AOIP-blackbody source for thermal and infrared cameras (Model:988)

1
394
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The 988 is a low cost Blackbody source introduced to meet customer requirements for a simple, cost effective but high accuracy calibrator for the calibration of thermal imagers and infrared thermometers used at temperatures around ambient.

A 70 mm diameter ridged plate is heated or cooled with an internal solid state thermoelectric heat pump. The temperature of the plate can be set from 20°C to 45°C with a resolution of 0.01°C.

Evaluation showed the advantages of fitting a stainless steel tube around the plate to give better uniformity and less sensitivity to draughts and ambient temperature effects.

Temperature range 20°C to 45°C
Target size 70 mm diameter
Stability ±0.2°C
Accuracy ±0.2°C
Emissivity 0.97 at ±0.02
Heating time 35 min

General specifications

Size 230 x 225 x 115 mm
Weight 4 kg
Display Resolution: 0.01°C
Power supply 12 V

60 Watts

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-blackbody source for thermal and infrared cameras (Model:988).

1 COMMENT