Ứng Dụng Siêu Âm Trong Phân Tích Và Theo Dõi Quá Trình Hoạt Động Của Bẫy Hơi [LEAKSHOOTER LKS1000]

0
302

Làm thế nào để phân tích và lắng nghe hoạt động của bẫy hơi với thiết bị Leakshooter LKS 1000 ver3. Một bẫy hơi (bất kể là loại nào trong Số các loại sau đây – thermostatic, inverted bucket, float, thermodynamic, venturi nozzle) là một thiết bị được sử dụng để loại bỏ/tách các thành phần ngưng tụ và không ngưng tụ mà không làm mất mát hay tiêu hao phần hơi cần dẫn. Hầu hết các bẫy hơi không khác gì một cái valve tự động. Chúng đóng, mở và điều tiết một cách tự động. Nếu bẫy hơi hoạt động không đúng, có thể khiến cho hệ thống dẫn hơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng và làm giảm lợi nhuận do hệ thống mang lại. Sự di chuyển của dòng chất lưu bên trong một hệ thống kín sẽ sinh ra một nguồn sóng siêu âm. Thiết bị Leakshooter phát hiện ra các nguồn phát ra sóng siêu âm đó bởi hơi hay chất ngưng tụ và có thể dùng để kiểm tra hoạt động của bẫy hơi.

How to analyze and listen to a Steam Trap with a LEAKSHOOTER LKS1000? A steam trap (thermostatic, inverted bucket, float, thermodynamic, venturi nozzle,…) is a device used to discharge condensate and non-condensable gases with a negligible consumption or loss of steam. Most steam traps are nothing more than automatic valves. They open, close or modulate automatically. Steam trap failures can affect process operations and reduce profits. The movement of fluid in a closed system develops ultrasonic noise. Our ultrasonic testing camera LEAKSHOOTER LKS1000 recognize the noise created by flowing condensate or steam, and can be used to check a trap operating condition.

Mail: info@ino.com.vn – website: ino.com.vn

Tel: (+84).028.7300.0184 – 0947.200.184