LCD Monitor-Tư vấn mua sắm và cung cấp màn hình hiển thị của các thiết bị đo

0
365

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

EXTECH 39035A LCD Volt Meter
Fowler 54-175-024 0 to 24" (0-600mm) measuring range Resolution: 0.0005" (0.01mm) Accuracy: ?0.002" (? 0.05mm) Large LCD display and data output With scriber
ASHCROFT – HEISE PT1LHP/-15/30&1000PSIG .025 LCD Digital Pressure Indicator, 1000PSI
ASHCROFT – HEISE PT1LHP-15TO30&100PSIA,.025 LCD Digital Pressure Indicator, 100PSI, .025%
ASHCROFT – HEISE PT1LHP,-15TO30,-15TO30,.05% LCD Digital Pressure Indicator, -15TO30,.05%
ASHCROFT – HEISE PT1LHP, 0-100PSIA, 0.025% LCD Digital Pressure Indicator, 100PSI, .025%
ASHCROFT – HEISE PT1LHPPPT20-200 .025% ACC LCD Digital Pressure Indicator, .025% ACC
ASHCROFT – HEISE PT1LHP/PPT2,0-10PSIG,0.05% LCD Digital Pressure Indicator, 10PSIG, 0.05%
ASHCROFT – HEISE PT1LHP 0-200"WATER.1% LCD Digital Pressure Indicator, 0-200" Water.1%
ASHCROFT – HEISE PT1LHP/PPT2/0-1000PSI LCD Digital Pressure Indicator, 1000PSI
ASHCROFT – HEISE PT1LHP, 60PSIG, 0.05% LCD Digital Pressure Indicator, 60PSIG, 0.05%
ASHCROFT – HEISE PT1LHP,-15TO30&500PSIG,.025 LCD Digital Pressure Indicator, 500PSI, .025%
ASHCROFT – HEISE PT1LHP,-15/30PSIG,-15/30PSI LCD Digital Pressure Indicator, 15/30PSI
ASHCROFT – HEISE PT1LHP, 100PSIG, 0.025% LCD Digital Pressure Indicator, 100PSI, .025%
B & K PRECISION 830A Autoranging Digital Capacitance Meter, 3 1/2 Digit LCD
DWYER INSTRUMENTS ? 616W-6-LCD Differential Pressure Transmitter with LCD digital read-out
DWYER INSTRUMENTS ? TTE-102-LCD Explosion-proof RTD temperature transmitter, 2" probe, w/ LCD
DWYER INSTRUMENTS ? TTE-104-LCD Explosion-proof RTD temperature transmitter, 4" probe, w/ LCD
DWYER INSTRUMENTS ? TTE-106-LCD Explosion-proof RTD temperature transmitter, 6" probe, w/ LCD
DWYER INSTRUMENTS ? TTE-108-LCD Explosion-proof RTD temperature transmitter, 8" probe, w/ LCD
DWYER INSTRUMENTS ? TTE-110-LCD Explosion-proof RTD temperature transmitter, 10" probe, w/ LCD
DWYER INSTRUMENTS ? TTE-112-LCD Explosion-proof RTD temperature transmitter, 12" probe, w/ LCD
DWYER INSTRUMENTS ? TTE-114-LCD Explosion-proof RTD temperature transmitter, 14" probe, w/ LCD
DWYER INSTRUMENTS ? TTE-116-LCD Explosion-proof RTD temperature transmitter, 16" probe, w/ LCD
DWYER INSTRUMENTS ? TTE-118-LCD Explosion-proof RTD temperature transmitter, 18" probe, w/ LCD
DWYER INSTRUMENTS ? RHT-D-LCD Humidity/temperature transmitter, 2% accuracy, 4-20mA output, with LCD, Duct Mount
EXTECH? 461893 LCD Photo Tachometer, to 99,990 RPM
EXTECH? VT30 LCD Multifunction Voltage Tester
HANNA INSTRUMENTS ? HI931001 Ph Calibrator W/Lcd Display
INSTEK ? GDS-2062 Digital Storage Oscilloscope, 60 Mhz 2-channel Color LCD Display
INSTEK ? GDS-2064 Digital Storage Oscilloscope, 60 Mhz 4-channel Color LCD Display DSO
