Tư vấn và cung cấp Hợp bộ kiểm nhiệt, nhiệt kế điện tử chính xác và bộ cân nhiệt độ cầm tay Eurotron – Ý

0
283

Hợp bộ kiểm nhiệt – Bộ hiệu chỉnh nhiệt độ EUROTRON MicroCal T100/

MicroCal T100 Portable temperature calibrator
Order code: 8172 – A – B – C/X
Bộ tiêu chuẩn bao gồm/Each unit includes:

Lỗ cắm tiêu chuẩn/Base Unit with 2 holes 6,5 / 26 mm x 135 mm

Lỗ cắm chuẩn EE/Inserts cat. EE460015 for 26 mm with 4,5 / 6,5 / 9,5 mm

Dụng cụ/Extraction tool

Cầu chì/Fuse Kit
Chứng chỉ hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng/Calibration Certificate & Instruction manual

Bảo hành/Warranty: 1 Year

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

BASE UNIT

Thiết bị chính

Eurotron Viet Nam

8172

MicroCal T100 (-50°C* to 150°C)

Máy hiệu chuẩn nhiệt MicroCal T100

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Table A

OPTIONS

Tuỳ chọn

Eurotron Viet Nam

0

None

Không

Eurotron Viet Nam

1

None

Không

Eurotron Viet Nam

3

Dual input Pt 100 + Tc (Ref + aux)

2 ngõ vào PT100

Eurotron Viet Nam

4

Carying case in vynil

Bao nhựa

Eurotron Viet Nam

9

Special block with 35 mm hole for custom insert

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Table B

POWER SUPPLY

Nguồn điện

Eurotron Viet Nam

1

120Vac – USA plug

120Vac – USA plug

Eurotron Viet Nam

2

230Vac – Schuko plug

230Vac – Schuko plug

Eurotron Viet Nam

3

240Vac – UK plug

240Vac – UK plug

Eurotron Viet Nam

4

230Vac – European plug

230Vac – European plug

Eurotron Viet Nam

5

100Vac – USA/Japan plug

100Vac – USA/Japan plug

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Table C

REPORT OF CALIBRATION

CHỨNG CHỈ HIỆU CHUẨN CỦA NHÀ MÁY

Eurotron Viet Nam

1

Eurotron report

Chứng nhận Châu Âu

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Table X

PERSONAL SETTING

Eurotron Viet Nam

ENG

English instruction manual

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh


Hợp bộ kiểm nhiệt – Bộ hiệu chỉnh nhiệt độ EUROTRON MicroCal T200/

MicroCal T200 Portable temperature calibrator

Bộ tiêu chuẩn bao gồm/Each unit includes:

500ml dầu silicon/500cc silicon oil

Túi đựng/Transport closing top

Glass thermometers supports

Cáp nguồn/Power supply cable

Đầu nối/Thermostats connection cable

Cầu chì/Fuse Kit

Chứng chỉ hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng/Calibration Certificate & Instruction manual

Bảo hành/Warranty: 1 Year

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

1

BASE UNIT

 Thiết bị chính

Eurotron Viet Nam

8152-0

MicroCal T200 Fluid HI (Tamb. to 200°C)

Máy hiệu chuẩn nhiệt MicroCal T200 – HI

Eurotron Viet Nam

8152-4

MicroCal T200 Fluid LO (-25°CTamb. to 150°C)

