Hoạt động của giao thức truyền thông HART | HART Cominication Protocol

0
730

 “HART” là viết tắt của cụm từ Highway Addressable Remote Transducer. Giao thức truyền thông HART sử dụng modul  Bell 202 Frequency Shift Keying (FSK) để áp đặt tín hiệu truyền thông kỹ thuật số ở mức thấp lên trên tín hiệu 4-20mA.

Tin hieu HART | INO

Giao thức truyền thông  HART liên lạc với 1200 bps mà không làm gián đoạn tín hiệu 4-20mA và cho phép máy chủ (master) có được hai hoặc nhiều giá trị kỹ thuật số trong một giây từ một thiết bị trường thông minh. Tín hiệu FSK là những phase liên tục và nó không can thiệp vào tin hiệu 4 -20mA.
Công nghệ HART là một giao thức Chủ(master) / tớ(slave), có nghĩa là một thiết bị thông minh (slave) chỉ có thể giao tiếp với một master khi master yêu cầu. Truyền thông HART có thể được sử dụng trong các chế độ khác nhau như điểm-tới-điểm hoặc đa điểm .Truyền thông HART giữa hai thiết bị mà được hỗ trợ giao thức HART, thường là một thiết bị thông minh và một bộ điều khiển hoặc hệ thống giám sát.. Giao thức HART Nghị cung cấp hai kênh truyền thông đồng thời: các tín hiệu tương tự 4-20mA và một tín hiệu kỹ thuật số. Tín hiệu 4-20mA truyền các giá trị đo chính (trong trường hợp của các công cụ hiện trường) sử dụng dòng Loop 4-20mA – tiêu chuẩn công nghiệp nhanh nhất và đáng tin cậy nhất. Thông tin thiết bị bổ sung được truyền đạt bằng cách sử dụng một tín hiệu kỹ thuật số được chồng lên trên tín hiệu tương tự. Các tín hiệu kỹ thuật số chứa các thông tin từ các thiết bị bao gồm cả tình trạng thiết bị, chẩn đoán, các giá trị đo hoặc tính toán bổ sung, ..vv,  việc sử dụng hai kênh truyền thông mang lại lợi ích về kinh tế (Chi phí đầu tư thấp) cũng như giải pháp truyền thông mạnh mẽ và linh hoạt.
HART | Cong ty INO
Giao thức truyền thông HART cung cấp tới hai Master (sơ cấp và thứ cấp). Điều này cho phép Master thứ cấp như thiết bị cầm tay được sử dụng mà không can thiệp tới thông tin liên lạc đến / đi của Master sơ cấp(hệ thống điều khiển / giám sát)
HART Cong ty INO
Giao thức truyền thông HART cho phép tất cả các thông tin liên lạc kỹ thuật số với các thiết bị hiện trường như các cấu hình điểm-điểm hoặc mạng multidrop:
HART diem diem | INO
Cấu hình đa điểm
Ngoài ra còn có một tuỳ chọn "burst" chế độ giao tiếp tùy chọn mà một thiết bị slave đơn có thể liên tục phát sóng tiêu chuẩn HART trả lời tin nhắn. Mức cập nhật cao hơn là có thể với chế độ tùy chọn  giao tiếp “burst” này , sử dụng được cấu hình bình thường point-to-point.
HART da diem | INO