LASER SOURCE – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

1
565

   Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
AC PHOTONICS – LDLS-02 – LASER SOURCE 

ADVANTEST – NA – LASER SOURCE 

ADVANTEST – Q84901 – OPTICAL LASER SOURCE 

AGILENT – – LASER SOURCE 

AGILENT – 81552M – OPTICAL LASER SOURCE 

AGILENT – 81553SM – LASER SOURCE 

AGILENT – 81554SM – LASER SOURCE 

AGILENT – 81600B – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81600B – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81640A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81640A – LASER SOURCE MODULE 

AGILENT – 81640A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81640A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81642A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81650A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81651A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81651A – LASER SOURCE MODULE 

AGILENT – 81654A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81654A – LASER SOURCE MODULE 

AGILENT – 81654A – OPTICAL LASER SOURCE 

AGILENT – 81655A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81655A – LASER SOURCE MODULE 

AGILENT – 81656A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81656A – LASER SOURCE MODULE 

AGILENT – 81657A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81662A – DFB LASER SOURCE 

AGILENT – 81662A – DFB LASER SOURCE MODULE 

AGILENT – 81662A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81663A – DFB LASER SOURCE 

AGILENT – 81663A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81663A OPT 341 – LASER SOURCE 

AGILENT – 81680A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81680A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81680A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81680A – TUNEABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81682A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81689 – TUNEABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81689A – LASER SOURCE 

AGILENT – 81689A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 8168E – LASER SOURCE 

AGILENT – 8168F – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81940A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81949A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81980A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 81989A – TUNABLE LASER SOURCE 

AGILENT – 83438A – LASER SOURCE 

AMONICS – ALD-1550-40-R-FC – LASER SOURCE 

ANDO – AQ4320A – TUNABLE LASER SOURCE 

ANDO – AQ43210 – TUNEABLE LASER SOURCE 

ANDO – AQ4321A – TUNABLE LASER SOURCE 

ANDO – AQ4321D – LASER SOURCE 

ANDO – AQ4321D – TUNABLE LASER SOURCE 

ANRITSU – MG9637A – TUNABLE LASER SOURCE 

ANRITSU – MU150001A – OPTICAL LASER SOURCE 10G TX (155) UNIT 

COHERENT – – LASER SOURCE 

EXFO – FLS-130A – LASER SOURCE 

EXFO – FLS-210A-02BL-EI – OPTICAL LASER SOURCE 

EXFO – FLS-2600 – TUNABLE LASER SOURCE 

EXFO – FLS300 – LASER SOURCE 

EXFO – IQ 2403BLD – WDM LASER SOURCE 

EXFO – IQ-2100 – LASER SOURCE 

EXFO – IQ-2400 – LASER SOURCE 

EXFO – IQS-2400 – LASER SOURCE 

EXFO – IQS-2400 – WDM LASER SOURCE 

EXFO – IQS-3250B-23-B – LASER SOURCE 

FOTEC – S665A-238 – LASER SOURCE 

H/P – 81554SM – LASER SOURCE 

HEWLET PACKARD – 81553SM – LASER SOURCE 

HEWLET PACKARD – 81554SM – LASER SOURCE MODULE 

HEWLET PACKARD – 81640A – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLET PACKARD – 8168D – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLET PACKARD – 8168F – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81542MM – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8154SM – LASER SOURCE 1310-1550 NM 

HEWLETT PACKARD – 81551MM – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81552 SM – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81552M – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81552SM – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81553SM – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81553SM – LASER SOURCE MODULE 

HEWLETT PACKARD – 81554SM – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8164A – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81654A – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81656A – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8167A – TUNEABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8167B – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81682A – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 81689A – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8168B – TURNABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8168C – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8168E – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8168E – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8168E – TUNEABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8168F – LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 8168F – TUNABLE LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – 83438A – ERBIUM LASER SOURCE 

HEWLETT PACKARD – E5974A – DUAL LASER SOURCE 

HP – 8168F – LASER SOURCE 

JDS FITEL – SWS15101 – LASER SOURCE 

JDS FITEL – SWS16101 – LASER SOURCE 

JDS UNIPHASE – 4601-005-0413 – LASER SOURCE 

JDS UNIPHASE – N/A – LASER SOURCE MODULE 

JDS UNIPHASE – SWS15101 – TUNABLE LASER SOURCE 

JGR – SLS10 – LASER SOURCE MODULE 

JOINWIT – JW3102 – DUAL-WAVELENGTH LASER SOURCE 

LASERMAX – LAS-300-1300-10 – LASER SOURCE 

LASERMAX – LAS-300-1550-6 – LASER SOURCE 

LASERMAX – LAS-300-830-30 – LASER SOURCE 

N/A – LA-FMIW-09062207 – LASER SOURCE 

NETTEST – TD-385 – PRECISION LASER SOURCE 

NEW FOCUS – 6427 – TUNABLE LASER SOURCE 

NEW FOCUS – 6428 – LASER SOURCE 

NOYES – LS2D – LASER SOURCE 

NOYES – OLS 3-3 – STABILIZED LASER SOURCE 

NOYES – OLS-2-DUAL – LASER SOURCE 

NOYES – OLS2 – LASER SOURCE 

NOYES – OLS2-1300ST – LASER SOURCE 

NOYES – NA – LASER SOURCE 

NOYES FIBER SYS. – LS2D/FC – LASER SOURCE 

OZ OPTIC – PFOSS-02-MU-1550-1-ER=35 – ER LASER SOURCE 

OZ OPTICS – N/A – LASER SOURCE 

PHOTOMETICS – TUNICS-BT – TUNABLE LASER SOURCE 

PHOTONETICS – 3648HE1540 – LASER SOURCE 

RIFOCS – 262A – LASER SOURCE 

RIFOCS – 263A – LASER SOURCE 

RIFOCS – 761R – FP LASER SOURCE 

SANTEC – ECL-210 – LASER SOURCE 

SIEMENS – K2507 – LASER SOURCE 

TEMPO – 262A – LASER SOURCE 

THOR LABS – S1FC1310 – LASER SOURCE 

THOR LABS – S1FC635 – FIBER COUPLED LASER SOURCE 

THOR LABS – S1FC635 – LASER SOURCE 

THORLABS – S1FC1550 – LASER SOURCE 

THORLABS – S1FC635 – LASER SOURCE 

THORLABS – S1FC635 – LASER SOURCE MODULE 

THORLABS – S1FC675 – LASER SOURCE 

THORLABS – S1FC780 – LASER SOURCE 

THORLABS – S1FC780 – LASER SOURCE MODULE 

THORLABS – S3FC1550 – LASER SOURCE 

WILCOM – T359 – LASER SOURCE 
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

1 COMMENT