Máy hiệu chuẩn nhiệt MicroCal T200- LO

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

|Table A

OPTIONS

Tuỳ chọn

Eurotron Viet Nam

0

None

Không

Eurotron Viet Nam

1

Vinyl carrying case with shoulder strap BB880044

Vỏ bảo vệ

Eurotron Viet Nam

2

Tc&Rtd Aux dual input

Ngõ vào đôi cho Tcs và RTD

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

|Table B

POWER SUPPLY

Nguồn điện

Eurotron Viet Nam

1

120Vac – USA plug

120Vac – USA plug

Eurotron Viet Nam

2

230Vac – Schuko plug

230Vac – Schuko plug

Eurotron Viet Nam

3

240Vac – UK plug

240Vac – UK plug

Eurotron Viet Nam

4

230Vac – European plug

230Vac – European plug

Eurotron Viet Nam

Table C

REPORT OF CALIBRATION

CHỨNG CHỈ HIỆU CHUẨN CỦA NHÀ MÁY

Eurotron Viet Nam

1

Eurotron report

Chứng nhận Châu Âu

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Table X

PERSONAL SETTING

Eurotron Viet Nam

ENG

English instruction manual

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh

Hợp bộ kiểm nhiệt – Bộ hiệu chỉnh nhiệt độ EUROTRON MicroCal T500/ MicroCal T500 Portable temperature calibrator

Order Code: 8174 – A – B – C/X

Bộ tiêu chuẩn bao gồm/Each unit includes:

Lỗ tiêu chuẩn/Base Unit with 4 holes (4,5 / 6,5 / 9,5 / 17 x 185 mm)

Cầu chì/Fuse Kit

Extraction tool

Chứng chỉ hiệu chuẩn/Calibration Certificate

Hướng dẫn sử dụng/Instruction Manual

Bảo hành/Warranty: 1 Year

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

BASE UNIT

 Thiết bị chính

Eurotron Viet Nam

8174

MicroCal T500 (T ambient to 550°C)

Máy hiệu chuẩn nhiệt MicroCal T500

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Table A

OPTIONS

 Tuỳ chọn

Eurotron Viet Nam

0

None

Không

Eurotron Viet Nam

1

Aluminium carring case BB880063

Vỏ đựng bằng nhôm

Eurotron Viet Nam

2

Extension to maximum temperature at 600°C

Phiên bản mở rộng 600°C

Eurotron Viet Nam

3

Dual input Tc + Pt100 (Aux + Ref)

Ngõ vào đôi Tcs và RTD

Eurotron Viet Nam

4

Vinyl carrying case for transport

Hộp đựng bằng nhựa

Eurotron Viet Nam

7

Custom drilling/holes up to 550°C, block 50 mm *

Lỗ tuỳ chọn 550°C ,50mm

Eurotron Viet Nam

7X

Custom drilling/holes up to 550°C, block 65 mm *

Lỗ tuỳ chọn 550°C ,65mm

Eurotron Viet Nam

8

Custom drilling/holes up to 600°C, block 50 mm *

Lỗ tuỳ chọn 600°C, 50mm

Eurotron Viet Nam

8X

Custom drilling/holes up to 600°C, block 65 mm *

Lỗ tuỳ chọn 600°C , 65mm

Eurotron Viet Nam

8L

40 mm hole up to 600°C, block 65 mm

Lỗ tuỳ chọn 600°C ,40mm

Eurotron Viet Nam

* Ask before ordering for technical approval

Eurotron Viet Nam

|Table B

POWER SUPPLY

 Nguồn điện

Eurotron Viet Nam

1

120Vac – USA plug

120Vac – USA plug

Eurotron Viet Nam

2

230Vac – Schuko plug

230Vac – Schuko plug

Eurotron Viet Nam

3

240Vac – UK plug

240Vac – UK plug

Eurotron Viet Nam

4

230Vac – European plug

230Vac – European plug

Eurotron Viet Nam

5

100Vac – USA/Japan plug

100Vac – USA/Japan plug

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

|Table C

REPORT OF CALIBRATION

CHỨNG CHỈ HIỆU CHUẨN CỦA NHÀ MÁY

Eurotron Viet Nam

1

Eurotron report

Chứng nhận Châu Âu

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

|Table X

PERSONAL SETTING

Eurotron Viet Nam

ENG

English instruction manual

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh


Hợp bộ kiểm nhiệt – Bộ hiệu chỉnh nhiệt độ EUROTRON MicroCal T500/ MicroCal T500 Portable temperature calibrator

