Probes – Tư vấn mua sắm và cung cấp đầu dò độ ẩm

0
443

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
AVEX PROBES – 610-SW-2 – PROBES 

BOONTON – 9200B – RF VOLTMETER W/SENSING PROBES 

COLE PARMER – 37000-00 – TRI-SENSE METER W/PROBES 

DIATEST – N/A – BORE GAGE W/9 PROBES & 7 RINGS 

FLUKE – 51 II – DIGITAL THERMOMETER W/2 PROBES 

FLUKE – 54 II – THERMOMETER W/3 PROBES 

FLUKE – 54 II – THERMOMETER W/PROBES 

FLUKE – 54II – THERMOMETER W/3 PROBES & 3 THERMOCOUPLES 

FLUKE – 77 III – MULTIMETER W/PROBES 

FLUKE – 79 – SERIES II MULTIMETER W/PROBES 

FLUKE – 83 III – MULTIMETER W/PROBES 

H/P – 5363B – TIME INTERVAL PROBES 

HEWLETT PACKARD – 1153A – DIFFERENTIAL PROBES 

HEWLETT PACKARD – 5363B – TIME INTERVAL PROBES 

IDEAL – 61-340 – DIGITAL MULTIMETER W/PROBES 

MTI – AS9000-2 – THICKNESS E SYSTEM/W PROBES 

N/A – B-72 – PROBES 

PROBE MASTER – 4904-2RA – PASSIVE PROBES 

QUAD TECH – SENTRY 30 PLUS – AC/DC/IR HI POT TESTER W/PROBES 

SPERRY – DSA-500 – CLAMP METER W/PROBES 

TEKTRONIX – P6139A – PROBES 

TEKTRONIX – P6417 – LOGICAL ANALYZER PROBES 

TEKTRONIX – P7330 – PROBES 

TELOGY – B021010 – PROBES 

TES – 1312A – K-TYPE THERMOMETER W/2 PROBES 

TES – 1312A – THERMOMETER W/3 PROBES 

TESTO – 174 – MINI DATALOGGER W/3 PROBES 

UEI – DM383B – MULTIMETER W/PROBES 

VWR SCIENTIFIC – N/A – THERMOMETER W/ 2 PROBES 

YOKOGAWA – 2406E – INSULATION TESTER W/ PROBES 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
HUMIDITY