AOIP-Programmable digital panel meter for measurements of temperature and process signals (Model:ITI17)

0
294
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

ITI 17 is a programmable digital panel meter 96 x 48 mm for process and temperature by resistive probes and thermocouple measurements. The software enables additional linearization to be set up for thermocouples type B, C, E, L, Mo, N, PI, R, U and Pt100, Pt25 and Pt50. The connection of the probes is done using a removable screw connector.

 • Panel meter size: 96 mm x 48 mm
 • IP65 protected
 • Two-color display for color change on alarm or pre-alarm
 • Process signal measurement (0/4-20 mA, 0/100 mV /1 V / 10 V)
 • Temperature measurement by Pt100 from -200°C to +850°C (0.01°C resolution up to 200°C) or by thermocouple type K, T, J or S
 • Resistance measurement (10 mOhms to 400 Ohms)
 • 2 different power supplies available:
  • 90 to 260 V~ 47/420 Hz and 115 to 300 V-
  • 20 to 60 V- and 18 to 44 V~ 47/420 Hz

3 versions:

 • Version 0 : Panel meter only
 • Version 1 : 2 limit relays, 1 programmable analogue output (4-20 mA or 0-10 V), 1 digital output RS232/485, MODBUS/ASCII
 • Version 2 : 2 limit relays

Process signal measurement indicator

Type Range Actual range Resolution Accuracy (1 year)
(23°C ± 5°C)
Comments
DC voltage 60 mV
100 mV
1 V
10 V
100 V
-6 to 75 mV
-15 to +160 mV
-0.1 to +1.2 V
-1 to +12 V
-10 to +120 V
1 µV
10 μV
100 µV
1 mV
10 mV
0.1% + 10 μV
0.1% + 20 μV
0.1% + 200 μV
0.1% + 2 mV
0.1% + 20 mV
Input impedance
10 MΩ 
10 MΩ 
1.11 MΩ 
10 MΩ
DC current 20 mA
4-20 mA
-2 to 24 mA
+3.2 to 24 mA
1 µA 0.1% + 4 µA Loop power: 24 V ± 10 % @ 20 mA
Applicable maximum current: 50 mA
Resistance 150 Ω 
400  Ω
0 to 160 Ω
0 to 420 Ω
10 mΩ 0.1% + 20 mΩ 
0.1% + 50 mΩ
3 wire measurement: add 0.05 % L/Ω of leads

RTD temperature indicator

Range Actual range Resolution Accuracy over 1 year
(23°C ± 5°C)
Comments
150°C -200 to +150°C 0.01°C 0.1% RDG + 0.05°C 3-wire measurement: add (0.05% RDG + 0.15°C)/Ω of leads
850°C -200 to +850°C 0.1°C 0.1% RDG + 0.2°C

Linearization compliant to EN 60751/1995 standard for platinum probe 100 Ω at 0°C and international scale of temperature ITS 90.

Thermocouple temperature indicator

Type Range (1) Resolution Accuracy over 1 year
(23°C ± 1°C) (2)
Tc K -200 to -100°C
-100 to +1370°C
0.1°C ± 0.5% RDG
0.1% RDG + 0.3°C
Tc T -200 to -100°C
-100 to +400°C
0.1°C ± 0.5% RDG
0.1% RDG + 0.3°C
Tc J -200 to -100°C
-100 to +1200°C
0.1°C ± 0.4% RDG
0.1% RDG + 0.2°C
Tc S -50 to +300°C
+300 to 1768°C
1°C ± 3°C
0.1% RDG + 1°C

Uncertainty due to the internal reference junction: ± 1°C
Uncertainty due to the use of an external reference junction (AN8002): ± 0.2°C typical and 0.5°C max.
Linearization compliant to EN 60584-1/1995 standard and international scale of temperature ITS 90.
Possibility to add other thermocouples via software

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Programmable digital panel meter for measurements of temperature and process signals (Model:ITI17).