INSTEK ? GDS-2102 Digital Storage Oscilloscope, 100 Mhz 2-channel Color LCD Display DSO
INSTEK ? GDS-2104 Digital Storage Oscilloscope, 100 Mhz 4-channel Color LCD Display DSO
INSTEK ? GDS-2202 Digital Storage Oscilloscope, 200 Mhz 2-channel Color LCD Display DSO
INSTEK ? GDS-2204 Digital Storage Oscilloscope, 200 Mhz 4-channel Color LCD Display DSO
INSTEK ? GDS-1022 2 Channel Oscilloscope with TFT Color LCD Display, 25 MHz
INSTEK ? GDS-1042 2CH Oscilloscope with TFT Color LCD Display, 40 MHz
INSTEK ? GDS-1102 2CH Oscilloscope with TFT Color LCD Display, 100 MHz
NIDEC-SHIMPO AMERICA DT-205L Laser Tachometer w/LCD Display
NIDEC-SHIMPO AMERICA DT-105 Digital LCD Contact Tachometer, 25,000 RPM
RED LION CONTROLS HHT00000 LCD Hand Held Contact Tachometer
RED LION CONTROLS HHTP0000 LCD Hand Held Photo Tachometer
RED LION CONTROLS CUB4CL10 Yel/Grn Backlit LCD External Powered Process Indicator Negative Image Transmissive LCD
RED LION CONTROLS CUB4CL20 Red Backlit LCD External Powered Process Indicator Negative Image Transmissive LCD
RED LION CONTROLS CUB4CL30 Yel/Grn Backlit LCD External Powered Process Indicator Positive Image Transflective LCD
RED LION CONTROLS CUB4CL40 Red Backlit LCD External Powered Process Indicator Positive Image Transflective LCD
RED LION CONTROLS CUB4LP00 Reflective LCD Loop Powered Process Indicator
RED LION CONTROLS CUB4RT00 RTD Indicator, Reflective LCD
RED LION CONTROLS CUB4RT20 RTD Indicator, Red Backlit Transmissive LCD
RED LION CONTROLS LIBC1000 Single Preset LCD Cntr, 115V
RED LION CONTROLS LIBC1010 Single Preset LCD Cntr, 230V
RED LION CONTROLS LIBC2000 Dual Preset LCD Cntr, 115V
RED LION CONTROLS LIBC2010 Dual Preset LCD Cntr, 230V
RED LION CONTROLS LIBT1000 Single Preset LCD Timer, 115V
RED LION CONTROLS LIBT1010 Single Preset LCD Timer, 230V
RED LION CONTROLS LIBT2000 Dual Preset LCD Timer, 115V
RED LION CONTROLS LIBT2010 Dual Preset LCD Timer, 230V
RICE LAKE – CONDEC? UPC5000-BACB Pressure Calibration Std., 2000/1000/400 PSIA/PSIG, w/LCD
Advantest NLC-000289-1 LCD Display
Advantest NLC-000295-1 LCD Display for R3272
Advantest NNLC-000358-1 LCD Display
PM5639KITLCD DK-Technologies PM5639KIT-LCD LCD Color Analyzer kit including handheld display unit, rubber hood, sensor stand, & wheeled flight case 
OS782 Promax OS-782 Color LCD 20 MHz 2 channels Poliscope 
SQUIRT0 KEP SQUIRT-0 LCD Loop Powered Indicator Flow Ratemeter & Totalizer, OEM Mounting 
SQUIRT0ET KEP SQUIRT-0-ET LCD Loop Powered Indicator Flow Ratemeter 
SQUIRT0R KEP SQUIRT-0-R LCD Loop Powered Indicator Flow Ratemeter 
SQUIRT0RX KEP SQUIRT-0-RX LCD Loop Powered Indicator Flow Ratemeter 
SQUIRT1 KEP SQUIRT-1 LCD Loop Powered Indicator Flow Ratemeter & Totalizer, Panel Mounting 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.