AOIP-Programmable digital panel meter for electrical measurements (Model:ICO 51)

0
300
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 ICO 51 is a programmable digital panel meter 72 x 24 mm for electrical measurements in 10,000 points. It allows DC and AC voltage to be measured up to 400 V (true effective value with or without component continuous health) and DC and AC current to be measured up to 5 A using a small shunt screwed on the back connector.

 • Panel meter size: 72 mm x 24 mm
 • IP65 protected
 • Measurement, display and scaling of:
  • DC and AC voltage up to 400 V
  • DC current up to 2,000 A with an external shunt
  • AC current up to 200 A + Current transformer, with secondary current of 1 A or 5 A
  • Frequency up to 5,000 Hz
 • 9 different power supplies available

Electrical measurement indicator

Type Range Resolution Accuracy (1 year)

(23°C ± 1°C)
Input impedance
DC voltage 500 mV

5 V

50 V

400 V
100 μV

1 mV

10 mV

100 mV
0.1% + 100 μV

0.1% + 1 mV

0.1% + 10 mV

0.1% + 0.1 V
> 100 MΩ

1.1 MΩ

1 MΩ

1 MΩ
AC voltage 500 mV

5 V

50 V

400 V
100 μV

1 mV

10 mV

100 mV
0.7% + 1 mV

0.5% + 6 mV

0.5% + 60 mV

0.5% + 0.6 V
1 MΩ

1 MΩ

1 MΩ

1 MΩ
DC current 4-20 mA or 0-50 mA

1 A (2)

5 A (2)
10 µA

1 mA

1 mA
0.2% + 10 µA

shunt 10 W included

external shunt 100 mV

external shunt 100 mV

AC current 1 A (2)

5 A (2)

1 mA

1 mA

external shunt 100 mV

external shunt 100 mV

Temperature coefficient: ≤ 10% accuracy/°C

Continuous mode: -40 to 100 % range.

Alternate mode: 4 to 100 % range from 25 to 500 Hz without D.C component (possible measurements up to 10 kHz on some ranges with less precision).

(1) Extended measurement range: -40 to +110% range.

(2) With external shunts

Common rejection mode: ³ 110 dB at 50 Hz on 500 mV DC range

Acceptable maximum voltage on voltage range: 600 V.

Acceptable maximum voltage: 250 V~ in common mode.

Automatic ranging

Further features

Measurement hold Short-circuit on the rear panel
Scaling The value is to be entered using keyboard, while the value of measurement corresponding can be is introduced of the same way, is measured by the instrument.

This possibility is very interesting for error corrections on temperature ranges.
Sampling rate 2.5 samples / s

General specifications

Size 99 x 36 x 120 mm
Weight 300 g
Display From -1999 to 9999 with indication LED red,yellow or green,of 14 mm
Supply 230 V at ± 10% (50 to 60 Hz)

Other power supplies available in option

Environmental specifications

Reference range 23°C ± 1°C (20 to 75 % w/o condensing)
Operating reference range 0 to 50°C (RH: 20 to 75 % w/o condensing)
Limit operating range -10°C to +50°C (RH: 10 to 80 % w/o condensing)
Indice de protection IP40 in ABS case

IP65 in watertight metallic case

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Programmable digital panel meter for electrical measurements (Model:ICO 51).