Học LabVIEW, làm thế nào để ẩn Menu bar

0
240

Trong quá trình học LabVIEW, đôi khi bạn có mong muốn tạo ra một ứng dụng với thanh menu bar theo ý muốn của mình. Video dưới đây hướng dẫn các thao tác cụ thể giúp người học LabVIEW có thể tự mình thiết kế (bằng lập trình) hoặc cấu hình trong menu runtime của LabVIEW để ẩn hiện những menu cần thiết.