Order Code: 8176 – A – B – C/X

Bộ tiêu chuẩn gồm/ Each unit includes:

Size cơ bản/Base Unit with 44 x 175 block

Cầu chì/Fuse Kit

Lỗ tiêu chuẩn/Insert reducing block 4 holes 7 / 9 / 11/ 13,5 mm

Extraction tools

Chứng nhận hiệu chuẩn/Calibration Certificate

Hướng dẫn sử dụng/Instruction Manual

Bảo hành/Warranty: 1 Year

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

1

BASE UNIT

 Thiết bị chính

Eurotron Viet Nam

8176

MicroCal T1100 (200°C to 1100°C)

Giếng nhiệt MicroCal T1100

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

|Table A

OPTIONS

 Tuỳ chọn

Eurotron Viet Nam

0

None

Không

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

2

Tc&Rtd Aux dual inputs

Ngõ vào đôi cho Tcs và RTD

Eurotron Viet Nam

9

Custom drilling/holes, block diam. 44 mm *

Lỗ tuỳ chọn 44mm

Eurotron Viet Nam

|Table B

POWER SUPPLY

 Nguồn điện

Eurotron Viet Nam

1

120Vac – USA plug

120Vac – USA plug

Eurotron Viet Nam

2

230Vac – Schuko plug

230Vac – Schuko plug

Eurotron Viet Nam

3

240Vac – UK plug

240Vac – UK plug

Eurotron Viet Nam

4

230Vac – European plug

230Vac – European plug

Eurotron Viet Nam

5

100Vac – USA/Japan plug (max up to 1000°C)

100Vac – USA/Japan plug (max up to 1000°C)

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

|Table C

REPORT OF CALIBRATION

CHỨNG CHỈ HIỆU CHUẨN CỦA NHÀ MÁY

Eurotron Viet Nam

1

Eurotron report

Chứng nhận Châu Âu

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

|Table X

PERSONAL SETTING

Eurotron Viet Nam

ENG

English instruction manual

Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh

Eurotron Viet Nam

ACCESSORIES & SPARE PARTS

 Phụ kiện và phụ tùng

Eurotron Viet Nam

MicroCal T100/T500

Dành cho MicroCal T100/T500

Eurotron Viet Nam

EE910003

Metal block extraction tool

Eurotron Viet Nam

BB880021

Alluminium carrying case for T100/T500 old model

Hộp đựng bằngn hôm

Eurotron Viet Nam

BB880063

Aluminium Carrying case for T100/T500

Hộp đựn bằng nhôm

Eurotron Viet Nam

BB700001

RS232 Cable T100/T350/T200/T500/T1100

Cáp RS 232

Eurotron Viet Nam

BB530208

USB Cable T100/T350/T200/T500/T1100

Cáp USB

Eurotron Viet Nam

EE420124

Power supply cable with European plug

Phích cắm nguồn Châu ÂU

Eurotron Viet Nam

EE420103

Power supply cable with USA plug

Phích cắm nguồn Mỹ

Eurotron Viet Nam

EE420102

Power supply cable with Schuko plug

Phích cắm nguồn   

Eurotron Viet Nam

EE420125

Power supply cable with UK plug

Phích cắm nguồn   Anh

Eurotron Viet Nam

BB880046

Vinyl carrying case for T100/T500 old model

Túi đựng bằng nhựa

Eurotron Viet Nam

BB880047

Vinyl carrying case for T100/T500

229

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

MicroCal T100

Eurotron Viet Nam

EE460010

Undrilled insert for 26 mm hole

100

Eurotron Viet Nam

EE460011

14.5mm insert for 26 mm hole

126

Eurotron Viet Nam

EE460012

17.5mm insert for 26 mm hole

126

Eurotron Viet Nam

EE460013

6.5 – 12.5mm insert for 26 mm hole

153

Eurotron Viet Nam

EE460014

3 x 6.5mm insert for 26 mm hole

153

Eurotron Viet Nam

EE460015

4.5/6.5/9.5mm insert for 26 mm hole

179

Eurotron Viet Nam

EE46T100

Custom insert for 26 mm hole* (min. 3mm)

