOIP Viet Nam

560-06-01A

Additional Standard Sleeve

Sleeve tiêu chuẩn cộng thêm

AOIP Viet Nam

560-06-01B

Blank Sleeve

AOIP Viet Nam

560-06-01C

Non Standard Sleeve

Sleeve không theo tiêu chuẩn

AOIP Viet Nam

935-14-98

Semi-Standard PRT – Temperature Range –50°C to 350°C

Nhiệt điện trở bán tiêu chuẩn PRTS. Dải đo–50°C tới 350°C

AOIP Viet Nam

935-42-14

Rechargeable Battery

Pin sạc

AOIP Viet Nam

935-42-19

Battery Charger (220/240V – 50/60Hz)

Bộ sạc Pin (220/240V – 50/60Hz)

AOIP Viet Nam

935-42-22

Battery Charger (110/120V – 50/60Hz)

Bộ sạc Pin (110/120V – 50/60Hz)

AOIP Viet Nam

931-22-100

Carrying Case

Túi mang

AOIP Viet Nam

UKAS

5 Point Comparison Calibration

AOIP Viet Nam

Quick cal 550

Hợp bộ kiểm nhiệt khô Quick-cal 560

Thích hợp cho các ứng dụngnhiệt độ thấp 30°C tới 350°C như công nghiệp y tế, khử trùng và thực phẩm

AOIP Viet Nam

550

Temperature Range 30°C to 350°C
Includes standard insert with 1 x 8mm, 2 x 4.5mm and 2 x 6.5mm pockets x 115mm deep and traceableCertificate

Bộ tiêu chuẩn gồm:
– 1 x 8mm, 2 x 4.5mm and 2 x 6.5mm.
– Chứng chỉ theo dõi

AOIP Viet Nam

Accessories

AOIP Viet Nam

550-06-01A

Additional Standard Insert

Lỗ tiêu chuẩn cộng thêm

AOIP Viet Nam

550-06-01B

Blank Insert

AOIP Viet Nam

550-06-01C

Non Standard Insert

Lỗ không theo tiêu chuẩn

AOIP Viet Nam

935-14-98

Semi-Standard PRT – Temperature Range –50°C to 350°C

Nhiệt điện trở bán tiêu chuẩn PRTS. Dải đo–50°C tới 350°C

AOIP Viet Nam

931-22-100

Carrying Case

Túi mang

AOIP Viet Nam

UKAS

5 Point Comparison Calibration

AOIP Viet Nam

FAST CAL HTM 2010 Fixed block

Hợp bộ kiểm nhiệt khô FAST CAL HTM 2010

Thích hợp cho hiệu chuẩn nhiết các máy khử trùng bằng nhiệt, máy tiệt trùng hơi nước và nồi hấp.

AOIP Viet Nam

Basic Model

Basic Model

Bộ cơ bản

AOIP Viet Nam

Model S

Complete Model with Semi Standard 935-14-82/DB

Bộ hoàn chỉnh với nhiệt điện trở PT bán tiêu chuẩn 935-14-82/DB

AOIP Viet Nam

Fast-Cal Low                                                                                 

Hợp bộ kiểm nhiệt khô FAST CAL LOW

Giếng nhiệt hiiệu chuẩn nhanh dành cho các nhiệt kế từ -35 tới 140 độ C

AOIP Viet Nam

Temperature Range -55°C below ambiant to 140°C
Includes standard insert with 2×4.5mm, 1×6.5mm and 1x8mm x 148mm deep, traceable certificate, Cal Notepad Software, and Carrying Case

Bộ tiêu chuẩn gồm:
– 2×4.5mm, 1×6.5mm và 1x8mm x 148mm
– Chứng chỉ theo dõi, phần mềm và túi mang

AOIP Viet Nam

Basic Model

Basic Model

Bộ cơ bản

AOIP Viet Nam

Model S

Complete Model with Semi Standard 935-14-82/DB

Bộ hoàn chỉnh với nhiệt điện trở PT bán tiêu chuẩn 935-14-82/DB

AOIP Viet Nam

Fast-Cal Medium

Hợp bộ kiểm nhiệt khô Fast-Cal Medium

Giếng nhiệt hiiệu chuẩn nhanh dành cho các nhiệt kế từ 30 tới 350 độ C

AOIP Viet Nam

Temperature Range 30°C to 350°C.
Includes standard insert with 2×4.5mm, 1×6.5mm and 1x8mm x 148mm deep, traceable certificate, Cal Notepad Software, and Carrying Case

Bộ tiêu chuẩn gồm:
– 2×4.5mm, 1×6.5mm và 1x8mm x 148mm
– Chứng chỉ theo dõi, phần mềm và túi mang