239

Eurotron Viet Nam

EE670011

Fuse 1.6 A (T100 220V)

2

Eurotron Viet Nam

EE670010

Fuse 4 A (T100 110V)

2

Eurotron Viet Nam

MicroCal T200 Fluid

Eurotron Viet Nam

BB880047

Vinyl carrying case

Eurotron Viet Nam

EE180042

Boccetta 200cc per liquido (vuota)

Eurotron Viet Nam

EE380057

Boccetta 200cc con liquido da -35° a 140°C

Eurotron Viet Nam

EE180043

Boccetta 200cc con liquido da -40° a 90°C

Eurotron Viet Nam

EE180044

Boccetta 200cc con liquido da -20° a 130°C

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

MicroCal T350

Dành cho MicroCal T350

Eurotron Viet Nam

BB880041

Carryng case

Eurotron Viet Nam

EE460037

Undrilled insert

Eurotron Viet Nam

EE460038

6.5 – 12.5 mm insert

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

MicroCal T500

Dành cho MicroCal T500

Eurotron Viet Nam

EE460016

Undrilled insert for 17 mm hole

Lỗ tuỳ chọn các size

Eurotron Viet Nam

EE460017

9.5mm insert for 17 mm hole

Eurotron Viet Nam

EE460018

8mm insert for 17 mm hole

Eurotron Viet Nam

EE460019

10mm insert for 17 mm hole

Eurotron Viet Nam

EE460020

11mm insert for 17 mm hole

Eurotron Viet Nam

EE460021

12mm insert for 17 mm hole

Eurotron Viet Nam

EE46T500

Custom 4/13mm insert for 17 mm hole *

Eurotron Viet Nam

EE670013

Fuse 5 A (T500 220V)

Cầu chì 5A – 220V

Eurotron Viet Nam

EE670012

Fuse 10 A (T500 110V)

Cầu chì 10A – 110V

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

MicroCal T1100+

Dành cho MicroCal T110

Eurotron Viet Nam

EE460070

7-9-11-13.5 mm insert

Eurotron Viet Nam

EE460071

Undrilled insert

Eurotron Viet Nam

EE46T1100

Custom insert *

Eurotron Viet Nam

EE910018

Metal block extraction tool

Eurotron Viet Nam

EE880064

case in Aluminium

Eurotron Viet Nam

BB700001

RS232 PC cable

Cáp RS232

Eurotron Viet Nam

MicroCal 20T

* Ask before ordering for technical approval

2 channels thermometer

3120 – A – BB – C


Nhiệt kế điện tử chính xác 2 kênh Eurotron MicroCal 20T /

Eurotron MicroCal 20T 2 channals Thermometer

Bộ tiêu chuẩn gồm/Base unit includes

Máy chính 2 kênh/Base unit with 2 input channels

Pin sạc/Battery charger

Hiệu chuẩn thư/Calibration certificate

Hướng dẫn sử dụng/Instruction manual

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

BASE UNIT

 Thiết bị chính

Eurotron Viet Nam

3120

MicroCal 20T – ±0,01% rdg

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Table A

POWER SUPPLY

Nguồn điện

Eurotron Viet Nam

1

120V 50/60 Hz – PLUG USA

120V 50/60 Hz – PLUG USA

Eurotron Viet Nam

2

230V 50/60 Hz – PLUG Schuko

230V 50/60 Hz – PLUG Schuko

Eurotron Viet Nam

3

230V 50/60 Hz – PLUG UK

230V 50/60 Hz – PLUG UK

Eurotron Viet Nam

4

230V 50/60 Hz – PLUG Europea

230V 50/60 Hz – PLUG Europea

Eurotron Viet Nam

5

100V 50/60 Hz – PLUG USA/japan

100V 50/60 Hz – PLUG USA/japan

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Table B

OPTION

Tuỳ chọn

Eurotron Viet Nam

0

None

Eurotron Viet Nam

1

Protocole HART

Giao thức HART

Eurotron Viet Nam

2

Module EC (T + RH% + pressure

Eurotron Viet Nam

3

Internal memory extension

Bộ nhớ

Eurotron Viet Nam

4

Communication module MicroCal T + cable

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Tabella C

CALIBRATION CERTIFICATE

Chứng thư hiệu chuẩn

Eurotron Viet Nam

1

Eurotron Certificate

Chứng nhận châu âu

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

Tabella X

PERSONNAL SETTINGS

Eurotron Viet Nam

ENG

English instruction manual

Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

ACCESSORI

 Phụ kiện

Eurotron Viet Nam

BB530203

RS232 cable for PC

Cáp RS232 kết nối PC

Eurotron Viet Nam

BB530209

USB cable

Cáp USB

Eurotron Viet Nam

EE300040

Electrical signals test lead

Eurotron Viet Nam

EE300122

Compensated TC J, K, T & R/S Premium grade cables

Eurotron Viet Nam

EE300204 EE300205

Kit MiniDin Tc J, K, T, S connector female

Eurotron Viet Nam

Kit MiniDin Tc J, K, T, S male connectors

Eurotron Viet Nam

BB880048

Vinyl carrying case with accessories folder

Eurotron Viet Nam

BB880043

Vinyl case "hand free"

Hộp đựng nhựa

Code

Description

Vietnamese Name

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

1

RICAMBI

Eurotron Viet Nam

EE770043

Graphic Display 128 x 64

Màn hình 128 x64

Eurotron Viet Nam

EE210343

Sticker keyboard ENG

Eurotron Viet Nam

EE210344

Sticker logo Eurotron

Eurotron Viet Nam

EE210345

Sticker canale 1

Eurotron Viet Nam

EE210346

Sticker canale 2

Eurotron Viet Nam

EE460050

Portasensore

Eurotron Viet Nam

EE620042

Battery pack 5×4/5 1800mA/h

Pin

Eurotron Viet Nam

EE625035

Power supply withoit plug

Eurotron Viet Nam

EE625036

Cable for plug Schuko/Europa

Eurotron Viet Nam

EE625037

Cable for plug UK

Eurotron Viet Nam

EE625038

Cable for plug USA/JPN

Eurotron Viet Nam

EE660145

Tastierino in gomma siliconica

Eurotron Viet Nam

EE700428

Connettore sensore esterno maschio

Eurotron Viet Nam

EE710618

Coprimorsetto nero

Eurotron Viet Nam

EE710618

Morsetto completo colore nero

Eurotron Viet Nam

EE710619

Coprimorsetto rosso

Eurotron Viet Nam

EE710619

Morsetto completo colore rosso

Eurotron Viet Nam

EE850131

Sportello vano batterie

Eurotron Viet Nam

EE850151

Guscio superiore in plastica

Eurotron Viet Nam

EE850152

Guscio inferiore in plastica

Eurotron Viet Nam

EE850154

Sportello pieno

Eurotron Viet Nam


Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh

Brand

Code

Description

Vietnamese Name

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

INSTRUCTION MANUAL

 Hướng dẫn sử dụng

Eurotron Viet Nam

MM850519

MicroCal T series

Eurotron Viet Nam

MM850365

MicroCal T350

Eurotron Viet Nam

MM850604

MicroCal TCS series

Eurotron Viet Nam

MM850494

MicroCal T10

Eurotron Viet Nam

MM850495

MicroCal T30

Eurotron Viet Nam

MM850432

MicroCal 20T

Eurotron Viet Nam

Eurotron Viet Nam

1

TECHNICAL REFERENCE MANUAL

Eurotron Viet Nam

MM850219

MicroCal T100

Eurotron Viet Nam

MM850230

MicroCal T500